รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันนี้พ่อนั่งลงอ่านยากอบแบบไม่อยากตีความใดๆเลย อ่านแบบเสียใจเหลือเกินกับสภาพและ บรรยากาศบ้านเมืองของเรา กับการเมืองที่บกพร่องและแปดเปื้อนของประเทศไทยของเรา ปัญหาของบ้านเมืองไทยของเรายามนี้ ความรุนแรง และแตกแยกรุนแรงเหลือเกิน มีกลุ่มคนที่แสวงหาความรุนแรง สร้างความรุนแรง ใช้อาวุธทำลายชีวิต.... ทำให้มีคนเสียชีวิตเพราะความแตกแยก


พี่น้องที่รักครับ... พ่อไม่มีคำตอบสำเร็จรูป และพ่อรู้ว่าปัญหานี้แก้ไขไม่ได้ง่ายๆเลย พ่อจึงหันกลับไปอ่านคำสอนเตือนใจของพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์สอนเราในเอกสารพระสมณสาสน์เตือนใจเรื่อง “ความยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) ไว้ชัดเจน เรื่อง “สันติภาพ” พระองค์ย้ำสอนว่า... (พ่อเลือกมากให้อ่านกันให้ฟัง “คำเตือน” ของสันตะบิดรของเรา)

• “สันติภาพ” พระสันตะปาปาฟรังซิสยืนยันว่า “เราคริสตชนทุกคนคือ “ประกาศก””
o เสียงของประกาศกต้องดังขึ้น
o เราต้องต่อสู้อย่างหนักแน่นกับการกระทำที่ทำให้เสียงของคนยากจนต้องเงียบงันและจำนน และ
o เราต้องต่อสู้กับกลุ่มคนที่ไม่ให้โอกาสหรือไม่ยอมให้เกียรติแก่คนยากจน (218)

• เพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขแท้จริงได้นั้น
o ความยุติธรรม และภารดรภาพคือหลักการสำคัญที่สุด (221)

• เราคริสตชนทุกคน ทุกคนจริงๆ
o ต้องรู้สึกให้ได้ถึงความจำเป็น รู้สึกจริงๆว่าต้องนำความรักของพระคริสต์ไปยังผู้อื่น
o และต้องทำให้เป็น “พันธกิจถาวร” ของเราทุกคน
o เราต้องเอาชนะความยากของปัจจุบัน โลก กระแสโลก ที่หยิบยื่นปัจเจกนิยมให้กับเรา แต่เราต้องเอาชนะด้วยการออกไปเพื่อนำความรักไปจริงๆ (2)

จากนี้ไปพ่อเชิญชวนเราร่วมกันอ่านจดหมายของนักบุญยากอบ บทที่ 4 ต่อกันครับ ยากอบตอนนี้น่าจะเป็นคำสอน เป็นคำตอบสำหรับเรา สอนใจเราอย่างลึกๆ จากภายใน แม้กระแสภายนอกมันโหดร้ายและเต็มไปด้วยความเลวร้ายที่สุดที่กระทำกับเพื่อนมนุษย์ ทำร้ายชีวิตผู้บริสุทธิ์ แม้เด็กหญิงเล็กๆ ก็ต้องเสียชีวิตไปด้วย... พ่อขอให้เราอ่าน อ่านเพื่อให้พระวาจาของพระเจ้าเสนอคำตอบจากภายใน สอนใจเราอย่างลึกๆให้เราได้รับคำสอนอย่างอ่อนโยนและเต็มไปด้วยพลังของ “พระวาจา” ของพระเจ้านะครับ อ่านด้วยกันครับ

ยก 4:1-10…
1การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใด มิใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือ 2ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ 3ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง คือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน 4ท่านที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนหญิงคบชู้ ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า 5ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไร้สาระหรือว่า “พระเจ้าทรงรักจิตอย่างหวงแหน จิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเรา” 6พระองค์ยังประทานพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีก ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวอีกว่า “พระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน” 7ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน 8จงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลาย จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด 9จงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจ 10จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน

อรรถาธิบายบางประการ

1การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใด มิใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือ 2ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน

• คำว่า “การต่อสู้” ในที่นี้คงเป็นคำที่เบาไปครับ ภาษากรีกต้นฉบับใช้คำว่า “πόλεμοι” อ่านว่า “โปเลมอย” มาจากราก “πόλεμος” “โปเลมอส” คำนี้แปลว่า “สงคราม” ตรงได้เลยครับ เพราะความหมายคือสงครามและการฆ่าฟัน ภาษากรีกอีกคำคือคำว่า “μάχαι” อ่านว่า “มาคัย” แปลว่า การขัดแย้ง “การทะเลาะวิวาท”

• พี่น้องที่รัก พ่อเห็นชัดจากคำสอนของยากอบ ปัญหาที่เป็น “รากเหง้า” ของสงครามและการขัดแย้ง คือ “กิเลศตัณหา” ที่อยู่ในร่างกายของเรา ตัณหา ความโลภ และความอยาก ความเห็นแก่ตัวคือรากเหง้าจริงๆ และรากเหง้านี้ก่อให้เกิดสงครามให้มากขึ้นอีก รากของการสร้างสงครามนี้คือคำว่า “στρατευομένων” อ่านว่า “สตราเต็วโอเมโนน” คำนี้อยู่ในรูป “Participle” คำนี้ คือ การกระทำหรือกริยาที่กระทำจนกลายเป็นคำนาม คือ อย่างต่อเนื่อง กระทำอย่างต่อเนื่อง

• ความหมายจึงสรุปได้ว่า ถ้าเราเจริญชีวิตในกิเลศตัณหา เจริญชีวิตด้วยการเห็นแก่ตัวปล่อยตัวตามกิเลศตัณหาอย่างต่อเนื่อง เจริญชีวิตอย่างที่ปล่อยตัวกันเป็นประจำ ทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถ้าไม่เลิกกระทำตามกิเลศตัณหา... เรากำลังก่อความเกลียดชังและสงคราม ก่อให้เกิดความเกลียดชังและค่อยๆสร้างสงครามมากขึ้นเรื่อยไม่รู้จบ

• พี่น้องที่รักครับ... การสะสมความเกลียด เจริญชีวิตในความเกลียดไม่รู้จบ ถ้าเป็นเช่นนั้น เรากำลังสร้างสงคราม เรากำลังสร้างความขัดแย้งและสงครามไม่รู้จบนะครับ

• พ่อคิดว่า ถ้าเราไม่อยากให้มีสงคราม ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง... เราออกมาจากตัณหาและเลิกกิเลศ เลิกปล่อยตัวตามราคะตัณหากันอย่างจริงจังเถิดครับ... ให้เราเจริญชีวิตในความรักและในความอ่อนโยน ไม่ปล่อยตัวตามราคะตัณหาเลยนะครับ

• “ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน” การฆาตกรรม การฆ่าชีวิต ยากอบเตือนประชาคริสตชนให้ตระหนักจริงๆ พ่อคิดว่า เรื่องนี้เราคริสตชนในปัจจุบัน ประเทศไทยของเราปัจจุบัน เรากำลังตกอยู่ในสภาพที่โหดร้ายมาก “ฆ่ากัน” ฆ่าคนบริสุทธิ์ด้วยอาวุธร้ายแรงและสงคราม เบื้องหลัง คือ “ความอยากได้” เป็นความรุนแรงจริงๆ โลภจริงๆ อยากได้ อยากรวย อยากมี อยากโกง และอยากทำร้ายคนอื่น ทำฆาตกรรมอย่างโหดร้ายจริงๆ พ่อขอให้คำสอนขอยากอบวันนี้สอนใจเราคริสตชนจริงๆนะครับ... ขอให้เราคริสตชนเลิกทะเลาะวิวาทกันและการต่อสู้กันนะครับ

• พระสันตะปาปาฟังซิสเตือนใจเราคริสตชนใน Evangelii Gaudium ว่า:
o “พระศาสนจักรต้องไม่กลัวที่จะตรวจสอบทบทวนตนเอง เจาะลึกถึงตนเองจริงๆ ถึงธรรมเนียมชีวิตที่เป็นๆกันอยู่ อะไรก็ตามที่ขัดหรือไม่ตรงกับหัวใจของพระวรสาร แม้หลายอย่างอาจจะหยั่งรากลึกในประวัติศาสตร์แล้วแต่เราก็ต้องกล้าทบทวนตนเองกันจริงๆ” (43)
o พระสันตะปาปาทรงอุธรณ์ร้องขอให้ชุมชนพระศาสนจักร “อย่าได้ตกเป็นเหยื่อของความอิจฉาริษยา หมายความว่า มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากเหลือเกินในหมู่ประชากรของพระเจ้า และในความท่ามกลางความแตกต่างของหมู่คณะคริสตชน” (98)

• พี่น้องที่รัก ขอให้เราลดโอกาสของความขัดแย้ง ลดการก่อให้เกิดความเกลียดชัง ลดการสงครามทำร้ายทุกรูปแบบ ขอให้เราได้ลดความโลภความเกลียดชังลงจากหัวใจของเราให้ได้มากที่สุดนะครับ

ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ 3ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง คือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน 4ท่านที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนหญิงคบชู้ ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า

• แม้แต่การวอนขอพระเจ้าและไม่ได้ เพราะบ่อยครั้ง การวอนขอของเราก็เป็นการวอนขอเพื่อตนเอง เพื่อตอบสนองความปรารถนาแลความอยากของเราเอง

• ยากอบเรียกร้องมากๆให้ต้องซื่อสัตย์ และไม่เป็นมิตรกับโลก เพราะเป็นมิตรกับโลก คือเดินตามกระแสโลกและยึดมั่นในกระแสโลก คือ กาเป็นศัตรูกับพระเจ้า

• พี่น้องที่รัก เราต้องไม่รักกระแสโลหรือค่านิยมของโลกมากเกินไป เพราะกระแสโลกหยิบยื่นความเห็นแก่ตัว หยิบยื่นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ให้แก่เราอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆ

• พระสันตะปาปาฟรังซิสสอนเราต่อไปอย่างชัดเจน ในพระสมณสาสน์เตือนใจ Evangelii Gaudium อย่างน่าทึ่ง ทำให้พ่อเห็นว่า พระวาจาของพระเจ้าในบทจดหมายของยากอบยังทันสมัยเสมอจริงๆ พระวาจาทรงชีวิตจริงๆ.. ในเรื่องความสัมพันธ์กับโลกปัจจุบัน
o พระสันตะปาปาปฏิเสธระบบเศรษฐกิจที่มีรากลึกในความอยุติธรรม (59)
o ระบบเศรษฐกิจ บ่อยครั้งฆ่าทำลายเพราะกฎที่ว่า “แข็งแรงกว่าก็อยู่รอด” วัฒนธรรมปัจจุบันประเภทใช้แล้วทิ้งกำลังสร้างสิ่งใหม่ คือ การตัดออก การละทิ้ง การทำลาย หรือเหลือก็ทิ้งไปอย่างไร้ค่า (53)
o การกดขี่ในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ระบบเศรษฐกิจการเงินที่ผูกขาดที่เคลือบแคลงแต่มีอยู่จริงกำลังขยายการคอรัปชั่น (56)

• สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนตรงๆ ต่อต้านท่าทีที่ยอมแพ้ของพระศาสนจักรต่อการท้าทาย (84) และทรงเร่งรัดคริสตชนให้เราพระศาสนจักรต้องเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังให้จงได้
o อย่าอ่อนกำลัง
o อย่ายอมแพ้ (86)
o และที่สำคัญต้องนำการปฏิรูปความอ่อนโยนของพระศาสนจักรให้เข้มแข็งที่สุด (88)

• พี่น้องที่รักครับ ขอให้เราซื่อสัตย์จริงๆ ซื่อสัตย์ในการเป็นคริสชนให้มากขึ้นทุกวันเสมอไปนะครับ อย่าตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า เพราะมีแต่ปีศาจเท่านั้น ที่ยินดีในความพินาศในความเสียหายต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์...

พี่น้องที่รัก พ่อขอนำพระวาจาข้อที่ 5-11 มาเป็นบทสรุปข้อคิดของพ่อในวันนี้นะครับ พ่อคิดว่า เพียงพอที่พระวาจาของพระเจ้าจะสอนเรา พระวาจาของพระเจ้าจะชี้เตือนเราตรงๆ ซึ่งพ่อคิดว่า เรามาอ่านจดหมายของวันนี้ช่วงสุดท้ายเป็นบทสรุปด้วยกันนะครับ ขณะที่อ่าน พ่อขอให้สังเกต 8 ข้อสุดท้ายที่พ่อจัดเป็นลำดับตัวเลขให้เห็นได้ชัดเจนครับ พ่อพบคำสั่ง 8 ประการ ที่เป็นคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “จง” และพ่ออยากบอกกับพี่น้องว่า ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่ง 8 ประการนี้จริงๆ ถ้าเราเป็นคริสตชนจริงๆ อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าจริงๆ ถ้าเรามีพระพรแห่งความเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆ คำสั่งแปดประการนี้จะช่วยเราให้เราได้ประกาศตนเองเป็นบุตรของพระเจ้าได้อย่างดีจริงๆนะครับ...

• ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไร้สาระหรือว่า “พระเจ้าทรงรักจิตอย่างหวงแหน จิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเรา”

• พระองค์ยังประทานพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีก

• ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวอีกว่า “พระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน”

• ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า
1. จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน
2. จงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลาย
3. จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย
4. จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด
5. จงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด
6. จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก
7. จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจ
8. จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน

           พี่น้องที่รัก ให้เราร่วมกัน “ต่อต้านความชั่วร้ายของปีศาจ” ขอให้เราอย่าได้สะใจหรือดีใจหรือหัวเราะเยาะให้กับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนพี่น้องหรือชีวิตของพี่น้องของเราเลย นั่นเป็นความคิดและนิสัยของปีศาจไม่ใช่บุตรของพระเจ้า เป็นไปไม่ได้สำหรับคนดี สำหรับคริสตชนที่จะโห่ร้องดีใจถ้ามีเพื่อนพี่น้องของเรา เพื่อนร่วมโลกของเราเสียชีวิตนะครับ วันนี้ขณะที่พ่อเขียนบทเทศน์บทนี้ พ่อไม่อยากเชื่อเลยว่า พ่อจะได้ยินเสียงการชุมนุมทางการเมืองของคนกลุ่มหนึ่ง พ่อได้ยินเสียงโห่ร้องดีใจของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ได้ทราบว่า พี่น้องชาวไทย “ฝ่ายที่ตนคิดว่าตรงข้าม” ต้องเสียชีวิตเพราะอาวุธร้ายแรง และได้ยินได้ฟังพวกเขาต่างโห่ร้องกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งด้วยความยินดี พ่อยืนยันทันที...นั่นเป็นความคิดเป็นกิจการของปีศาจและเป็นบาปและเป็นความชั่วร้ายจริงๆ เป็นไปได้อย่างไรที่จะโห่ร้องดีใจที่ได้ยินว่ามีเพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตเพราะอาวุธสงคราม และแน่นอนการกระทำนั้น คงจะเกี่ยวข้องกับเสียงโห่ร้องนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอน จึงได้แสดงความบาปความชั่วร้ายด้วยความสะใจกันอย่างไร้หัวใจและไร้สำนึกเช่นนั้น...

          บทเทศน์ของพ่อวันนี้ และบทสอนของยากอบ พร้อมกับคำสอนยิ่งใหญ่ใน Evangelii Gaudium ของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่พ่อนำมาเชื่อมโยงกันวันนี้ ต้อทำให้เราคริสตชนที่ดี ยิ่งต้องกล้า กล้าหาญจริงๆที่จะเป็นลูกที่ดีของพระเจ้านะครับ อย่ายินดีเมื่อต้องมีการสูญเสียชีวิตนะครับ ถ้าทำอย่างนั้น นั่นเป็นสันดานถาวรของผีปีศาจแท้ๆครับ

           พี่น้องที่รักครับ พ่อขอซ้ำคำเตือนคนบาปอีกครั้งนะครับ... คนบาปทั้งหลาย จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด จงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจ จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน” ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านอย่าได้เป็นทาสของกิเลศตัณหาอันจะก่อให้เกิดความรุนแรงและสงครามอีกเลยนะครับ