Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

1ปต 1:18-25

18เพราะท่านรู้ว่าท่านได้รับการไถ่กู้หลุดพ้นจากวิถีชีวิตไร้ค่าที่สืบมาจากบรรพบุรุษ มิใช่ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินหรือทอง 19แต่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้า ดังเลือดของลูกแกะไร้มลทินหรือจุดด่างพร้อย 20พระองค์ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่ก่อนสร้างโลก และทรงเปิดเผยพระคริสตเจ้าเพื่อท่านทั้งหลายในวาระสุดท้าย 21เดชะพระคริสตเจ้านี้ ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระองค์กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย และประทานพระสิริรุ่งโรจน์เพื่อให้ความเชื่อและความหวังของท่านดำรงอยู่ในพระเจ้า


22เมื่อท่านทั้งหลายนอบน้อมเชื่อฟังความจริง ชำระจิตใจให้บริสุทธิ์จนรักกันฉันพี่น้องแล้ว ก็จงรักกันจากใจจริงยิ่ง ๆ ขึ้นเถิด 23เพราะท่านบังเกิดใหม่แล้วมิใช่จากเมล็ดพันธุ์ที่เสื่อมสลายได้ แต่จากเชื้อเมล็ดที่มิรู้เสื่อมสลาย คือจากพระวาจาที่ทรงชีวิตและคงอยู่ตลอดไป ของพระเจ้า 24เพราะพระคัมภีร์กล่าวว่า “มนุษย์ทั้งมวลเป็นเหมือนต้นหญ้า และความรุ่งเรืองทั้งมวลของเขาก็เป็นเหมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหี่ยวแห้ง ดอกก็ร่วงโรยไปด้วย 25แต่พระวาจาของพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดนิรันดร” พระวาจานี้คือข่าวดีที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายรู้แล้ว

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• “Verbum Domini manet in Aeternum” (อ่านว่า แวร์บุม โดมีนี มาแน็ต อิน เอแตร์นุม” วันนี้อยากขึ้นต้นด้วยภาษาลาตินที่งดงามเหลือเกิน เพราะเหลือเกินครับ
o ประโยคนี้มาจากจดหมายของนักบุญเปโตรที่เราได้ฟังในวันนี้นะครับ....”พระวาจาของพระเจ้าดำรงอยู่ตลอดนิรันดร”
o ถ้อยคำที่ล้ำค่าในบทจดหมายขอบนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่งที่เราอ่านวันนี้ อาจจะเป็นผลมาจากประสบการณ์ครั้งนั้น ที่เปโตรอยู่กับพระอาจารย์เจ้า และท่านเคยกล่าวกับพระเยซูเจ้าด้วยถ้อยคำที่งดงามและเปี่ยมด้วยความหมายของคุณค่าของ “พระวาจาของพระเจ้า” ตามพระวรสารนักบุญยอห์นที่ท่านกล่าวว่า “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร” (ยน 6:68)

• ปกติพ่อชอบดูละครเหมือนกัน โดยเฉพาะจำได้ว่า เรื่อง “นางทาส” มาอีกแล้วนางทาส ซ้ำมาใหม่อีกแล้วเปลี่ยนตัวละคร ปรับทิศปรับทางนิดหน่อย...
o บ่อยๆดูละครแล้วติดใจ ติดตาม และเห็นว่า ความเป็นทาสนี่มันช่างยากเย็นแสนเข็นเหลือเกิน
o นางทาสถูกขายเพื่อเป็นทาส เมื่อขายไปแล้ว อยู่ที่ว่าจะขายขาด หรือขายรอวันมาไถ่คืนด้วยทรัพย์สินเงินทองที่ผู้ค้ารับไป
o ครับวันนี้ออกจะละครสักหน่อย แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่า กว่าที่ทาสจะเป็นอิสระได้นั้น มีทางออกทางเดียวคือการที่ต้องได้รับการไถ่คือ เอาเงิน เอาทอง หรือทรัพย์สินมาคืน นอกเสียจากว่า ทาสนั้นจะไม่มีปัญญาไถ่ตนเองคืนได้ ทรัพย์สินไม่มีพอ ไม่สามารถจริงๆ....
o แต่เรา...พวกเรา เป็นทาสของบาป และความตาย นี่คือทาสติดกายเพราะบาปและความอ่อนแอ เพราะบาปของอาดัม “เครื่องหมายแห่งความตายเพราะความไม่เชื่อฟัง” บาปนี้กลายเป็น บาปที่มีบุญ Felix Culpa อ่านว่า (เฟลิกซ์ คุลปา) เราได้ยินคำนี้ในคำประกาศสมโภชปัสกา “บาปของอาดัมช่างมีบุญเสียจริง”
o ทำไมหรือ เหตุผลเพราะเราได้รับการไถ่จากความเป็นทาสของบาปและความตาย ไม่ใช่ด้วยการไถ่ทาสด้วยเงินทอง แต่ด้วย “พระโลหิตประเสริฐของพระคริสตเจ้า”

• ปกติชาวยิวจะทำพิธีไถ่โทษ ด้วยเลือดของลูกแกะที่ไร้มลทิน เป็นเครื่องหมายของเลือดแห่งการชดเชยใช้โทษ
o นักบุญเปโตรยืนยันกับเราว่า “พระโลหิตของพระคริสตเจ้า” ไถ่โทษบาปของเราทุกคน
o นักบุญยอห์นบัปติสตาในพระวรสารของนักบุญยอห์นชี้บอกศิษย์ และกล่าวถึงพระเยซูเจ้าว่า “นี่คือลูกแกของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” นี่คือโอกาส คือ ความรัก ที่ทำให้เราได้รับการไถ่ให้รอดจากความเป็นทาส ด้วยชีวิตและเลือดแห่งความรักของพระเจ้าที่ทรงมอบพระบุตรสุดที่รักของพระองค์เพื่อเรา
o แผนการณ์ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้รับการทำนาย การบันทึกไว้ตลอดเวลาในประวัติศาสตร์แห่งการช่วยให้รอดพ้นใน.....”พระคัมภีร์” หรือ ใน “พระวาจา” ของพระเจ้าที่ถ่ายทอดมาถึงเราเพื่อเราจะได้สัมผัส เชื่อฟังยอมรับและเชื่อในพระองค์ รักพระองค์ และมีความหวังในพระองค์

• พี่น้องที่รักครับ นี่คือบ่อเกิดและจุดสูงสุดแห่งการรู้จัก การได้สัมผัสกับพระเยซูเจ้า พระผู้ไถ่เราด้วยพระโลหิตของพระองค์ ด้วยความรักของพระองค์ เราจะสามารถได้รับการเผยแสดงนี้ให้เราทราบโดยทาง “พระวาจา”
o ดังนั้น พระวาจาของพระเจ้าช่างประเสริฐ ล้ำค่า และดำรงอยู่เป็นนิรันดรจริงๆ นะครับ นักบุญเปโตรสอนเราชัดเจนมาก พ่ออยากให้เราอ่านพระวาจาตอนนี้ดีๆ ต่อไป เพราะเราเริ่มเดินทางแห่งความเชื่อเมื่อจบปัสกา เราต้องเติบโต เราต้องรู้จักพระองค์ให้มากที่สุดอาศัยพระวาจา “เราจะไปหาใครพระเจ้าข้า....”
o พ่ออยากเชิญชวนพวกเราให้รักพระคัมภีร์จังเลย อยากเชิญชวนให้อ่านด้วยความรักต่อพระวาจา “พระวาจาทรงชีวิต” ใครได้สัมผัส ได้รับฟัง และปฏิบัติ ก็มีชีวิตนิรันดรอย่างแน่นอน พระวาจาของพระเจ้าจะกลายเป็นเมล็ดพันธ์แห่งชีวิตและความรักที่หว่านลงในจิตใจของเราครับ และเราจะเติบโตจริงๆ จากพระวาจา....
o อ่านนะครับ จดหมายนักบุญเปโตรฉบับที่หนึ่งนี้ วันนี้เราจบบทที่หนึ่งแล้ว จะเห็นว่า เป็นการเริ่มต้นเติบโตในความเชื่อ และได้รับการฟื้นฟูจาก “พระวาจาของพระเจ้า” จริงๆ ครับ

• ให้พระวาจาของพระเจ้า ขัดเกลาจิตใจของเรานะครับ
o มีคนกล่าวว่า ถ้าพระคัมภีร์ของเราสะอาดมาก (ไม่เคยอ่าน) จิตใจของเราจะไม่สะอาดได้เลย
o แต่ถ้าพระคัมภีร์ของเราสกปรกไปด้วยการเปิดอ่าน ขีดเขียน ยับเยินเพราะการอ่าน ใจของเราจะบริสุทธิ์มากๆแน่นอน
o อ่านพระคัมภีร์กันมากๆนะครับ ถ้าอยากเรียนรู้คุณค่าแห่งการไถ่ให้รอด ถ้าอยากเรียนรู้คุณค่าแห่งความรัก และชีวิตจากพระเจ้า.... เพราะเหตุว่า Verbum Domini manet in Aeternum

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย