รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2016

สัปดาห์ที่ 10 เทศกาลธรรมดา

1พกษ 18:41-46…………….
41เอลียาห์ทูลกษัตริย์อาหับว่า “ขอเชิญเสด็จไปเสวยพระกระยาหารเถิด ข้าพเจ้าได้ยินเสียงฝนใหญ่กำลังมาแล้ว” 42กษัตริย์อาหับเสด็จไปเสวยพระกระยาหาร เอลียาห์ก็ขึ้นไปบนยอดเขาคารเมล ก้มลงกับพื้น ซบหน้าลงระหว่างเข่าทั้งสอง 43แล้วสั่งผู้รับใช้ว่า “จงขึ้นไป มองทางทะเล” เขาก็ขึ้นไปมอง แล้วพูดว่า “ไม่เห็นมีอะไรเลย”

เอลียาห์สั่งให้เขากลับไปมองเจ็ดครั้ง 44ครั้งที่เจ็ด ผู้รับใช้แจ้งว่า “ข้าพเจ้าเห็นเมฆก้อนเล็กๆเหมือนกับฝ่ามือคนกำลังลอยขึ้นจากทะเล” เอลียาห์สั่งเขาว่า “ไปทูลกษัตริย์อาหับให้ทรงเทียมราชรถและเสด็จลงไปก่อนที่จะทรงติดฝน” 45ทันใดนั้น ท้องฟ้าก็มีเมฆมืดครึ้ม ลมพัดแรง แล้วฝนก็ตกหนัก กษัตริย์อาหับเสด็จขึ้นราชรถกลับไปเมืองยิสเรเอล 46พระอานุภาพของพระยาห์เวห์ลงมาเหนือเอลียาห์ เขาดึงเสื้อขึ้นคาดสะเอวไว้ วิ่งนำหน้ากษัตริย์อาหับจนถึงเมืองยิสเรเอล

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “เมื่อไรหนอความชั่วร้าย และความเท็จเทียม การแบ่งข้างจะหมดไปจากแผ่นดิน”
o เพราะตั้งแต่ “ความเท็จเทียม” การบูชาความฟุ้งเฟ้อ การบูชาพระเจ้าแห่งความร่ำรวย พระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ พระเท็จเทียมที่เข้ามายึดครองใจของกษัตริย์อาหับแห่งอิสราแอลอย่างง่ายดาย
o เพราะพระนางเยเซเบลคนเดียวที่อาหับแต่งงานด้วย และยอมจนโงวหัวไม่ขึ้น ยอมให้แผ่นดินไหลไปตามกระแสความฟุ้งเฟ้อ ความร่ำรวย บูชาความรวย บูชาความอุดมสมบูรณ์ และมันก็ชวนให้ไหลหลงจริงๆ
o สมณะของพระเจ้าแห่งอิสราแอล บรรดาพระสงฆ์ ประกาศก เลวีที่มีอยู่ก็ไหลตามกันหมด ใช่มันง่ายที่จะไหลตามเพราะมันคือความร่ำรวย ฟุ้งเฟ้อ โอ่อ่าและความสบาย ไปกันหมด ประกาศก 450 คน ไปหมด หลงกันหมด กลายเป็นพวกมากลากไป ไม่มีความจริงเหลือแต่ความเท็จที่กลายเป็นจริงในความคิดที่หลง
o ครับ มันง่ายและชวนให้ไหลหลง เพราะความฟุ้งเฟ้อ และสะดวกสบาย แทนบูชาของพระยาห์เวห์ยังถูกล้มทำลาย สร้างแท่นสำหรับพระเท็จเทียมกันทั่วแผ่นดิน บูชาบนแท่นบูชาที่เคยทำด้วยศรัทธาก็กลายพันธุ์ไปจนหมด แท่นของพระเท็จเทียม นามว่า “บาอัล” ก็เกิดขึ้นทั่วแผ่นดิน
o เหลือแต่ประกาศกเพียงคนเดียวที่ซื่อสัตย์ คือ “เอลียาห์” ภาษาฮีบรูแปลว่า “ยาห์เวห์ (เท่านั้น) คือพระเจ้าของข้าพเจ้า”

• แผ่นดินบูชาความร่ำรวย บูชาพระบาอัลที่เป็นเครื่องหมายแห่ง “ความอุดมสมบูรณ์”
o ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การลงโทษของยาห์เวห์จึงเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากแสดงความชัดเจน ตรงข้าม และขัดแย้งกับความเชื่องมงายของพวกบาอัล พวกที่ถือความอุดมสมบูรณ์แห่งน้ำฝนและพืชพันธัญญาหาร หนอแน่ะพระเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหม
o นี่แน่ะยาห์เวห์พระเจ้าแท้ทรงปิดท้องฟ้าแห่งแผ่นดินอิสราแอลเป็นเวลาสามปีครึ่ง ส่งความแห้งแล้งมาให้เชยชมจนระบบกันไปทั่วหน้า... ไม่มีฝนจากฟ้าตั้งสามปีครึ่ง....แล้งขนาดนี้ยังไม่สำนึก ยังงมงายก้มหน้าของฝนจากพระบาอัล และสร้างความเท็จทำลายความจริงกันต่อไป
o จนกระทั่ง... ประกาศกเอลียาห์ต้องท้าท้ายให้มาเผชิญหน้าหาว่าใครคือพระเจ้าเที่ยงแท้....บาอัล หรือ ยาห์เวห์...บนภูเขาคาร์แมล (ตอนที่เราอ่านเมื่อวานนี้)...
o แท่นบูชาของยาห์เวห์ที่ถูกทำลายไปเพราะความเท็จเทียม ความเชื่อศรัทธาที่มีในหัวใจของประชาชนถูกทำให้ลังเลไปเพราะความเท็จเทียมของพวกประกาศกของพระบาอัลมายาวนาน และเพราะอาหับและเยเซเบล
o บัดนี้ แท่นบูชาโทรมถูกก่อขึ้นด้วยหินสิบสองก้อนแทนสิบสองเผ่าของอิสราแอล และพระยาห์เวห์ พระเจ้าเที่ยงแท้ทรงส่งไฟมาเผาเครื่องบูชา ดังนั้น ยาห์เวห์คือพระเจ้าเที่ยงแท้.....

• หมดเคราะห์ หมดโศกเสียที ความเท็จเทียม แผ่นดิน ความแตกแยกของแผ่นดิน และจิตใจของประชากรที่ไร้ความชุ่มชื่นมานาน เมื่อความเท็จเทียมถูกขจัดไป
o บัดนี้ ทันที เมฆของพระเจ้าขึ้นมาจนกษัตริย์อาหับหนีฝนแทบไม่ทัน.... เพราะพระเจ้าเที่ยงแท้ได้แสดงความรักมั่นคงของพระองค์ตลอดไป
o ขอเพียงแต่หันใจกลับมาหาพระองค์ ทิ้งความเท็จเทียมกันเสียที ทำลายความชั่วร้าย และความเท็จเทียมออกไปจากแผ่นดิน และจากจิตใจที่ลังเลกันเสียดี....
o ฝนจากฟ้ากลับมารดแผ่นดินและจิตใจที่แห้งผากของอิสราแอล และกษัตริย์อาหับเสียที....
o แต่อันที่จริง ความชั่วร้ายก็ยังไม่สิ้นสุดหรอก ยังกรุ่นอยู่ในใจของเยเซเบล พระของตนแพ้ ความจริงเผย แต่ความยึดมั่นของหัวใจ ความดื้อด้านไม่เคยยอมแพ้จริงๆ

• พี่น้องครับ ความฉ่ำเย็นมาจากพระเจ้า มาจากความแท้จริงของพระเจ้า
o ความเท็จไม่เคยสร้างความสุขและสันติได้เลย
o ความหลง งมงาย ก็หลอกว่ามีสุขไปวันๆเท่านั้น
o สิ่งที่ต้องการจากชีวิตของเราแท้จริงคือ “ความจริง” ความเป็น “ประกาศกแท้ยืนยันความจริง” ตลอดไป เหมือน “เอลียาห์”
o วันนี้อ่านตอนนี้จะเห็นว่า ฝนมาเร็วจริงๆ เมื่อความชั่วหมดไป พระเจ้าก็นำพระพรมาให้ จนวิ่งหลบฝนกันแทบไม่ทันเลยครับ...
o พระเจ้าอวยพรนะครับ....ขอให้มีความจริงในชีวิต และรักในความจริงเสมอไปครับ เพราะความจริงคือพระเจ้า ความรักก็คือพระเจ้าของเราครับ....