รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

1ปต 2:2-5,9-12
2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด ท่านปรารถนาน้ำนมบริสุทธิ์ฝ่ายจิตใจ เพื่อน้ำนมจะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปรับความรอดพ้น 3ถ้าท่านลิ้มรสแล้วว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ทรงความดีเพียงใด


4จงเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นศิลาทรงชีวิต ซึ่งมนุษย์ละทิ้งไป แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้และมีค่าประเสริฐ 5ท่านเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตกำลังก่อสร้างขึ้นเป็นวิหารของพระจิตเจ้า เป็นสมณตระกูลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิตซึ่งเป็นที่สบพระทัยพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสตเจ้า

9ท่านทั้งหลาย เป็นชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า เพื่อจะประกาศพระฤทธา นุภาพของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านจากความมืดสู่ความสว่างน่าพิศวงของพระองค์ 10ในอดีตท่านมิได้เป็นประชากร แต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว ในอดีตท่านมิได้รับพระเมตตา แต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาแล้ว

11ท่านที่รักยิ่งทั้งหลาย ข้าพเจ้าวอนขอท่านผู้เป็นเสมือนคนต่างด้าวและคนพลัดถิ่น ให้ละเว้นจากกิเลสตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำสงครามสู้รบกับวิญญาณ 12จงมีความประพฤติดีงามในหมู่คนต่างศาสนา แม้เขาจะใส่ร้ายท่านว่าประพฤติชั่วร้าย เขาจะต้องยอมรับว่ากิจการที่ท่านทำนั้นเป็นกิจการดี และจะสรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• จดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่งช่วงนี้ทำให้เราได้เห็น “คุณภาพที่ชีวิตของเราคริสตชน” ชีวิตใหม่ที่ได้รับจาก “น้ำนมบริสุทธิ์” เปโตรเปรียบชีวิตคริสตชนเหมือนทารกแรกเกิดที่ต้องการมีชีวิตจากน้ำนมบริสุทธิ์ ความจริงเรื่องนี้เราต้องใช้ภาษาเปรียบเทียบ พ่อเห็นความน่ามหัศจรรย์ของชีวิตที่เกิดมาและสามารถเดินหน้าต่อไปเพราะ “น้ำนมบริสุทธิ์” พ่อจำได้ว่าไม่ใช่เพียงลูกของมนุษย์เท่านั้น แม้แต่ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็น่ามหัศจรรย์ ลูกวัว ลูกช้าง สัตว์ใหญ่ๆที่เกิดมา พ่อเห็นในสารคดีบ่อยๆ ความพยายามยืนเก้ๆกังๆตลอดเวลาและแรกเกิด สิ่งแรกที่ลูกสัตว์น่ารักนั้นจะต้องพยายามเดินไปหาโดยสัญชาตญาณคือการไปหาน้ำนม... และถ้ามันสามารถหาน้ำนมได้เจอ โอกาสรอดชีวิตก็มาโดยทันที

• สำหรับเรามนุษย์ เราไม่มีความสามารถเลยที่จะไปหาน้ำนมด้วยตนเอง มีแต่แม่ต้องเป็นฝ่ายอุ้มและหยิบยื่นให้ และนี่ก็น่าอัศจรรย์จริงๆ พ่อได้เรียนรู้ว่าน้ำนมแม่เมื่อแรกเกิดของลูก ถ้าเด็กได้ดูดน้ำนมแม่ เขาจะได้รับสารอาหารพร้อมภูมิต้านทานที่จะสร้างในตัวเขาไปตลอดชีวิต พ่อทราบว่าน้ำนมแม่นั้นจำเป็นมากอยากน้อยในช่วงแรกเกิดเพราะคือพลังและภูมิต้านทาน เป็นแรงชีวิตที่ได้รับโดยทันทีเมื่อแรกเกิน...

• ครับ นักบุญเปโตรเขียนเรื่องนี้ใช้ภาษาเปรียบเทียบชัดเจนจริงๆ “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด ท่านปรารถนาน้ำนมบริสุทธิ์ฝ่ายจิตใจ เพื่อน้ำนมจะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปรับความรอดพ้น ถ้าท่านลิ้มรสแล้วว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ทรงความดีเพียงใด”
o พ่ออ่านประโยคนี้แล้วทำให้พ่อเห็นความชัดเจนของ “ชีวิตพระเจ้าที่เราได้รับจากการเป็นคริสตชน” การได้รับศีลล้างบาป การได้เชื่อ ได้รับชีวิตพระเจ้า
o เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ “แสนบริสุทธิ์ฝ่ายจิต” ข้อความแจ่มชัดมาก จำเป็นขาดไม่ด้ เพื่อจะสามารถเติบโตและได้รับความรอดพ้นที่แท้จริง
o พ่อคิดว่า จดหมายของท่านนักบุญเปโตรคือจดหมายถึงมวลคริสตชนที่อ่อนโยนมากฉบับหนึ่ง ไม่บ่อยเลยที่พ่อได้อ่าน และนี่เราก็บรรจบครบรอบตามปีพิธีกรรมให้เราได้มาอ่านบทนี้ตอนนี้... พ่อเห็นภาพและอยากเชิญชวนให้พี่น้องได้เห็นภาพ ความอ่อนโยนของชีวิตคริสตชนที่เริ่มขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนนะครับ... พ่อว่าน่าทึ่งดีนะครับ
o ชีวิตของพระเจ้า ดุจสายธารน้ำนมบริสุทธิ์แรกแห่งชีวิตที่เราได้รับ (จากน้ำแห่งศีลล้างบาป และอาหารแห่งชีวิต) ทำให้เราได้มีชีวิตคริสตชนที่แข็งแรงต่อไปจนกว่าเราจะผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตนิรันดร เราจำเป็นต้องพลังและภูมิต้านทานชีวิตคริสตชนครับ “เพื่อน้ำนมจะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปรับความรอดพ้น”

• สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้น “ชีวิตใหม่ที่เราได้รับคือศิลา” คือความแข็งแกร่งและแข็งแรงของชีวิตของเรานะครับ ตรงนี้น่าทึ่งที่สุดเลยครับ... พระเยซูคริสตเจ้า ชีวิตพระเจ้าที่เราได้รับทำให้เราได้รับความแข็งแกร่งในการดำเนินชีวิตคริสตชน
o พระองค์เป็น “ศิลา” ของชีวิต
o แม้เป็นศิลาที่ถูกทอดทิ้ง เปโตรหมายถึงการที่พระองค์แม้ต้องตายเพราะถูกตรึงกางเขน ดูน่าจะเป็นการไร้พลังความสามารถจริงๆ ไม่มีความแข็งแกร่งใดๆ แต่เปโตรยืนยัน ว่าศิลานี้ได้กลับกลายเป็นชีวิต ขอเพียงให้เรากล้าก้าวเข้าไปหาพระองค์ผู้ทรงเป็นศิลาทรงชีวิต และยืนยันคุณค่าของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้น เหมือนกับพระสารและจดหมายต่างๆในพันธสัญญาใหม่ มองเห็นคุณค่าของความตายของพระเยซูคือความล้ำค่าที่สุด ความรักที่สุดเพราะพระเจ้าทรงมอบไว้ “ความรัก” ให้แก่มนุษย์ทุกคนโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า” จึงไม่มีข้อสงสัยใดๆในพระองค์ได้เลย กล่าวได้ว่า “มั่นใจในพระองค์” ได้อย่างแน่นอน

• หมู่คณะคริสตชนคือการชุมนุมกันของคริสตชนนั้น
o ได้กลับกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ เป็นดังพระวิหาร (ถือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าประทับอยู่) “ท่านเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตกำลังก่อสร้างขึ้นเป็นวิหารของพระจิตเจ้า”
o ทุกคนรวมกันได้กลายเป็นสมณะตระกูล แปลว่า เป็นชุมชนศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าประทับอยู่กับเราทุกคน และทำหน้าที่เหมือนสมณะ “สงฆ์” ที่แปลว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตรงนี้คือประเด็นสำคัญมากที่เราทุกคนได้เป็นสงฆ์ของพระเจ้า ไม่ใช่บรรดาพ่อๆ ที่เป็นพระสงฆ์เท่านั้น แต่เราทุกคน คริสตชนทุกคนได้ร่วมส่วนในความเป็น “สมณตระกูลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิตซึ่งเป็นที่สบพระทัยพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสตเจ้า” นักบุญเปโตรยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราทุกคนอย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับ และพ่อปรารถนาให้เรามั่นใจ “พี่น้องครับ เราทุกคนศักดิ์สิทธิ์เพราะเรามีพระเจ้าและเราได้รับน้ำเลี้ยงแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าเสมอนะครับ” อย่าลืมความจริงข้อนี้
o พ่อยืนยันด้วยข้อคำสอนคาทอลิกครับ เกี่ยวกับฆราวาสทุกคนด้วย...จากข้อคำสอนข้อที่ 940-943 ดังนี้ครับ

940. “เนื่องจากเป็นบทบาทเฉพาะของสถานะฆราวาสที่จะดำเนินชีวิตอยู่กลางโลกและธุรกิจของโลก เขาได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ประกอบงานธรรมทูตของตนเป็นเสมือนเชื้อแป้งในโลกด้วยจิตตารมณ์แบบคริสตชน”
941. บรรดาฆราวาสมีส่วนร่วมพระสมณภาพของพระคริสตเจ้า รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์มากยิ่งๆขึ้น แผ่ขยายพระหรรษทานของศีลล้างบาปและศีลกำลังออกไปในทุกมิติของชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว สังคม และชีวิตของพระศาสนจักร และดังนี้จึงทำให้กระแสเรียกให้ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปต้องบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นจริงขึ้นมา
942. เนื่องจากพันธกิจประกาศกของตน บรรดาฆราวาส “ยังได้รับเรียกให้เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในทุกเรื่องในท่ามกลางสังคมมนุษย์ด้วย”
943. เนื่องจากพันธกิจกษัตริย์ของตน บรรดาฆราวาสอาจขจัดอำนาจของบาปในตนเองและในโลกออกไปได้โดยการสละตนเองและโดยความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของตน

• วันนี้พ่อเขียนอรรถาธิบายจดหมายนักบุญเปโตร ก็ดีครับ ที่ได้อ้างคำสอนของพระศาสนจักรที่เป็นข้อคำสอนเยอะมาก จัดมาให้ดู ให้มั่นใจว่าเราได้รับศีลล้างบาป ได้รับน้ำทรงชีวิต นำนมบริสุทธิ์แห่งชีวิตฝ่ายจิต ทำให้เราไม่เพียงมีภูมิต้านทานเพื่อชีวิตคริสตชน แต่เราได้รับชีวิตพระเจ้าเต็มเปี่ยมครับ...

• นักบุญเปโตรย้ำว่า
o “ในอดีตท่านมิได้เป็นประชากร
o แต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
o ในอดีตท่านมิได้รับพระเมตตา
o แต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาแล้ว”

• อ่านข้อความนี้พ่อยิ่งมั่นใจ ศรัทธาในชีวิตคริสตชนของเราครับ พี่น้องที่รัก ให้เรามั่นใจว่าในชีวิตของเราในฐานะคริสตชน เราได้พระแมตา เราได้เป็นของพระเจ้าจริงๆครับ.. น่าทึ่ง และน่าประทับใจอย่างยิ่งจริงๆ เราน่าจะภูมิใจในความเป็นคริสตชนของเราเสมอครับ เราต้องหยิ่งๆยอมๆแบบน่ารักกันหน่อยได้ไหม คือ
o “หยิ่ง” เพราะเรายืนยันอย่างน่ารักว่าเราเป็นคริสตชนเมื่อเราต้องเผชิญกับบาปและความชั่วร้าย กับบาป และตัณหา ความชั่วร้าย เราต้องหยิ่งอย่าไปยอมมันครับ
o “ยอม” คือยอมให้กับความรัก เมตตา ความใจดี เราต้องยอมเทใจให้เลยครับ ชีวิตคริสตชนจะงดงามมากจริงๆ นะครับ

• ถ้าเราเก็บคำสอนของเปโตรมาดูตอนสรุปในพระวาจาตอนนี้ยิ่งงดงามครับ ชีวิตคริสตชนต้องเดินในกระแสโลกแต่ไม่ไหลตามกระแสโลก อยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก แต่ตรงกันข้ามทำให้กระแสโลกได้สัมผัสสายน้ำบริสุทธิ์แห่งความรักของพระเจ้าให้ได้ครับ ... เวลาที่กระแสไหลแรงๆ เราไม่ต้องไปพยายามทวนกระแสครับ เพราะการพยายามทวนกระแสจะทำให้เราหลุดลอยไปได้ง่าย เพียงแต่... มั่นคง นิ่ง ยืนหยัด กระแสมันทวนเราอยู่แล้ว เราเพียงยืนหยัดมั่นคงเราก็กำลังทนสู้กับกระแสของโลกอยู่แล้ว แข็งแกร่งด้วย โดดเด่นด้วยครับ นักบุญเปโตรท่านยืนยันว่า....
o ท่านที่รักยิ่งทั้งหลาย ข้าพเจ้าวอนขอท่านผู้เป็นเสมือนคนต่างด้าวและคนพลัดถิ่น ให้ละเว้นจากกิเลสตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำสงครามสู้รบกับวิญญาณ
o จงมีความประพฤติดีงามในหมู่คนต่างศาสนา แม้เขาจะใส่ร้ายท่านว่าประพฤติชั่วร้าย เขาจะต้องยอมรับว่ากิจการที่ท่านทำนั้นเป็นกิจการดี และจะสรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา

• พ่ออยากจะบอกว่า บนเวทีของโลกนี้ เราทุกคนต้องเป็นพลังแห่งชีวิตพระเจ้า เราต้องประกาศความรักของพระเจ้าให้มั่นคงจากชีวิตที่มั่นคงของเราในพระคริสตเจ้า พระศิลานิรันดรครับ