Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม2016

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

• คำภาษาลาตินที่ว่า “Verbum Domini manet in aeternum” “พระวาจาของพระเจ้าดำรงอยู่นิรันดร” เป็น “วาจาอมตะและทันสมัยเสมอ” จริงๆ
• พ่อได้อ่านได้ศึกษาและเจาะลึกอธิบายคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิส ที่เป็น “พระสมณสาสณ์เตือนใจ” (Apostolic Exhortation) ที่ชื่อว่า “Evangelii Gaudium” แปลว่า “ความชื่นชมแห่งพระวรสาร” และพ่อได้นำมานำเสนอในบทเทศน์ของพ่อบ่อยๆ


• ในช่วงนี้ จากการได้อ่านได้ไตร่ตรอง และได้พิจารณากับความจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในปัจจุบัน ความยากจน คนยากจน ชาวนาถูกทิ้งค้างโดยรัฐบาลไม่ได้จ่ายค่าซื้อข้าวในราคาที่ได้ประกาศโฆษณาหาเสียงไว้ ไม่ได้ทำได้จริงๆ ข้าวของชาวนา “ข้าวของคนที่ยากจนจำนวนมาก” ถูกเก็บ ดอง และอาจเสียหายไปบ้างแล้วก็น่าจะเป็นจริง ใบประทวนที่ได้กลับไปไม่สามารถขึ้นเงินได้ ทำให้คนจนต้องจนกันหนักขึ้น ฆ่าตัวตายกันไปหลายรายแล้ว “นี่คือเรื่องจริง”

• หนี้ที่ซ้ำกระหน่ำดอกเบี้ยที่โตขึ้นอย่างที่ไม่มีทางหนีพ้นนอกจากหมดตัวและอาจกำลังจะเสียที่นาไป... หลายคนจนทางและจนใจ ความหวังและความฝันที่ถูกหลอกล่อไว้ต้องพังทลายเพราะจนทาง

• พ่อคิดว่า สถานการณ์คนยาจนทั่วโลกขยายตัวจริงๆ เพราะความเอาเปรียบของคนร่ำรวย เอาแต่ได้ คดโกง และความละโมบ (คำนี้ไม่ค่อยได้ใช้) โลภมาก ไม่รู้จักพอ คำว่า “ละโมบ” แปลว่า “มักได้, มักกิน, คำนี้เดิมเขียน ละโมภ ว่าแผลงมาจาก โลภ” คำเดิมๆนำมาใช้ก็สอนใจเราหลายอย่างเหมือนกัน ความอยากได้ ความโลภโกงนี่แหละคือ “กระแสโลก” โลกปัจเจกนิยม โลกเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ ตะกละ ไม่รู้จักพอ การกระทำที่ตะกละเช่นนี้ที่ตักตวงเอาทรัพยากรไปเก็บไว้กับตน จนไม่มีพอสำหรับคนอื่นๆ...

• รากเหง้าของมันคือ “ความตะกละ” ของมนุษย์ และ “ความเห็นแก่ตัว” ของมนุษย์ เรื่องนี้...พระสันตะปาปาฟรังซิสห่วงมาก ทรงห่วงคนยากจนมาก และทรงสอนเราในปัจจุบันมากๆ

• พี่น้องที่รักครับ สังคมปัจจุบันทำให้เราเห็นว่าพระวาจาของพระเจ้านั้น เป็นปัจจุบันเสมอ ทันสมัยเสมอ เมื่อเราอ่านจดหมายของนักบุญยากอบและคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิส ณ ปัจจุบันที่พระสันตะปาปาทรงสอนไว้ พระองค์เตือนใจเราไว้อย่างงดงาม เราจะเห็นว่าพระวาจาของพระเจ้าเป็นปัจจุบันและทันสมัยเสมอ ให้เราดูคำสอนสะท้อนความจริงของปัจจุบันในพระสันตะปาปาสอนไว้ ใน EG ในข้อ 195-196 ว่า:
o เมื่อนักบุญเปาโลเดินทางมาหาบรรดาอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็ม ด้วยเกรงว่าจะวิ่งไปโดยเปล่าประโยชน์ “ข้าพเจ้าไปตามที่พระเจ้าทรงเปิดเผย ชี้แจงให้บรรดาพี่น้องที่นั่นรู้ข่าวดีที่ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างศาสนา เล่าให้คนสำคัญฟังเป็นการส่วนตัว เพื่อข้าพเจ้าจะไม่วิ่งโดยไร้ประโยชน์” (กท 2:2)
o หลักเกณฑ์สำคัญของความจริงแท้ที่บรรดาอัครสาวกชี้ให้นักบุญเปาโลเห็นคือ การไม่ลืมคนยากจน (เทียบ กท 2:10)

• หลักเกณฑ์นี้มีไว้ เพื่อมิให้ชุมชนของนักบุญเปาโลถูกกลืนไปกับวิถีการดำเนินชีวิตแบบปัจเจกบุคคลของชนต่างศาสนา
o ซึ่งเป็นความจริงพื้นฐานในบริบทสังคมปัจจุบันด้วย
o เรามีแนวโน้มที่จะพัฒนาตนเองไปในรูปแบบชนต่างศาสนาลักษณะใหม่
o เรามิอาจแสดงออกอย่างเพียงพอถึงความงดงามของพระวรสารได้เสมอ
o แต่เราสามารถแสดงถึงเครื่องหมายนี้ได้ตลอดเวลา คือ การเลือกผู้ที่อยู่สุดท้าย และการเลือกอยู่ข้างผู้ที่ถูกสังคมปฏิเสธและทอดทิ้ง

• บางครั้งเรากลายเป็นบุคคลที่มีจิตใจหยาบกระด้าง
o เราลืม
o เราละเลย
o เราตื่นตาตื่นใจไปกับโอกาสการบริโภค
o และความบันเทิงต่าง ๆ ที่สังคมเสนอให้

• เพราะ “เมื่อสังคมห่างเหินจากกัน กลายเป็นรูปแบบขององค์กรทางสังคม และการผลิตเพื่อการบริโภค ก็จะทำให้การอุทิศตนเอง และการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างมนุษย์ เป็นเรื่องยากมากขึ้น” (162)

• ชีวิตความเชื่อของเราคริสตชนทุกคนซึ่งได้รับเรียกให้ “มีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด” (ฟป 2:5) พระศาสนจักรได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งนี้
o พระศาสนจักรจึงต้องเลือกอยู่ข้างผู้ยากไร้ (ดู 198)

• จากนี้พี่น้องที่รักครับ... ให้เราอ่านจะหมายของยากอบกันต่อครับ จดหมายที่ต่อเนื่องจากวานนี้ ในบทที่ 5 ยากอบยังเดินหน้าต่อไปที่จะเตือนความร่ำรวย เตือนคนร่ำรวยที่ฉ้อโกงคนยากจน ชัดเจนมากในการเบียดเบียนเอาเปรียบเอารัดคนยากจน คือ รัดให้ตายสนิทเอาตัวไม่รอดดังเช่นสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดกับคนทำมาหากิน ชาวนาชาวไร่คนที่ทำงานหนักเพื่อให้เราได้มีกินมีอยู่ แต่กลับถูกฉ้อฉลเอาเปรียบ...

• เราอ่านยากอบจะเห็นว่าในยุคในสมัยของท่าน ปัญหาไม่ได้ต่างกันเลยกับยุคสมัยของเรา จะต่างกันไปบ้างก็ตรงที่ว่า ณ ปัจจุบัน ปัญหามันรุนแรงกว่าที่เคยในสมัยยากอบเท่านั้น.. เราอ่านพระคัมภีร์วันนี้กันครับ..

ยก 5:1-6…
1ผู้มั่งมีทั้งหลาย จงร้องไห้คร่ำครวญเพราะความทุกข์ยากกำลังจะมาถึงท่านแล้ว 2ทรัพย์สมบัติของท่านเสื่อมสลาย เสื้อผ้าก็ถูกมอดกัดกินหมดแล้ว 3เงินทองของท่านก็เป็นสนิม และสนิมนั้นจะเป็นพยานปรักปรำท่าน มันจะกัดกินเนื้อของท่านประดุจไฟซึ่งท่านสะสมไว้สำหรับวันสุดท้าย 4ท่านคดโกงไม่จ่ายค่าจ้างให้กรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุ่งนาของท่าน ค่าจ้างนี้กำลังร้อง และเสียงร้องของคนเก็บเกี่ยวไปถึงพระกรรณของพระเจ้าจอมโยธาแล้ว 5ท่านมีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยในโลกนี้ และกินเลี้ยงอย่างสนุกสนาน ท่านบำรุงจิตใจ ของท่านไว้รอวันประหาร 6ท่านตัดสินลงโทษและฆ่าผู้ชอบธรรม เขาก็มิได้ขัดขืนท่าน

อรรถาธิบายบางประเด็น
• เมื่ออ่านยากอบมาถึงบทนี้ มาถึงถอนนี้ เราเห็นชัดเจนว่า พระวาจาของพรเจ้าทรงชีวิตนิรันดรจริงๆ ทันสมัยจริงๆ ไม่เคยล้าสมัยเลย แต่ใช้เพื่อตักเตือนสอนเราได้ทุกยุคทุกสมัยจริงๆ

• ยากอบย้อนความและได้เตือนแรงๆ ถึงคนร่ำรวย “คนมั่งมีทั้งหลาย” คนที่ได้ร่ำรวยมากเกินไป รวยเกินจริงๆ เพราะกิจการที่เอารัดเอาเปรียบคนยากจนอย่างรุนแรงจริงๆ สำหรับยากอบ ท่านเห็นความจริงว่า “ความร่ำรวยไม่ยั่งยืน” คือความร่ำรวยไม่ได้ช่วยอะไรจริงๆ ยากอบเรียกร้องคนร่ำรวยมั่งมีให้คร่ำครวญเพราะความพินาศมาถึงแล้ว ความวางใจกับทรัพย์สมบัติ ความหรูหราเสื้อผ้าความมั่งคั่งก็ถูกทำลายกัดกินหมดแล้ว ยากอบทำให้เห็นว่า เงินทองทั้งหลายก็เป็นสนิมผุพัง และที่สำคัญ สิ่งเหล่านี้จะเป็นวัตถุพยานปรักปรำความฉ้อโกงของคนร่ำรวยที่ฉ้อโกง

• คำของยากอบ เตือนคนร่ำรวยได้ชัดเจนมากครับ ตรงไปตรงมาจริงๆ
o ท่านคดโกงไม่จ่ายค่าจ้างให้กรรมกรที่เก็บเกี่ยวในทุ่งนาของท่าน
o ค่าจ้างนี้กำลังร้อง และ
o เสียงร้องของคนเก็บเกี่ยวไปถึงพระกรรณของพระเจ้าจอมโยธาแล้ว

• สิ่งที่พ่อต้องทึ่งจริงๆ เพราะยากอบได้ยกตัวอย่างความคดโกงของคนร่ำรวยนั้น ได้กระทำต่อ “กรรมกรและคนทำงานในทุ่งนา” การโกง การไม่จ่าย การเอาเปรียบและเบียดเบียนต่อคนยากจนนี้มีมาตั้งแต่สมัยยากอบจริงๆ เมื่อคริสตชนเผชิญหน้ากับกระแสโลก กระแสโลกหยิบยื่นท่าทีและโอกาส ที่จะสะสมความร่ำรวยด้วยความฉ้อฉลคดโกงจริงๆ กระแสโลกเป็นอย่างนี้จริง คนในกระแสโลกก็เลือกที่จะทำกับคนด้อยโอกาสแบบนี้จริงๆครับ

• พระสันตะปาปาฟรังซิสเขียนสอนชัดว่า (EG 59-60) “ในปัจจุบันทุกภาคส่วนเรียกร้องความมั่นคงปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งหากไม่กำจัดการกีดกันและความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทั้งในระดับสังคม และในระหว่างประชากรต่างๆ ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะกำจัดความรุนแรง

• เรากล่าวหาผู้ยากไร้และประชากรที่ยากจนที่สุดว่าเป็นต้นเหตุของความรุนแรง แต่หากปราศจากความเท่าเทียมกันทางโอกาส รูปแบบความก้าวร้าวและสงครามก็จะเพิ่มพูนมากขึ้น เมื่อสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก ทอดทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งไป โดยไม่มีโครงสร้างทางการเมืองหรือทางสติปัญญา ซึ่งสามารถก่อให้เกิดความสงบสุขได้ สิ่งนี้มิได้เกิดขึ้น

• เพราะความไม่เท่าเทียมกันในสังคม ที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยารุนแรงจากผู้ที่ถูกกีดกันออกจากระบบ แต่เกิดจากระบบทางสังคมและเศรษฐกิจที่ขาดความยุติธรรมในระดับรากลึก เช่นเดียวกับที่ความดีต้องสื่อสารออกไป

• ความเลวร้ายซึ่งหมายถึงความอยุติธรรมก็พยายามแผ่กระจายพลังการทำลายของมันอย่างเงียบ ๆ เป็นการทำลายรากฐานระบบการเมืองและสังคมไม่ว่าจะมั่นคงเพียงใดก็ตาม หากการกระทำทุกอย่างมีผลตามมา ความชั่วร้ายที่ฝังตัวอยู่ในโครงสร้างของสังคม ก็ย่อมมีพลังแห่งความแตกแยกและความตาย เป็นความชั่วร้ายที่ฝังลึกอยู่ในโครงสร้างทางสังคมที่อยุติธรรม ซึ่งเราไม่อาจหวังอนาคตที่ดีขึ้นได้ เราอยู่ห่างไกลจากสิ่งที่เรียกว่า “เป้าหมายของประวัติศาสตร์” เพราะยังไม่มีการวางเงื่อนไขการพัฒนาที่ยั่งยืนและสงบสุขอย่างเพียงพอและเป็นจริงได้

• กลไกเศรษฐกิจปัจจุบันกระตุ้นให้เกิดการบริโภคที่มากเกินควร ผลที่ตามมาคือ เมื่อความคิดบริโภคนิยม รวมเข้ากับความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงกลายเป็นการทำลายโครงสร้างทางสังคมมากเป็นสองเท่า เมื่อเป็นเช่นนี้ ไม่ช้าก็เร็ว ความเหลื่อมล้ำในสังคมย่อมก่อให้เกิดความรุนแรง และการแข่งขันสะสมด้านอาวุธ ก็ไม่อาจแก้ไขปัญหาได้

• การค้าอาวุธเป็นวิธีการหลอกลวงผู้ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้น ราวกับว่าปัจจุบันเรารู้จักแต่อาวุธและการควบคุมที่รุนแรง ซึ่งแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหา กลับสร้างความขัดแย้งใหม่ ๆ และเลวร้ายมากกว่าเดิม
o บางพวกพอใจเพียงแค่กล่าวหาคนยากจน และประเทศที่ยากจนในเรื่องปัญหาความทุกข์ยากและสำหรับชนรุ่นหลัง
o บางพวกอ้างว่าพบทางแก้ปัญหาด้วย “การศึกษา” ที่มั่นใจได้ว่าจะเปลี่ยนคนเหล่านี้ให้กลายเป็นมนุษย์ที่เชื่องและไม่เป็นอันตรายต่อพวกเขา
o และยิ่งน่าขัดเคืองมากยิ่งขึ้น เมื่อผู้ที่ถูกกีดกันมองเห็นว่ามีมะเร็งร้ายทางสังคมที่เติบโตขึ้น ซึ่งก็คือการทุจริต คอรัปชั่นที่หยั่งรากลึกในหลาย ๆ ประเทศ ในคณะรัฐบาล ในบริษัทและสถาบันต่างๆ ไม่ว่าผู้นำประเทศจะมีความคิดอุดมคติทางการเมืองอย่างใดก็ตาม

• พี่น้องที่รักครับ พ่ออ่านจดหมายของยากอบต่อไป และขณะเดียวกันพ่อก็อ่านคำสอนของพระสันตะปาปาต่อไป พ่อยิ่งเห็นความเป็นที่ยิ่งใหญ่ ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันของพระวาจาของพระเจ้าจริงๆ และยิ่งอ่านสังคมของเรา ประเทศชาติบ้านเมืองของเราจริงๆ บรรดาผู้มีอำนาจปกครอง ณ ปัจจุบัน (รักษาการ หรือไม่มีอยู่จริง และน่าจะเป็นตรงกันข้ามกับความจริง)

• พ่อยิ่งไตร่ตรองและมองดู ให้พระวาจาขอพระเจ้า และคำสอนของสันตะบิดรผู้น่าเคารพทรงสอน ให้คำสอนทั้งสองเป็นดัง “ไม้บรรทัดที่ซื่อตรงทาบลงไปกับความเป็นจริงของสังคม” พ่อเห็นว่า โลกของเรา สังคมของเรา ประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ที่กำลังแตกแยก แบ่งแยก แตกสลาย และขัดแย้ง รากลึกของปัญหานี้ก็คือสิ่งที่เป็นช่องว่าง และความขัดแย้งความโลภจนร่ำรวย และความเป็นจริงที่ถูกบีบคั้นของคนยากจนจริงๆครับ

• ยากอบให้ภาพชัดมากๆ สำหรับบรรดาคนชั้นสูงในสังคมที่เรียกว่าชนชั้นสูงในเชิงเศรษฐกิจการเงินและโอกาส แต่อันที่จริงคนชั้นสูงในความหมายดังกล่าวนี้ อันที่จริงพวกเขาเป็นชนชั้นต่ำในระดับศีลธรรมจรรยาและความเป็นมนุษย์

o อันนี้พ่อย้ำจริงๆสำหรับคนร่ำรวยที่ได้มาจากการฉ้อฉลเอาเปรียบ และใช้อำนาจอย่างผิดๆ จนก่อให้เกิดความรุนแรงในการเอารัดเอาเปรียบและรักษาอำนาจ และไปจนถึงขั้นที่เลวร้ายที่สุด คือ การใช้กำลังและอาวุธโจมตีทำลายชีวิตผู้บริสุทธิ์อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆ และคนชั้นสูงในความหมายนี้
o ยากอบตอกย้ำความจริงซึ่งไม่ต่างจากปัจจุบันว่า “ท่านมีชีวิตอย่างหรูหราฟุ่มเฟือยในโลกนี้ และกินเลี้ยงอย่างสนุกสนาน ท่านบำรุงจิตใจ ของท่านไว้รอวันประหาร” ยากอบย้ำว่า นี่เป็นการรอวันประหาร ท่านย้ำแรงจริงๆว่า คนเหล่านี้กำลังเจริญชีวิตไร้ศีลธรรมและศาสนา และก้าวไปสู่ความพินาศจริงๆ

• ยากอบย้ำพฤติกรรมของคนร่ำรวยที่เหยียบย่ำคนจนแบบทำให้หมดทาง หรือที่ภาษาปัจจุบันเราเรียกว่าเป็น เผด็จการเบ็ดเสร็จทางอำนาจและการค้าขายที่ผูกขาดด้วยความฉ้อโกง ยากอบย้ำว่า “ท่านตัดสินลงโทษและฆ่าผู้ชอบธรรม เขาก็มิได้ขัดขืนท่าน”
o เป็นความจริงที่ว่าคนยากจนบ่อยครั้งหมดทางสู้
o หมดทางเรียกร้อง
o หมดแม้แต่ความสามารถที่จะฟ้องร้อง

• ทั้งนี้เป็นเพราะเหตุว่า อำนาจสั่งฟ้องทางอาญาการทั้งหลายไม่ให้ความสำคัญกับคนยากจน หรืออาจเพราะถูกคนร่ำรวย หรือผู้ปกครองที่ฉ้อฉลได้ช็อปซื้อไปเป็นของตนหมดไปเสียแล้ว...

• สมัยของยากอบจึงย้ำว่า ผู้ชอบธรรมกลับถูกตัดสินและหมดทางสู้และขัดขืน และพ่อเห็นชัดในสมัยของเรา พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเห็นความจริงที่เราต้องปกป้องสิทธิ์ของคนยากจน และพระองค์ปฏิเสธจริงๆต่อความร่ำรวยทางธุรกิจหรืออำนาจการเมืองที่เบียดบังคนยากจน

• พี่น้องที่รักครับ พ่อขอสรุปด้วยคำร้องขอของพระสันตะปาปาฟรังซิสในพระสมณสาสน์เตือนใจต่อพระศาสนจักรครับ เป็นคำสอนี่ตรงและงดงามมากๆครับ พระองค์เรียกร้องเรา “พระศาสนจักร” ให้พลิกโฉมหน้าชีวิตพระศาสนจักรของเราจริงๆครับ

• ““ข้าพเจ้าปรารถนาพระศาสนจักรที่ยากจนสำหรับคนยากจน” บรรดาคนยากจนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะสอนเรา ยิ่งกว่านั้น ในความเชื่อ “ความทุกข์ทรมานที่พวกเขาได้รับ พวกเขาจึงได้รู้จักพระคริสตเจ้าผู้ทุกข์ทรมาน”

o เป็นสิ่งจำเป็นที่เราทุกคนต้องยอมให้ผู้ยากไร้ประกาศพระวรสารแก่เรา
o การประกาศพระวรสารครั้งใหม่เป็นการเชื้อเชิญให้ยอมรับพลังที่ช่วยให้รอดของชีวิตบรรดาผู้ยากไร้ และให้พวกเขาอยู่ตรงใจกลางการเดินทางของพระศาสนจักร
o เราได้รับเรียกให้ค้นพบพระคริสตเจ้าในบรรดาคนยากจน
o ให้เสียงของเราต่อสู้เพื่อพวกเขา
o และให้เราเป็นเพื่อนของคนยากจน รับฟังเขา เข้าใจ และต้อนรับปรีชาญาณอันเร้นลับที่พระเจ้าทรงต้องการสื่อสารกับเราโดยผ่านทางพวกเขา”” (EG 198)

• พ่อวิงวอนของพระเจ้าอวยพรทุกท่าน และอวยพรคุ้มครองผู้ยากไร้และถูกเอารัดเอาเปรียบในยุคสมัยของเรานี้เป็นพิเศษ ขอพระเจ้าโปรดให้เรากล้าที่จะออกไปเพื่อสัมพันธ์และสัมผัสกับพี่น้องคนยากจนหรือผู้ถูกเอาเปรียบในยุคสมัย ในประเทศชาติบ้านเมืองของเรานะครับ... พระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย