Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

1ปต 2:2-5,9-12
2เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด ท่านปรารถนาน้ำนมบริสุทธิ์ฝ่ายจิตใจ เพื่อน้ำนมจะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปรับความรอดพ้น 3ถ้าท่านลิ้มรสแล้วว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ทรงความดีเพียงใด


4จงเข้าไปเฝ้าพระองค์ผู้ทรงเป็นศิลาทรงชีวิต ซึ่งมนุษย์ละทิ้งไป แต่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้และมีค่าประเสริฐ 5ท่านเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตกำลังก่อสร้างขึ้นเป็นวิหารของพระจิตเจ้า เป็นสมณตระกูลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิตซึ่งเป็นที่สบพระทัยพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสตเจ้า

9ท่านทั้งหลาย เป็นชาติที่ทรงเลือกสรรไว้ เป็นสมณราชตระกูล เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรที่เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระเจ้า เพื่อจะประกาศพระฤทธา นุภาพของพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านจากความมืดสู่ความสว่างน่าพิศวงของพระองค์ 10ในอดีตท่านมิได้เป็นประชากร แต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว ในอดีตท่านมิได้รับพระเมตตา แต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาแล้ว

11ท่านที่รักยิ่งทั้งหลาย ข้าพเจ้าวอนขอท่านผู้เป็นเสมือนคนต่างด้าวและคนพลัดถิ่น ให้ละเว้นจากกิเลสตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำสงครามสู้รบกับวิญญาณ 12จงมีความประพฤติดีงามในหมู่คนต่างศาสนา แม้เขาจะใส่ร้ายท่านว่าประพฤติชั่วร้าย เขาจะต้องยอมรับว่ากิจการที่ท่านทำนั้นเป็นกิจการดี และจะสรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• จดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่งช่วงนี้ทำให้เราได้เห็น “คุณภาพที่ชีวิตของเราคริสตชน” ชีวิตใหม่ที่ได้รับจาก “น้ำนมบริสุทธิ์” เปโตรเปรียบชีวิตคริสตชนเหมือนทารกแรกเกิดที่ต้องการมีชีวิตจากน้ำนมบริสุทธิ์ ความจริงเรื่องนี้เราต้องใช้ภาษาเปรียบเทียบ พ่อเห็นความน่ามหัศจรรย์ของชีวิตที่เกิดมาและสามารถเดินหน้าต่อไปเพราะ “น้ำนมบริสุทธิ์” พ่อจำได้ว่าไม่ใช่เพียงลูกของมนุษย์เท่านั้น แม้แต่ลูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็น่ามหัศจรรย์ ลูกวัว ลูกช้าง สัตว์ใหญ่ๆที่เกิดมา พ่อเห็นในสารคดีบ่อยๆ ความพยายามยืนเก้ๆกังๆตลอดเวลาและแรกเกิด สิ่งแรกที่ลูกสัตว์น่ารักนั้นจะต้องพยายามเดินไปหาโดยสัญชาตญาณคือการไปหาน้ำนม... และถ้ามันสามารถหาน้ำนมได้เจอ โอกาสรอดชีวิตก็มาโดยทันที

• สำหรับเรามนุษย์ เราไม่มีความสามารถเลยที่จะไปหาน้ำนมด้วยตนเอง มีแต่แม่ต้องเป็นฝ่ายอุ้มและหยิบยื่นให้ และนี่ก็น่าอัศจรรย์จริงๆ พ่อได้เรียนรู้ว่าน้ำนมแม่เมื่อแรกเกิดของลูก ถ้าเด็กได้ดูดน้ำนมแม่ เขาจะได้รับสารอาหารพร้อมภูมิต้านทานที่จะสร้างในตัวเขาไปตลอดชีวิต พ่อทราบว่าน้ำนมแม่นั้นจำเป็นมากอยากน้อยในช่วงแรกเกิดเพราะคือพลังและภูมิต้านทาน เป็นแรงชีวิตที่ได้รับโดยทันทีเมื่อแรกเกิน...

• ครับ นักบุญเปโตรเขียนเรื่องนี้ใช้ภาษาเปรียบเทียบชัดเจนจริงๆ “เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด ท่านปรารถนาน้ำนมบริสุทธิ์ฝ่ายจิตใจ เพื่อน้ำนมจะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปรับความรอดพ้น ถ้าท่านลิ้มรสแล้วว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้า” ทรงความดีเพียงใด”
o พ่ออ่านประโยคนี้แล้วทำให้พ่อเห็นความชัดเจนของ “ชีวิตพระเจ้าที่เราได้รับจากการเป็นคริสตชน” การได้รับศีลล้างบาป การได้เชื่อ ได้รับชีวิตพระเจ้า
o เป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ “แสนบริสุทธิ์ฝ่ายจิต” ข้อความแจ่มชัดมาก จำเป็นขาดไม่ด้ เพื่อจะสามารถเติบโตและได้รับความรอดพ้นที่แท้จริง
o พ่อคิดว่า จดหมายของท่านนักบุญเปโตรคือจดหมายถึงมวลคริสตชนที่อ่อนโยนมากฉบับหนึ่ง ไม่บ่อยเลยที่พ่อได้อ่าน และนี่เราก็บรรจบครบรอบตามปีพิธีกรรมให้เราได้มาอ่านบทนี้ตอนนี้... พ่อเห็นภาพและอยากเชิญชวนให้พี่น้องได้เห็นภาพ ความอ่อนโยนของชีวิตคริสตชนที่เริ่มขึ้นในชีวิตของเราแต่ละคนนะครับ... พ่อว่าน่าทึ่งดีนะครับ
o ชีวิตของพระเจ้า ดุจสายธารน้ำนมบริสุทธิ์แรกแห่งชีวิตที่เราได้รับ (จากน้ำแห่งศีลล้างบาป และอาหารแห่งชีวิต) ทำให้เราได้มีชีวิตคริสตชนที่แข็งแรงต่อไปจนกว่าเราจะผ่านชีวิตนี้ไปสู่ชีวิตนิรันดร เราจำเป็นต้องพลังและภูมิต้านทานชีวิตคริสตชนครับ “เพื่อน้ำนมจะช่วยให้ท่านเจริญเติบโตขึ้นไปรับความรอดพ้น”

• สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้น “ชีวิตใหม่ที่เราได้รับคือศิลา” คือความแข็งแกร่งและแข็งแรงของชีวิตของเรานะครับ ตรงนี้น่าทึ่งที่สุดเลยครับ... พระเยซูคริสตเจ้า ชีวิตพระเจ้าที่เราได้รับทำให้เราได้รับความแข็งแกร่งในการดำเนินชีวิตคริสตชน
o พระองค์เป็น “ศิลา” ของชีวิต
o แม้เป็นศิลาที่ถูกทอดทิ้ง เปโตรหมายถึงการที่พระองค์แม้ต้องตายเพราะถูกตรึงกางเขน ดูน่าจะเป็นการไร้พลังความสามารถจริงๆ ไม่มีความแข็งแกร่งใดๆ แต่เปโตรยืนยัน ว่าศิลานี้ได้กลับกลายเป็นชีวิต ขอเพียงให้เรากล้าก้าวเข้าไปหาพระองค์ผู้ทรงเป็นศิลาทรงชีวิต และยืนยันคุณค่าของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้น เหมือนกับพระสารและจดหมายต่างๆในพันธสัญญาใหม่ มองเห็นคุณค่าของความตายของพระเยซูคือความล้ำค่าที่สุด ความรักที่สุดเพราะพระเจ้าทรงมอบไว้ “ความรัก” ให้แก่มนุษย์ทุกคนโดยทางพระเยซูคริสตเจ้า” จึงไม่มีข้อสงสัยใดๆในพระองค์ได้เลย กล่าวได้ว่า “มั่นใจในพระองค์” ได้อย่างแน่นอน

• หมู่คณะคริสตชนคือการชุมนุมกันของคริสตชนนั้น
o ได้กลับกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ เป็นดังพระวิหาร (ถือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าประทับอยู่) “ท่านเป็นเหมือนศิลาที่มีชีวิตกำลังก่อสร้างขึ้นเป็นวิหารของพระจิตเจ้า”
o ทุกคนรวมกันได้กลายเป็นสมณะตระกูล แปลว่า เป็นชุมชนศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าประทับอยู่กับเราทุกคน และทำหน้าที่เหมือนสมณะ “สงฆ์” ที่แปลว่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ ตรงนี้คือประเด็นสำคัญมากที่เราทุกคนได้เป็นสงฆ์ของพระเจ้า ไม่ใช่บรรดาพ่อๆ ที่เป็นพระสงฆ์เท่านั้น แต่เราทุกคน คริสตชนทุกคนได้ร่วมส่วนในความเป็น “สมณตระกูลศักดิ์สิทธิ์ เพื่อถวายเครื่องบูชาฝ่ายจิตซึ่งเป็นที่สบพระทัยพระเจ้าเดชะพระเยซูคริสตเจ้า” นักบุญเปโตรยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์และชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ของเราทุกคนอย่างน่าทึ่งจริงๆนะครับ และพ่อปรารถนาให้เรามั่นใจ “พี่น้องครับ เราทุกคนศักดิ์สิทธิ์เพราะเรามีพระเจ้าและเราได้รับน้ำเลี้ยงแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากพระเจ้าเสมอนะครับ” อย่าลืมความจริงข้อนี้
o พ่อยืนยันด้วยข้อคำสอนคาทอลิกครับ เกี่ยวกับฆราวาสทุกคนด้วย...จากข้อคำสอนข้อที่ 940-943 ดังนี้ครับ

940. “เนื่องจากเป็นบทบาทเฉพาะของสถานะฆราวาสที่จะดำเนินชีวิตอยู่กลางโลกและธุรกิจของโลก เขาได้รับเรียกจากพระเจ้าให้ประกอบงานธรรมทูตของตนเป็นเสมือนเชื้อแป้งในโลกด้วยจิตตารมณ์แบบคริสตชน”
941. บรรดาฆราวาสมีส่วนร่วมพระสมณภาพของพระคริสตเจ้า รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์มากยิ่งๆขึ้น แผ่ขยายพระหรรษทานของศีลล้างบาปและศีลกำลังออกไปในทุกมิติของชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว สังคม และชีวิตของพระศาสนจักร และดังนี้จึงทำให้กระแสเรียกให้ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปต้องบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นจริงขึ้นมา
942. เนื่องจากพันธกิจประกาศกของตน บรรดาฆราวาส “ยังได้รับเรียกให้เป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในทุกเรื่องในท่ามกลางสังคมมนุษย์ด้วย”
943. เนื่องจากพันธกิจกษัตริย์ของตน บรรดาฆราวาสอาจขจัดอำนาจของบาปในตนเองและในโลกออกไปได้โดยการสละตนเองและโดยความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของตน

• วันนี้พ่อเขียนอรรถาธิบายจดหมายนักบุญเปโตร ก็ดีครับ ที่ได้อ้างคำสอนของพระศาสนจักรที่เป็นข้อคำสอนเยอะมาก จัดมาให้ดู ให้มั่นใจว่าเราได้รับศีลล้างบาป ได้รับน้ำทรงชีวิต นำนมบริสุทธิ์แห่งชีวิตฝ่ายจิต ทำให้เราไม่เพียงมีภูมิต้านทานเพื่อชีวิตคริสตชน แต่เราได้รับชีวิตพระเจ้าเต็มเปี่ยมครับ...

• นักบุญเปโตรย้ำว่า
o “ในอดีตท่านมิได้เป็นประชากร
o แต่บัดนี้ท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว
o ในอดีตท่านมิได้รับพระเมตตา
o แต่บัดนี้ท่านได้รับพระเมตตาแล้ว”

• อ่านข้อความนี้พ่อยิ่งมั่นใจ ศรัทธาในชีวิตคริสตชนของเราครับ พี่น้องที่รัก ให้เรามั่นใจว่าในชีวิตของเราในฐานะคริสตชน เราได้พระแมตา เราได้เป็นของพระเจ้าจริงๆครับ.. น่าทึ่ง และน่าประทับใจอย่างยิ่งจริงๆ เราน่าจะภูมิใจในความเป็นคริสตชนของเราเสมอครับ เราต้องหยิ่งๆยอมๆแบบน่ารักกันหน่อยได้ไหม คือ
o “หยิ่ง” เพราะเรายืนยันอย่างน่ารักว่าเราเป็นคริสตชนเมื่อเราต้องเผชิญกับบาปและความชั่วร้าย กับบาป และตัณหา ความชั่วร้าย เราต้องหยิ่งอย่าไปยอมมันครับ
o “ยอม” คือยอมให้กับความรัก เมตตา ความใจดี เราต้องยอมเทใจให้เลยครับ ชีวิตคริสตชนจะงดงามมากจริงๆ นะครับ

• ถ้าเราเก็บคำสอนของเปโตรมาดูตอนสรุปในพระวาจาตอนนี้ยิ่งงดงามครับ ชีวิตคริสตชนต้องเดินในกระแสโลกแต่ไม่ไหลตามกระแสโลก อยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลก แต่ตรงกันข้ามทำให้กระแสโลกได้สัมผัสสายน้ำบริสุทธิ์แห่งความรักของพระเจ้าให้ได้ครับ ... เวลาที่กระแสไหลแรงๆ เราไม่ต้องไปพยายามทวนกระแสครับ เพราะการพยายามทวนกระแสจะทำให้เราหลุดลอยไปได้ง่าย เพียงแต่... มั่นคง นิ่ง ยืนหยัด กระแสมันทวนเราอยู่แล้ว เราเพียงยืนหยัดมั่นคงเราก็กำลังทนสู้กับกระแสของโลกอยู่แล้ว แข็งแกร่งด้วย โดดเด่นด้วยครับ นักบุญเปโตรท่านยืนยันว่า....
o ท่านที่รักยิ่งทั้งหลาย ข้าพเจ้าวอนขอท่านผู้เป็นเสมือนคนต่างด้าวและคนพลัดถิ่น ให้ละเว้นจากกิเลสตัณหาของเนื้อหนังซึ่งทำสงครามสู้รบกับวิญญาณ
o จงมีความประพฤติดีงามในหมู่คนต่างศาสนา แม้เขาจะใส่ร้ายท่านว่าประพฤติชั่วร้าย เขาจะต้องยอมรับว่ากิจการที่ท่านทำนั้นเป็นกิจการดี และจะสรรเสริญพระเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จมา

• พ่ออยากจะบอกว่า บนเวทีของโลกนี้ เราทุกคนต้องเป็นพลังแห่งชีวิตพระเจ้า เราต้องประกาศความรักของพระเจ้าให้มั่นคงจากชีวิตที่มั่นคงของเราในพระคริสตเจ้า พระศิลานิรันดรครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย