Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

1 ปต 4:7-13……………..
7ทุกสิ่งใกล้อวสานแล้ว ดังนั้น จงมีความสุขุมรอบคอบ รู้จักประมาณตนเพื่ออธิษฐานภาวนา 8ที่สำคัญที่สุด จงมีความรักกันอย่างมั่นคง เพราะความรักลบล้างบาปได้มากมาย 9จงต้อนรับกันโดยไม่ปริปากบ่น 10แต่ละคนจงใช้พระพรที่ได้รับมาเพื่อรับใช้กัน ประดุจผู้จัดการที่ดีเพื่อแจกจ่ายพระหรรษทานหลากหลายของพระเจ้า 11ถ้าจะกล่าววาจาใด ก็จงกล่าวดุจกล่าวพระวาจาของพระเจ้า ผู้ใดมีหน้าที่รับใช้ ก็จงรับใช้ตามกำลังที่พระเจ้าประทานให้ เพื่อพระเจ้าจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในทุกสิ่งเดชะพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงพระสิริรุ่งโรจน์และพระอานุภาพตลอดนิรันดร อาเมน


12ท่านที่รักยิ่ง อย่าประหลาดใจต่อการเบียดเบียนซึ่งเกิดขึ้นเป็นการทดสอบท่านทั้งหลาย ประหนึ่งว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ประหลาด 13แต่จงชื่นชมในการที่ท่านมีส่วนร่วมรับทรมานกับพระคริสตเจ้า เพื่อท่านจะได้มีความชื่นชมและปลื้มปิติยิ่งขึ้นเมื่อพระองค์ทรงสำแดงพระสิริรุ่งโรจน์

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “ความรักให้อภัยทุกอย่าง”......
o ความจริงประโยคนี้มาจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินท์ฉบับที่ 1 แต่ในจดหมายนักบุญเปโตรก็มีข้อความที่งดงามเช่นกัน ในใจความเดียวกัน “ความรักลบล้างบาปได้มากมาย”......
o อยากให้ดูคำนี้เป็นภาษาลาตินจังเลยครับ “quia caritas operit multitudinem peccatorum” อ่านว่า (กวีอา คารีตาส โอเปริต มุลติตูดิแนม เป็คคาโตรุม)
o นี่คือข้อความจากจดหมายนักบุญเปโตรในบทอ่านวันนี้ครับ “Caritas” (ภาษาลาติน “ความรัก” ต้นฉบับภาษากรีก นักบุญเปโตรใช้คำ “Agape” อ่าน “อากาเป” แปลว่าความรักที่พร้อมจะให้เสมอจริงๆ) เหมือนกับคำของเปาโลครับ “ความรักชนะทุกสิ่ง”...
o ศาสนาคริสตเทิดทูนความรักสูงสุด ความรักตามแบบอย่างพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน ที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ ยอมตายเพราะทรงรักเราครับ.....

• การให้อภัยหรือการลบล้างบาป....
o วันนี้เล่นคำศัพท์กันหน่อยนะครับ....มีคนบอกว่า “ความรักคือการให้” (love = give, รัก=ให้)
o ใช่ครับ เห็นด้วย ความรัก คนที่รักมักจะให้ เตรียมให้ หาให้ คิดถึงก็หาของฝากให้ “ให้ ให้ แล้วก็ให้” และเขาบอกว่า “ผู้ให้สุขใจกว่าผู้รับ” ก็เป็นความจริงเช่นกันครับ....
o แต่มีอย่างหนึ่งที่ยาก และบางครั้งยากมากจนถึงยากที่สุดหรือจนเป็นไปไม่ได้ นั่นคือ “ให้อภัย หรือยกโทษ”....
o เราดูภาษาอังกฤษกันหน่อยนะครับ “give แปลว่า ให้.....ส่วน forgive แปลว่าให้อภัย.... แปลกไหมครับคำว่าให้อภัยมาจาก For+give
o คำว่า “For” ในทางนิรุกติศาสตร์ที่นี่แปลว่า “completely” (แปลว่า สมบูรณ์ ครบถ้วน หมดเลย)
o ดังนั้น give แปลว่า “ให้”
o forgive แปล่ว่า “ให้หมดเลย ให้ถึงที่สุด หรือให้อภัย)
o ดังนั้น ความรักคือการให้ก็เป็นความจริง เพราะถ้ารักหมดหัวใจ รักเต็มเปี่ยมก็ให้หมดเลย หมายถึงให้อภัย... จึงไม่ต้องแปลกใจว่า ทำไมพระคัมภีร์กล่าวว่า “พระเจ้าเป็นความรัก” (Deus Caritas Est) เพราะทรงให้เราอย่างสมบูรณ์ครบครัน พระบุตรสุดที่รัก ผู้ทรงยอมมอบชีวิตบนไม้กางเขน.... นั่นคือความรักจนถึงที่สุด ทรงรักเราจนถึงที่สุด....

• สำหรับเราคริสตชนผู้มีความเชื่อ และมีศรัทธาในความรักหรือในพระเจ้า ข้ออ้างคือ “ถ้าเรามีความรักอยู่เต็มเปี่ยมในพระเจ้าจริงๆ... นิสัยของเราคริสตชนต้องเป็นนิสัยถาวรของการให้อภัยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด”....นักบุญเปโตรสอนเราวันนี้น่าฟังครับ

• สัปดาห์ที่แปดของเทศกาลธรรมดาแล้ว... เราเดินหน้าอ่านจดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่ 1 ต่อไปนะครับ ท่านคือ “หลักศิลาแห่งความเชื่อ” ท่านสอนเราอย่างยิ่งในเรื่องความเชื่อ...” 8ที่สำคัญที่สุด จงมีความรักกันอย่างมั่นคง เพราะความรักลบล้างบาปได้มากมาย 9จงต้อนรับกันโดยไม่ปริปากบ่น 10แต่ละคนจงใช้พระพรที่ได้รับมาเพื่อรับใช้กัน”

• “จงมีความรัก” ประโยคนี้เป็นประโยคคำสั่งสำหรับผู้มีความเชื่อ “ความรักลบล้างบาปได้มากมาย” หรือ “ความรักชนะทุกสิ่ง”

• ความรักแสดงออกประการแรกคือ
o “การต้อนรับกันและกัน”
o พ่อเคยไปโรงแรมหนึ่งริมทะเลตายที่อิสราแอล เขามีคำประจำโรงแรมว่า “Hospitality is all about love” “การต้อนรับ คือ ทุกสิ่งที่ออกจากความรัก หรือการต้อนรับคือการรับใช้”
o ดังนั้น ถ้าเรามีความรัก ถ้าเรามีบัญญัติแห่งความรัก ถ้าเราศรัทธาในพระเจ้าองค์ความรัก “การต้อนรับ” คือเครื่องหมาย และเป็นการแสดงออกถึงการให้อภัยจริงๆครับ

• “การรับใช้” ก็เป็นเครื่องหมายของความรักจากภายในเช่นกัน
o ดังนั้น ความรักลบล้างบาปได้มากมายจริงๆ ความรักจริงๆ ต้องให้อภัยเสมอ...มาถึงความจริงเถอะครับ ถ้าเราเป็นคริสตศาสนิกชนจริงๆ เราต้องให้อภัยจริงๆ ครับ
o หมายความว่า “ต้องรักจริงๆครับ ถามตรงๆ เราโกรธใครยังไม่ให้อภัยหรือเปล่า.... จำเป็นนะครับ ต้องรักทั้งหมด ให้ทั้งหมด คือให้อภัยนั่นแหละที่ยากที่สุด แต่ถ้ามีความรัก ความรักก็ชนะความยากนั้นได้อย่างแน่นอน....

• อ่านพระวาจาวันนี้ แล้วก็จงมุ่งมั่นที่จะ “รัก” และ “ให้อภัย” นะครับ
o อย่าโกรธใครนานนะครับ พระคัมภีร์เตือนว่า “อย่าให้ตะวันตกก่อนที่ท่านจะหายโกรธ”
o ทำไมหรอครับ เพราะถ้าตะวันตกแล้วเราเข้านอนแล้วยังโกรธร่ำไปนั่นคือความเกลียดชังแล้วครับ นอนคิดก่ายหน้าผากคิดแค้นมุ่งหมายมาตรเอาคืนให้สาสมนั่นคือการสั่งสมความเกลียดชังครับ ไม่ใช่ความโกรธแล้วแต่มันกลายเป็นความเกลีดชังครับ และมันตรงข้ามกับความรักจริงๆ ครับ
o อ่านจดหมายนักบุญเปโตรวันนี้แล้ว อยากให้ความเชื่อที่ท่านนักบุญเปโตรสอนบาดลึกลงไปสู่หัวใจแห่งความรักจริงๆ
o และถ้ารักจริง ความเชื่อก็เติบโตครับ เพราะความเชื่อคือการละจากน้ำใจตนเอง ความรักคือการออกไปสู่ผู้อื่นจริงๆ ด้วยความรักนั้น
o อ่านนะครับพระคัมภีร์วันนี้ ตอนนี้เช่นทุกๆวัน... น่าอ่านมาก เตือนใจเรียบๆ ตรงๆ และจงเชื่อพระวาจาเถอะครับว่า “ความรักลบล้างบาปได้มากมาย” จริงๆ ครับ พระเจ้าอวยพรนะครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย