Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

1พกษ 19:19-21…
19เอลียาห์ออกจากที่นั่นไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา 20เอลีชาจึงละโคเหล่านั้นวิ่งตามเอลียาห์ไป พูดว่า “ขอให้ข้าพเจ้าไปจูบลาบิดามารดาก่อน แล้วข้าพเจ้าจะติดตามท่าน” เอลียาห์ตอบว่า “ไปเถิดแล้วจงกลับมา ท่านเข้าใจแล้วว่าข้าพเจ้าทำอะไรให้ท่าน” 21เอลีชาก็กลับไปบ้าน ฆ่าโคคู่หนึ่ง ใช้แอกและคันไถเป็นฟืนปรุงเนื้อโคเป็นอาหาร แจกเนื้อให้ประชาชนกิน แล้วจึงออกเดินทางติดตามไปรับใช้เอลียาห์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เรื่องน่าประทับใจในกระแสเรียกของประกาศกหน้าใหม่ นามเอลีชา

• ชื่อเอลีชาห์ ภาษาฮีบรู และคำแปลความหมายของชื่อ
o אֱלִישָׁע อ่านว่า “เอลีชา” แปลว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นความรอดพ้น” (My God is salvation), ภาษากรีก: Ἐλισσαῖος, Elissaîos or Ἐλισαιέ
o ความหมายของชื่อ เพื่อยืนยันว่า “ความรอดพ้นแท้จริงมาจากพระยาห์เวห์ พระเจ้าเที่ยงแท้แต่ผู้เดียว”

• เอลีชา บุตรชาฟัท (สังเกตการเรียกชื่อเต็ม อาจจะเรียกว่าเป็นการเรียกพร้อมนามสกุลก็ได้ ปกติใช้ในการเรียกให้เป็นศิษย์ติดตาม)

• พระคัมภีร์นำเสนอว่า “เขากำลังไถนา” ขณะที่เอลียาห์จะเรียกเขาให้มาเป็นศิษย์และตั้งเขาให้เป็นประกาศก การทำไร่ไถนาคือสิ่งที่เราเรียกได้ว่าเป็น “อาชีพเดิม กระแสเรียกเดิม”

• สำหรับอาชีพเดิม การไถนานั้น พระคัมภีร์เน้นว่า ความมั่นคงหรือพลังของเขาเพื่อชีวิตและความรอดของเขาคือ โค 12 คู่ที่อยู่ข้างหน้าเขา พร้อมกับแอกและคันไถ “เอลียาห์ออกจากที่นั่นไปพบเอลีชา บุตรของชาฟัท เขากำลังไถนา ข้างหน้าเขามีโคสิบสองคู่ เขาไถนาอยู่กับคู่สุดท้าย” ปกติเลข 12 ในพระคัมภีร์บ่อยๆจะหมายถึง 12 เผ่าของอิสราเอล ลูกหลานของยาโคบ หรือหมายถึงชนชาติของพระเจ้า ในที่นี้ หมายถึง การงานและอาชีพเดิมของเอลีชา

• “เอลียาห์เดินผ่านเข้าไปใกล้ๆ ถอดเสื้อคลุมของตนห่มให้เอลีชา” พี่น้องพิจารณาและไตร่ตรองดูสิครับว่าความหมายว่าอะไร ปกติเสื้อคลุมหมายถึง
1. อำนาจ ยศ หน้าที่
2. ความรักพิเศษ ดังเช่นยาโคบรักโยเซฟ ฯลฯ
3. สำหรับกรณีนี้ หมายถึงการเรียกให้ติดตามเอลียาห์ไป ให้อำนาจ การเป็นประกาศก ดังนั้ เอลีชาจึงขอไปจูบลาบิดา เพราะท่านเข้าใจความหมายของการกระทำของเอลียาห์

• ต่อไปนี้ให้เราได้ไตร่ตรองการกระทำของเอลีชา เมื่อได้รับการเรียก การเชื้อเชิญให้ติดตามเอลียาห์ เอลีชาตอบสนองอย่างไรบ้าง.. น่าคิดจริงๆ ครับ
o เอลีชาฆ่าโคคู่หนึ่ง หมายถึงอาชีพเดิมไม่เอาแล้ว เลิกการไถนาแล้ว เปลี่ยนทิศทาง เปลี่ยนอาชีพ ทิ้งกิจการเดิม ทิ้งความมั่งคั่ง ความมั่นคงเดิมๆของตน เลิกและเปลี่ยนแปลงไปสู่หนทางใหม่ ละทิ้งทุกสิ่งที่เป็น ความมั่งคั่งและมั่นคงของตนเอง
o เผาแอกและคันไถ สิ่งของเหล่านี้ที่เคยเป็นเครื่องมือหากินเดิม ใช้เป็นฟืนเพื่อเผา หมายความว่าจบสิ้นแบบเดิม ชีวิตเดิม กิจการเดิม ทิ้งหมด ไม่มีการเดินตามรอยคันไถเดิมอีกต่อไป ไม่มีแอกเดิมอีกต่อไป
o มอบให้เป็นอาหารแก่พี่น้อง นี่เป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและความรักจริงๆ เอลีชาทิ้งกิจการเดิมเพื่อไปรับกระแสเรียกติดตามพระเจ้า แต่ท่านได้คงไว้ซึ่งกิจการแห่งความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนพี่น้องของตน ยังมี Solidarity and Charity

• ทั้งหมด เลิกและเปลี่ยนทางเดินใหม่ ทั้งนี้เพื่อออกเดินตามพระเจ้าด้วยความไว้ใจ
o อนาคต หนทาง เป็นของพระเจ้าผู้เดียว
o เดินทางของพระยาห์เวห์
o ไม่เดินในรอยเดิมอีก แต่
o เป็นรอยหรือเส้นที่พระเจ้าปรารถนาให้เดิน “พระประสงค์ของพระเจ้า” เท่านั้น

• ความหมายของ “การเป็นศิษย์ติดตาม” ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ภาษากรีกใช้คำว่า “akoloutheo” อ่านว่า “อาโกลูเธโอ” หมายถึง การยอมฟังพระเจ้าทั้งหมดและหลอมละลายตนเองให้กับพระเจ้าผู้ทรงเรียก

บทสอนของพระวาจาของพระเจ้าวันนี้สำหรับเราคริสตชน ผู้มีกระแสเรียกทุกคน ทั้งฆราวาสและพระสงฆ์นักบวช ทุกกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงเรียก...

• เสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ได้คลุมห่มให้เอลีชา

• พ่อติดตามไตร่ตรองเรื่องเสื้อคลุมนี้ กับการ “เรียกเป็นศิษย์ให้ติดตาม”
o การห่มเสื้อคลุมนี้ให้เอลีชาห์ เสื้อคลุมนี้หมายถึงอะไร หมายถึงการสวมพลังอำนาจของประกาศกจะได้ไหม
o แน่นอน พ่อคิดว่า เราต้องอ่านพระคัมภีร์ตอนที่เอลยาห์ขึ้นไปบนรถม้าเพลิงและจากไป... พระคัมภีร์บันทึกว่า เสื้อคลุมของเอลียาห์ตกลงมา และเอลีชาห์ได้ “ฉีกเสื้อของตนทิ้ง” และรับเสื้อของเอลียาห์ และได้รับหรือสวมพลังอำนาจของประกาศกเอลียาห์ได้เต็มที่ในตัวท่าน... เรามาตรวจสอบพระคัมภีร์ตอนนี้กัน

• อ่าน 2 พกษ 2:8-14 กันครับ แล้วจะเห็นภาพพลัง อำนาจ เสื้อของเอลียาห์ ในที่สุดมาอยู่กับเอลีชาห์
o 8เอลียาห์ถอดเสื้อคลุมออกม้วนแล้วใช้เสื้อฟาดน้ำ น้ำก็แยกออกเป็นสองฟาก เขาทั้งสองคนเดินข้ามแม่น้ำบนดินแห้ง 9เมื่อข้ามไปแล้ว เอลียาห์ถามเอลีชาว่า “บอกมาเถิด ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทำอะไรให้ท่านก่อนที่ข้าพเจ้าจะถูกรับตัวไป” เอลีชาตอบว่า “ขอให้ข้าพเจ้าได้รับจิตของท่านสองส่วนเถิด”
o 10เอลียาห์ตอบว่า “ท่านขอสิ่งที่ทำได้ยาก แต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าเมื่อจะถูกรับไปจากท่าน ท่านก็จะได้รับตามที่ขอ ถ้าท่านไม่เห็น ท่านก็จะไม่ได้รับ”
o 11ขณะที่เขาทั้งสองคนกำลังเดินสนทนากันอยู่นั้น รถม้าเพลิงคันหนึ่งเทียมม้าเพลิงปรากฏขึ้น แยกคนทั้งสองออกจากกัน เอลียาห์ถูกยกขึ้นไปบนฟ้าในพายุหมุน 12เอลีชาเห็นปรากฏการณ์ ก็ร้องเรียกว่า “บิดาของข้าพเจ้า บิดาของข้าพเจ้า รถศึกและสารถีของอิสราเอล” แล้วเขาก็ไม่เห็นเอลียาห์อีก
o เอลีชาจับเสื้อของตนฉีกออกเป็นสองส่วน 13แล้วหยิบเสื้อคลุมที่ตกลงมาจากเอลียาห์ขึ้นมา เดินกลับไปยืนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจอร์แดน
o 14เขาใช้เสื้อคลุมที่ตกลงมาจากเอลียาห์ ฟาดน้ำ กล่าวว่า “พระยาห์เวห์ พระเจ้าของเอลียาห์อยู่ที่ไหน” เมื่อเขาฟาดน้ำ น้ำก็แยกออกเป็นสองฟาก เอลีชาก็ข้ามแม่น้ำไป

• ดังนั้น “การห่มเสื้อคลุมให้ คือ การมอบกระแสเรียก การเรียก ให้ติดตาม”
o ทั้งนี้เพื่อรับพลังและอำนาจของพระเจ้าในตัวประกาศกเอลียาห์
o ในที่สุดที่พลังของพระยาห์เวห์ พลังแห่งการเป็นประกาศกจะมาอยู่กับเอลีชาห์

• พี่น้องที่รักครับ “พระกระแสเรียก” จำเป็นสำหรับพระศาสนจักรจริงๆ
o พ่อคิดว่า เราคริสตชนต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง “กระแสเรียกเพื่อเป็นพระสงฆ์” ให้มากขึ้นครับ แน่นอน กระแสเรียกคริสตชนฆราวาสคือคนส่วนใหญ่ที่สำคัญและจำเป็นเพื่อเจริญชีวิตในโลก แต่พระศาสนจักรต้องการ “ประกาศก พระสงฆ์ และผู้อภิบาล” คือพระสงฆ์ครับ
o พ่อทำงานกับเณร บ้านเณร พ่อขอเน้นเรื่องนี้จริงๆ ครับ การเป็นประกาศกของปัจจุบัน ยากกว่าแต่ก่อนเพราะกระแสโลกแรงเหลือเกิน จำนวนเด็กๆ เข้าบ้านเณร อยากเป็นพระสงฆ์ก็มีจำนวนน้อยลงกว่าเดิมมาก
o พ่อคิดว่าถึงเวลาที่เราต้องร่วมกันตระหนัก ภาวนา และสอนลูกหลานให้ตระหนักคิดในกระแสเรียกของตน เพื่อเป็นพระสงฆ์ เป็นประกาศกของพระเจ้าและเป็นผู้อภิบาลดูแลคริสตชนให้มากกว่าที่เคย....

• พ่อเคยได้รับเสื้อสามเณรไปตามขั้นๆ ต่างของการดำเนินชีวิตในบ้านเณร พ่อรู้สึกว่า เสื้อที่ได้รับคือความสุขที่จะได้เติบโตเพื่อเป็นพระสงฆ์จริงๆ วันนี้พ่อได้อ่านเรื่องของเลียาห์และเอลีชาห์

• พ่ออยากเชิญชวนให้เราตระหนักและส่งเสริมกระแสเรียกเพื่อเป็นพระสงฆ์ให้มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับ เป็นพันธกิจจำเป็นที่ไม่ง่ายเลย แต่ก็ต้องร่วมกันในพระศาสนจักร เรื่องนี้ครอบครัวสำคัญมากครับ ส่งเสริม สนับสนุน ให้พวกเขาได้รัก ได้ฟัง เสียงเรียกของพระเจ้าให้มากกว่าที่เคย ภาวนาเพื่อพระกระแสเรียกให้มากกว่าที่เคย พ่อเชิญชวนทุกท่านจริงๆ...
o บรรดาพระสังฆราช พวกท่านคือบุคคลแรกคนแรกที่ต้องเรียก และจะเป็นผู้มอบศีลบวชให้ด้วย พวกท่านจึงต้องเป็นผู้เรียกในนามพระคริสตเจ้า เชิญชวนให้เด็กๆเยาวชนได้หันมาฟังเสียงเรียกของพระเจ้าให้มากที่สุด...
o บรรดาพระสงฆ์เจ้าอาวาส ให้เราช่วยกันส่งเสริมกระแสเรียกให้มากขึ้นจริงๆ เป็นงานสำคัญประการหนึ่ง อันดับต้นๆด้วยของบรรดาเจ้าอาวาสทั้งหลายครับ
o บรรดานักบวช ครูคำสอน สภาอภิบาล ทุกภาคส่วนเลยครับ พ่อขอร้องและเชิญชวนพวกเราร่วมกันจริงๆจังเพื่อพระกระแสเรียกครับ ส่งเสริม สนับสนุน เรียก เชิญชวน เด็กๆเยาวชนชายหญิงให้สนใจกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์ นักบวช ให้มากขึ้นนะครับ
o คณะเซอร์ร่า พวกเขาทำงาน พวกเขาได้ภาวนา เฝ้าศีลมหาสนิทเสมอ ด้วยชีวิตที่อุทิศเพื่อภาวนาเพื่อพระกระแสเรียกมาตลอดอย่างน่าปลื้มใจ ขอให้เราร่วมกันให้มากขึ้น
o คณะหรือกลุ่มกิจการต่างๆในพระศาสนจักรผู้มีพระพรพิเศษ และมีความรักพิเศษต่อพระเจ้า พ่อขอเชิญชวนให้ร่วมกัน ทำงานกระแสเรียก เพื่อพระกระแสเรียกด้วยความรัก และร่วมกันส่งเสริมให้มีพระสงฆ์ผู้อภิบาลด้วยความรักมากขึ้นเสมอ...
o ครอบครัว สำคัญที่สุด บิดามารดา ขอให้เราร่วมกันสร้างครอบครัว และได้อบรมบุตรที่พระเจ้าประทานให้ ให้พวกเขาได้มีตระหนักสำนึกในเรื่องกระแสเรียกให้มากขึ้นเสมอ เป็นบทบาทสำคัญและจำเป็นของครอบครัวจริงๆ พ่อเชิญชวนทุกท่านมีบุตรหลาน โปรดอย่าได้ลืมที่จะอบรมพวกเขาให้รักพระเจ้า และชี้ทางกระแสเรียก สอนพวกเขาให้ได้รู้จัก รัก และได้เรียนรู้กระแสเรียกของตนเองอย่างจริงจังมากนะครับ...

• พี่น้องที่รักครับ พระศาสนจักรต้องการประกาศกผู้ร้อนรน ซื่อสัตย์ดังเช่นเอลียาห์ พ่อขอเชิญชวนให้เราไตร่ตรองพระวาจา และให้เราได้เป็นคนที่พร้อมจะทำหน้าที่คริสตชนที่ดี และพร้อมจะส่งเสริมกระแสเรียกเพื่อเป็นผู้ประกาศพระเจ้ามากขึ้นครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท่านครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย