Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2016

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันนี้พ่อนั่งลงอ่านยากอบแบบไม่อยากตีความใดๆเลย อ่านแบบเสียใจเหลือเกินกับสภาพและ บรรยากาศบ้านเมืองของเรา กับการเมืองที่บกพร่องและแปดเปื้อนของประเทศไทยของเรา ปัญหาของบ้านเมืองไทยของเรายามนี้ ความรุนแรง และแตกแยกรุนแรงเหลือเกิน มีกลุ่มคนที่แสวงหาความรุนแรง สร้างความรุนแรง ใช้อาวุธทำลายชีวิต.... ทำให้มีคนเสียชีวิตเพราะความแตกแยก


พี่น้องที่รักครับ... พ่อไม่มีคำตอบสำเร็จรูป และพ่อรู้ว่าปัญหานี้แก้ไขไม่ได้ง่ายๆเลย พ่อจึงหันกลับไปอ่านคำสอนเตือนใจของพระสันตะปาปาฟรังซิส พระองค์สอนเราในเอกสารพระสมณสาสน์เตือนใจเรื่อง “ความยินดีแห่งพระวรสาร” (Evangelii Gaudium) ไว้ชัดเจน เรื่อง “สันติภาพ” พระองค์ย้ำสอนว่า... (พ่อเลือกมากให้อ่านกันให้ฟัง “คำเตือน” ของสันตะบิดรของเรา)

• “สันติภาพ” พระสันตะปาปาฟรังซิสยืนยันว่า “เราคริสตชนทุกคนคือ “ประกาศก””
o เสียงของประกาศกต้องดังขึ้น
o เราต้องต่อสู้อย่างหนักแน่นกับการกระทำที่ทำให้เสียงของคนยากจนต้องเงียบงันและจำนน และ
o เราต้องต่อสู้กับกลุ่มคนที่ไม่ให้โอกาสหรือไม่ยอมให้เกียรติแก่คนยากจน (218)

• เพื่อสร้างสังคมแห่งสันติสุขแท้จริงได้นั้น
o ความยุติธรรม และภารดรภาพคือหลักการสำคัญที่สุด (221)

• เราคริสตชนทุกคน ทุกคนจริงๆ
o ต้องรู้สึกให้ได้ถึงความจำเป็น รู้สึกจริงๆว่าต้องนำความรักของพระคริสต์ไปยังผู้อื่น
o และต้องทำให้เป็น “พันธกิจถาวร” ของเราทุกคน
o เราต้องเอาชนะความยากของปัจจุบัน โลก กระแสโลก ที่หยิบยื่นปัจเจกนิยมให้กับเรา แต่เราต้องเอาชนะด้วยการออกไปเพื่อนำความรักไปจริงๆ (2)

จากนี้ไปพ่อเชิญชวนเราร่วมกันอ่านจดหมายของนักบุญยากอบ บทที่ 4 ต่อกันครับ ยากอบตอนนี้น่าจะเป็นคำสอน เป็นคำตอบสำหรับเรา สอนใจเราอย่างลึกๆ จากภายใน แม้กระแสภายนอกมันโหดร้ายและเต็มไปด้วยความเลวร้ายที่สุดที่กระทำกับเพื่อนมนุษย์ ทำร้ายชีวิตผู้บริสุทธิ์ แม้เด็กหญิงเล็กๆ ก็ต้องเสียชีวิตไปด้วย... พ่อขอให้เราอ่าน อ่านเพื่อให้พระวาจาของพระเจ้าเสนอคำตอบจากภายใน สอนใจเราอย่างลึกๆให้เราได้รับคำสอนอย่างอ่อนโยนและเต็มไปด้วยพลังของ “พระวาจา” ของพระเจ้านะครับ อ่านด้วยกันครับ

ยก 4:1-10…
1การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใด มิใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือ 2ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ 3ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง คือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน 4ท่านที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนหญิงคบชู้ ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า 5ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไร้สาระหรือว่า “พระเจ้าทรงรักจิตอย่างหวงแหน จิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเรา” 6พระองค์ยังประทานพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีก ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวอีกว่า “พระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน” 7ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน 8จงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลาย จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด 9จงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจ 10จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน

อรรถาธิบายบางประการ

1การต่อสู้และการทะเลาะวิวาทในหมู่ท่านนั้นมาจากที่ใด มิใช่มาจากกิเลสตัณหาซึ่งต่อสู้อยู่ภายในร่างกายของท่านหรือ 2ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน

• คำว่า “การต่อสู้” ในที่นี้คงเป็นคำที่เบาไปครับ ภาษากรีกต้นฉบับใช้คำว่า “πόλεμοι” อ่านว่า “โปเลมอย” มาจากราก “πόλεμος” “โปเลมอส” คำนี้แปลว่า “สงคราม” ตรงได้เลยครับ เพราะความหมายคือสงครามและการฆ่าฟัน ภาษากรีกอีกคำคือคำว่า “μάχαι” อ่านว่า “มาคัย” แปลว่า การขัดแย้ง “การทะเลาะวิวาท”

• พี่น้องที่รัก พ่อเห็นชัดจากคำสอนของยากอบ ปัญหาที่เป็น “รากเหง้า” ของสงครามและการขัดแย้ง คือ “กิเลศตัณหา” ที่อยู่ในร่างกายของเรา ตัณหา ความโลภ และความอยาก ความเห็นแก่ตัวคือรากเหง้าจริงๆ และรากเหง้านี้ก่อให้เกิดสงครามให้มากขึ้นอีก รากของการสร้างสงครามนี้คือคำว่า “στρατευομένων” อ่านว่า “สตราเต็วโอเมโนน” คำนี้อยู่ในรูป “Participle” คำนี้ คือ การกระทำหรือกริยาที่กระทำจนกลายเป็นคำนาม คือ อย่างต่อเนื่อง กระทำอย่างต่อเนื่อง

• ความหมายจึงสรุปได้ว่า ถ้าเราเจริญชีวิตในกิเลศตัณหา เจริญชีวิตด้วยการเห็นแก่ตัวปล่อยตัวตามกิเลศตัณหาอย่างต่อเนื่อง เจริญชีวิตอย่างที่ปล่อยตัวกันเป็นประจำ ทำอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ถ้าไม่เลิกกระทำตามกิเลศตัณหา... เรากำลังก่อความเกลียดชังและสงคราม ก่อให้เกิดความเกลียดชังและค่อยๆสร้างสงครามมากขึ้นเรื่อยไม่รู้จบ

• พี่น้องที่รักครับ... การสะสมความเกลียด เจริญชีวิตในความเกลียดไม่รู้จบ ถ้าเป็นเช่นนั้น เรากำลังสร้างสงคราม เรากำลังสร้างความขัดแย้งและสงครามไม่รู้จบนะครับ

• พ่อคิดว่า ถ้าเราไม่อยากให้มีสงคราม ถ้าเราไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง... เราออกมาจากตัณหาและเลิกกิเลศ เลิกปล่อยตัวตามราคะตัณหากันอย่างจริงจังเถิดครับ... ให้เราเจริญชีวิตในความรักและในความอ่อนโยน ไม่ปล่อยตัวตามราคะตัณหาเลยนะครับ

• “ท่านอยากได้ แต่ไม่ได้ จึงฆ่ากัน ท่านอยากได้ แต่ไม่สมหวัง จึงทะเลาะวิวาทและต่อสู้กัน” การฆาตกรรม การฆ่าชีวิต ยากอบเตือนประชาคริสตชนให้ตระหนักจริงๆ พ่อคิดว่า เรื่องนี้เราคริสตชนในปัจจุบัน ประเทศไทยของเราปัจจุบัน เรากำลังตกอยู่ในสภาพที่โหดร้ายมาก “ฆ่ากัน” ฆ่าคนบริสุทธิ์ด้วยอาวุธร้ายแรงและสงคราม เบื้องหลัง คือ “ความอยากได้” เป็นความรุนแรงจริงๆ โลภจริงๆ อยากได้ อยากรวย อยากมี อยากโกง และอยากทำร้ายคนอื่น ทำฆาตกรรมอย่างโหดร้ายจริงๆ พ่อขอให้คำสอนขอยากอบวันนี้สอนใจเราคริสตชนจริงๆนะครับ... ขอให้เราคริสตชนเลิกทะเลาะวิวาทกันและการต่อสู้กันนะครับ

• พระสันตะปาปาฟังซิสเตือนใจเราคริสตชนใน Evangelii Gaudium ว่า:
o “พระศาสนจักรต้องไม่กลัวที่จะตรวจสอบทบทวนตนเอง เจาะลึกถึงตนเองจริงๆ ถึงธรรมเนียมชีวิตที่เป็นๆกันอยู่ อะไรก็ตามที่ขัดหรือไม่ตรงกับหัวใจของพระวรสาร แม้หลายอย่างอาจจะหยั่งรากลึกในประวัติศาสตร์แล้วแต่เราก็ต้องกล้าทบทวนตนเองกันจริงๆ” (43)
o พระสันตะปาปาทรงอุธรณ์ร้องขอให้ชุมชนพระศาสนจักร “อย่าได้ตกเป็นเหยื่อของความอิจฉาริษยา หมายความว่า มีการทะเลาะเบาะแว้งกันมากเหลือเกินในหมู่ประชากรของพระเจ้า และในความท่ามกลางความแตกต่างของหมู่คณะคริสตชน” (98)

• พี่น้องที่รัก ขอให้เราลดโอกาสของความขัดแย้ง ลดการก่อให้เกิดความเกลียดชัง ลดการสงครามทำร้ายทุกรูปแบบ ขอให้เราได้ลดความโลภความเกลียดชังลงจากหัวใจของเราให้ได้มากที่สุดนะครับ

ท่านไม่มีเพราะไม่ได้วอนขอ 3ท่านวอนขอ แต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง คือวอนขอเพื่อนำไปสนองกิเลสตัณหาของท่าน 4ท่านที่ไม่ซื่อสัตย์เหมือนหญิงคบชู้ ท่านไม่รู้หรือว่า การเป็นมิตรกับโลกคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า ฉะนั้นผู้ใดต้องการเป็นมิตรกับโลก ก็ตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า

• แม้แต่การวอนขอพระเจ้าและไม่ได้ เพราะบ่อยครั้ง การวอนขอของเราก็เป็นการวอนขอเพื่อตนเอง เพื่อตอบสนองความปรารถนาแลความอยากของเราเอง

• ยากอบเรียกร้องมากๆให้ต้องซื่อสัตย์ และไม่เป็นมิตรกับโลก เพราะเป็นมิตรกับโลก คือเดินตามกระแสโลกและยึดมั่นในกระแสโลก คือ กาเป็นศัตรูกับพระเจ้า

• พี่น้องที่รัก เราต้องไม่รักกระแสโลหรือค่านิยมของโลกมากเกินไป เพราะกระแสโลกหยิบยื่นความเห็นแก่ตัว หยิบยื่นความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ให้แก่เราอย่างไม่หยุดยั้งจริงๆ

• พระสันตะปาปาฟรังซิสสอนเราต่อไปอย่างชัดเจน ในพระสมณสาสน์เตือนใจ Evangelii Gaudium อย่างน่าทึ่ง ทำให้พ่อเห็นว่า พระวาจาของพระเจ้าในบทจดหมายของยากอบยังทันสมัยเสมอจริงๆ พระวาจาทรงชีวิตจริงๆ.. ในเรื่องความสัมพันธ์กับโลกปัจจุบัน
o พระสันตะปาปาปฏิเสธระบบเศรษฐกิจที่มีรากลึกในความอยุติธรรม (59)
o ระบบเศรษฐกิจ บ่อยครั้งฆ่าทำลายเพราะกฎที่ว่า “แข็งแรงกว่าก็อยู่รอด” วัฒนธรรมปัจจุบันประเภทใช้แล้วทิ้งกำลังสร้างสิ่งใหม่ คือ การตัดออก การละทิ้ง การทำลาย หรือเหลือก็ทิ้งไปอย่างไร้ค่า (53)
o การกดขี่ในรูปแบบใหม่เกิดขึ้น ระบบเศรษฐกิจการเงินที่ผูกขาดที่เคลือบแคลงแต่มีอยู่จริงกำลังขยายการคอรัปชั่น (56)

• สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเตือนตรงๆ ต่อต้านท่าทีที่ยอมแพ้ของพระศาสนจักรต่อการท้าทาย (84) และทรงเร่งรัดคริสตชนให้เราพระศาสนจักรต้องเป็นเครื่องหมายแห่งความหวังให้จงได้
o อย่าอ่อนกำลัง
o อย่ายอมแพ้ (86)
o และที่สำคัญต้องนำการปฏิรูปความอ่อนโยนของพระศาสนจักรให้เข้มแข็งที่สุด (88)

• พี่น้องที่รักครับ ขอให้เราซื่อสัตย์จริงๆ ซื่อสัตย์ในการเป็นคริสชนให้มากขึ้นทุกวันเสมอไปนะครับ อย่าตั้งตนเป็นศัตรูกับพระเจ้า เพราะมีแต่ปีศาจเท่านั้น ที่ยินดีในความพินาศในความเสียหายต่อชีวิตของเพื่อนมนุษย์...

พี่น้องที่รัก พ่อขอนำพระวาจาข้อที่ 5-11 มาเป็นบทสรุปข้อคิดของพ่อในวันนี้นะครับ พ่อคิดว่า เพียงพอที่พระวาจาของพระเจ้าจะสอนเรา พระวาจาของพระเจ้าจะชี้เตือนเราตรงๆ ซึ่งพ่อคิดว่า เรามาอ่านจดหมายของวันนี้ช่วงสุดท้ายเป็นบทสรุปด้วยกันนะครับ ขณะที่อ่าน พ่อขอให้สังเกต 8 ข้อสุดท้ายที่พ่อจัดเป็นลำดับตัวเลขให้เห็นได้ชัดเจนครับ พ่อพบคำสั่ง 8 ประการ ที่เป็นคำสั่งที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า “จง” และพ่ออยากบอกกับพี่น้องว่า ถ้าเราปฏิบัติตามคำสั่ง 8 ประการนี้จริงๆ ถ้าเราเป็นคริสตชนจริงๆ อยู่ใต้อำนาจของพระเจ้าจริงๆ ถ้าเรามีพระพรแห่งความเป็นบุตรของพระเจ้าจริงๆ คำสั่งแปดประการนี้จะช่วยเราให้เราได้ประกาศตนเองเป็นบุตรของพระเจ้าได้อย่างดีจริงๆนะครับ...

• ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไร้สาระหรือว่า “พระเจ้าทรงรักจิตอย่างหวงแหน จิตที่พระองค์ประทานให้สถิตในเรา”

• พระองค์ยังประทานพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีก

• ฉะนั้นพระคัมภีร์จึงกล่าวอีกว่า “พระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง แต่ประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน”

• ท่านทั้งหลายอยู่ใต้อำนาจพระเจ้า
1. จงต่อต้านปีศาจ แล้วมันจะหลบหนีไปจากท่าน
2. จงเข้าใกล้พระเจ้าแล้วพระองค์จะเสด็จมาใกล้ท่าน คนบาปทั้งหลาย
3. จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย
4. จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด
5. จงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด
6. จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก
7. จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจ
8. จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน

           พี่น้องที่รัก ให้เราร่วมกัน “ต่อต้านความชั่วร้ายของปีศาจ” ขอให้เราอย่าได้สะใจหรือดีใจหรือหัวเราะเยาะให้กับความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับเพื่อนพี่น้องหรือชีวิตของพี่น้องของเราเลย นั่นเป็นความคิดและนิสัยของปีศาจไม่ใช่บุตรของพระเจ้า เป็นไปไม่ได้สำหรับคนดี สำหรับคริสตชนที่จะโห่ร้องดีใจถ้ามีเพื่อนพี่น้องของเรา เพื่อนร่วมโลกของเราเสียชีวิตนะครับ วันนี้ขณะที่พ่อเขียนบทเทศน์บทนี้ พ่อไม่อยากเชื่อเลยว่า พ่อจะได้ยินเสียงการชุมนุมทางการเมืองของคนกลุ่มหนึ่ง พ่อได้ยินเสียงโห่ร้องดีใจของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่ได้ทราบว่า พี่น้องชาวไทย “ฝ่ายที่ตนคิดว่าตรงข้าม” ต้องเสียชีวิตเพราะอาวุธร้ายแรง และได้ยินได้ฟังพวกเขาต่างโห่ร้องกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งด้วยความยินดี พ่อยืนยันทันที...นั่นเป็นความคิดเป็นกิจการของปีศาจและเป็นบาปและเป็นความชั่วร้ายจริงๆ เป็นไปได้อย่างไรที่จะโห่ร้องดีใจที่ได้ยินว่ามีเพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตเพราะอาวุธสงคราม และแน่นอนการกระทำนั้น คงจะเกี่ยวข้องกับเสียงโห่ร้องนั้นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอย่างไม่ต้องสงสัยแน่นอน จึงได้แสดงความบาปความชั่วร้ายด้วยความสะใจกันอย่างไร้หัวใจและไร้สำนึกเช่นนั้น...

          บทเทศน์ของพ่อวันนี้ และบทสอนของยากอบ พร้อมกับคำสอนยิ่งใหญ่ใน Evangelii Gaudium ของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่พ่อนำมาเชื่อมโยงกันวันนี้ ต้อทำให้เราคริสตชนที่ดี ยิ่งต้องกล้า กล้าหาญจริงๆที่จะเป็นลูกที่ดีของพระเจ้านะครับ อย่ายินดีเมื่อต้องมีการสูญเสียชีวิตนะครับ ถ้าทำอย่างนั้น นั่นเป็นสันดานถาวรของผีปีศาจแท้ๆครับ

           พี่น้องที่รักครับ พ่อขอซ้ำคำเตือนคนบาปอีกครั้งนะครับ... คนบาปทั้งหลาย จงล้างมือให้สะอาด คนใจโลเลทั้งหลาย จงทำใจให้บริสุทธิ์เถิด จงคร่ำครวญจงเป็นทุกข์โศกเศร้าและร้องไห้เถิด จงให้การหัวเราะของท่านกลายเป็นความเศร้าโศก จงให้ความยินดีของท่านกลายเป็นความเศร้าใจ จงถ่อมตนลงเฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า และพระองค์จะทรงยกย่องท่าน” ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับ ขอให้ทุกท่านอย่าได้เป็นทาสของกิเลศตัณหาอันจะก่อให้เกิดความรุนแรงและสงครามอีกเลยนะครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย