Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 13 เมษายน 2016

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา 

กจ 8:1b-8…..
         วันนั้น เกิดการเบียดเบียนพระศาสนจักรอย่างรุนแรงในกรุงเยรูซาเล็ม ทุกคนนอกจากบรรดาอัครสาวกกระจัดกระจายไปตามชนบทในแคว้นยูเดียและสะมาเรีย
2ผู้มีใจศรัทธาบางคนนำศพสเทเฟนไปฝังและร่ำไห้คร่ำครวญถึงเขาอย่างมาก 3ส่วนเซาโลออกรังควานพระศาสนจักร เข้าไปตามบ้าน ฉุดลากทั้งชายและหญิงไปจองจำไว้ในคุก 4บรรดาผู้ที่กระจัดกระจายไปเหล่านี้ออกไปยังที่ต่าง ๆ ประกาศพระวาจาเป็นข่าวดี

5ฟิลิปไปเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย และประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าให้ชาวเมืองนั้นฟัง 6ประชาชนที่ได้ฟังถ้อยคำของฟิลิป และเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เขากระทำ ก็พร้อมใจกันฟังคำสั่งสอนของเขา 7คนหลายคนที่ถูกปีศาจชั่วร้ายสิงอยู่ร้องเสียงดังแล้วปีศาจก็ออกไป คนอัมพาตและคนง่อยจำนวนมากหายจากโรค 8ประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอย่างมาก

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• “การเบียดเบียน” ถ้าเราจะแปลคำนี้เป็นภาษาไทยดี เราน่าจะเรียกว่า “รังควาน ไล่ล่า รบกวน”
o เราพบสิ่งนี้ในพระศาสนจักรยุคแรก โดยการกระทำของเปาโล หลังจากที่สเทเฟนถูกทุ่มให้ตายด้วยหิน
o พ่อชอบคำแปลภาษาไทยฉบับคาทอลิกมากๆ ที่แสดงออกซึ่งพฤติกรรมของเซาโล “ส่วนเซาโลออกรังควานพระศาสนจักร เข้าไปตามบ้าน ฉุดลากทั้งชายและหญิงไปจองจำไว้ในคุก”
o คำภาษากรีกในพระคัมภีร์ใช้จากรากของคำว่า “λυμαίνω อ่านว่า “ลูมายโน ”harm, damage, ruin, destroy; impf. ἐλυμαίνετο he was trying to destroy Ac 8:3.*” ใช้ในรูป imperfect คือรังควานต่อเนื่อง ไม่รู้จบ พยายามทำลายให้สิ้นซาก
o ชอบคำแปลนี้จริงๆ คือใจความที่ว่า “รังควาน” มีความหมายในพจนานุกรมน่ารักดีแบบน่าโมโหดีครับ... คือ “ก่อให้เกิดความรำคาญ รบกวนความสงบเรียบร้อย ตัวอย่างเช่น “ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน” ทำให้ไม่สามารถอยู่ได้อย่างสงบสุข
o นั่นคือพฤติกรรมของการต่อต้านของคนที่ไม่เชื่อในพระเยซู และต้องการต่อต้าน วุ่นวายและทำลายความสงบสุขของคริสตชนสมัยแรกๆ โดยอ้างกฎหมายของศาสนายิว และพยามรบกวนให้ละทิ้งความเชื่อในพระเยซูเจ้า....

• เมื่อคิดถึงคำว่า “การเบียดเบียน” พ่อยากเน้นต่อไปว่า

• ทุกยุคทุกสมัยมีการเบียดเบียนไล่ล่าเสมอมา เรียกได้ว่าคนดีๆ มักจะไม่ค่อยมีความสุขจริงๆ เท่าไร เพราะต้องเผชิญกับการคุกคาม การไล่ล่าอยู่เสมอๆ มิได้หยุดหย่อน ปัจจุบัน กระแสงโลกก็เบียดเบียนมนุษย์รุนแรงเช่นนี้

• ในความเชื่อที่แตกต่างๆ ย่อมนำมาซึ่งการเบียดเบียนกันและกัน...
o เปาโลเป็นคนร้อนรนมาก (เซาโล)
o เมื่อท่านยังหนุ่มและมีความเชื่อในศาสนายิวและไม่ยอมรับพระนามพระเยซู และปฏิเสธคำสอนของพระองค์
o ความร้อนรนของท่านคือพลังที่ทำให้ท่านเบียดเบียนคริสตชนเสมอๆ ก่อนท่านจะรู้จักพระเยซูเจ้า หรือกล่าวได้ว่าก่อนที่ท่านจะรู้จักความจริง
o พลังของเปาโลเป็นพลังจริงๆ ที่มาจากความเชื่อ และการเบียดเบียนของท่านก็มาจากความเชื่อ
o เพราะอันที่จริง คำว่า “การเบียดเบียน” มาจากความเชื่อนี้เอง ถ้าเราศึกษารากศัพท์กันหน่อย คำว่า “Persecution” คือการกดขี่ เบียดเบียนเพราะความเชื่อ เพราะความคิดเห็นเป็นสำคัญ (oppression for the holding of a belief or opinion)
o ความเชื่อนี้แหละ คือ เหตุผลสำคัญที่ก่อให้เกิด...
1. การเบียดเบียน
2. เบียดบัง และ
3. ต้องการให้คนที่ไม่เห็นด้วยกับตนหรือกับความคิดของตนให้ต้องเชื่อเช่นเดียวกันตน
4. หรือยอมรับความคิดเห็นของตนเองเท่านั้น
5. ถ้าไม่ยอมรับก็อาจถึงขั้นทำลายกันไป...

• พี่น้องที่รักครับ ประสบการณ์ในประเทศไทยของเรา เห็นชัดครับ ความเชื่อ... เชื่อในอะไร เชื่อในใคร เชื่อในหลักการใด เชื่อในกลุ่มใด...

• พ่อมีความบทวิเคราะห์นิดหน่อยครับ....
o ประเทศไทยของเราดูเหมือนมีการแบ่งออกเป็นสองค่ายของความเชื่อ ส่วนเชื่อในอะไร เชื่อในใคร ใครผิดใครถูกพ่อไม่ขอกล่าว...
o แต่เราเห็นและรู้ว่า ประเทศของเรามักจะมีการกล่าวถึงสีที่แตกต่าง กลุ่มที่แตกต่าง โดยใช้สีเป็นเครื่องหมาย... ซึ่งปัจจุบัน ประเทศเรายังมีอาการหนักหน่วงซ่อนอยู่เพื่อหวังประโยชน์ทางการเมือง ฯลฯ

• เราเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วครับ และดูเหมือนว่าลึกๆ จะจบลงได้อยาก เพราะ
o ต่างฝ่ายต่างมีความเชื่อ...
o ต่างฝ่ายต่างมีความคิดเห็นในเรื่องของระบบ ระบอบ ฯลฯ ที่ต่างกัน...

• พ่อไม่ขอกล่าวว่าใครถูกใครผิด เพราะพี่น้องชาวไทยเราก็มีลักษณะเอนเอียงไปทั้งสองทาง...มากน้อย แล้วแต่ความชอบ ความคิด ความหลง หรือความคลั่ง... แต่อาการก็หนักมากขึ้นทุกทีๆ

• พี่น้องที่รักครับ คริสตชนที่รักครับ พ่อขอให้เราร่วมกันรักและห่วงใยประเทศ พี่น้องที่เคยเป็นที่รักกัน เพียงต่างความคิด เรากลับกลายเป็นคนที่เกลียดชังกัน ด่าทอกัน ใช้คำหยามอย่างมที่ไม่มียุคสมัยใดจะจาบจ้วงกัน พ่อคิด...เอาเป็นว่า “ต้นไม้ดีต้องเกิดผลดี ต้องไม่เลวก็เกิดผลเลว” ค่อยๆ ตรึกตรองและใจเย็นลงและพยายามนะครับ พยายามค่อยๆคืนความสุข ความดี ความรักแก่กันและกัน ค่อยๆไป พ่อรู้ว่าไม่ง่าย แต่ เรา “คนไทย” เคยรักกันมากจริงๆ...

• และสิ่งนี้คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในชาติบ้านเมืองของเรา... ต่างฝ่ายต่างคิดว่าตนเองเป็นเจ้าของความจริง เป็นเจ้าของความเชื่อที่ถูกต้องสรุป เป็นความเชื่อทั้งสองฝ่าย แต่อะไรคือความจริง อะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง ยากที่จะเปลี่ยนแปลงกันและกัน...

• พ่อมีประสบการณ์ที่เห็นจากพระคัมภีร์ในยุคของอัครสาวก และจากทุกยุคทุกสมัยของพระศาสนจักรที่มีการเบียดเบียน... หน้าตาที่พ่อพอจะสรุปได้มีดังนี้ครับ...

1. ฝ่ายเบียดเบียน ทำร้าย ทำลาย ไล่ล่า และเล่นไม่เลิก รุนแรง ก่อความวุ่นวาย ทำให้เสียหาย ทำให้เสียชีวิต ฯลฯ พ่อสังเกตว่า ฝ่ายที่ใช้ความรุนแรง หรือใครก็ตามที่ใช้ความรุนแรง ไล่ล่า ทำลาย และโกรธแค้น ไม่ควบคุมตนเอง ไม่สามารถควบคุมอารมณ์และก่อให้เกิดความเสียหายเสมอๆ เรื่องราวของเซาโลและบรรดาสมณะในพระคัมภีร์บอกกับเราในประวัติศาสตร์ว่า “ความเชื่อผิดๆ ความผิดหลง ความลุ่มหลงหรือหลงใหล ในสิ่งผิด ในสิ่งที่เป็นความเท็จ” มักจะก่อให้เกิดความรุนแรง มักจะก่อให้เกิดความเสียหายและความวุ่นวายและเป็นฝ่ายออกแรงเบียดเบียน... ฝ่ายทำลาย ฝ่ายที่ก่อให้เกิดความรุนแรง ดังนั้น เราอย่ารุนแรงต่อกัน ทั้งวาจา กิจการใดๆเลยนะครับ “ความรัก ความจริง ต้องไม่สร้างความเสียหายนะครับ”

2. ฝ่ายที่รับการเบียดเบียน ฝ่ายที่ถูกกระทำ หรือฝ่ายที่ดูเหมือนถูกเบียดเบียน รับความเสียหาย รับความวุ่นวาย เสียชีวิต และเจ็บปวด อยู่ไม่สุข หรือได้รับการรังควาน เบียดเบียน และทำร้ายทำลายความสุข ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามากมาย ฝ่ายที่ถูกกระทำมักจะเป็นฝ่ายที่อยู่กับความจริง ความดี ไม่มีความรุนแรง ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ก่อให้เกิดความรุนแรงเลย...

• จากพระคัมภีร์ เป็นบทสอนควบคู่กับประวัติศาสตร์และความสิ่งที่กำลังเกิดกับประเทศของเรา ทำให้พ่อ พ่อสรุปได้ว่า
1. ความเชื่อแท้ ความถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่เบียดเบียนใครเลย
2. แต่ถ้าความเชื่อนั้นผิดๆ หรือถูกลวงให้หลงผิด หรือใช้เป็นเครื่องมือของความโลภ ความยาก ความต้องการต่างๆที่นำไปในทางที่ผิด ใครก็ตามที่ลุ่มหลงใน “ความเท็จ” หรือ “ในสิ่งผิด” ความเชื่อผิดๆ มักจะก่อความรุนแรงได้ทุกรูปแบบ...
3. ประวัติศาสตร์เป็นอย่างนั้นเสมอมาจริงๆครับ... นี่เป็นความเห็นของพ่อต่อประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรนะครับ... คนดีๆ ถูกเบียดเบียนเสมอ คนที่ถูกต้องบ่อยครั้งดูเหมือนเป็นผู้แพ้เสมอ....

• พี่น้องที่รักครับ สำหรับคนที่เป็นคริสตชน คนที่มีความเชื่อจริงๆ อย่างเราคริสตชนนะครับ จำไว้ว่า ตระหนักไว้เถิดว่า
1. ความเชื่อในพระเยซู ความเชื่อแท้ในพระเยซู ไม่เคยเบียดเบียนใคร
2. ความเชื่อในความจริง จริงๆ ต้องไม่สร้างความเสียหายแก่ใครหรือเบียดเบียนใครเลย
3. พระเยซูเจ้า พระเจ้าองค์ความรัก ความรักไม่สร้างความเสียหาย...
4. ดังนั้น ถ้าเราเชื่อในความรักของพระเจ้า เราจะไม่สร้างความเสียหายหรือเบียดเบียนใครอย่างแน่นอน..

• นักบุญเปาโล จากคนที่เคยรังควานเพราะความเชื่อเดิมของตน เขาที่ชื่อ “เซาโล” เมื่อได้กลับใจแล้ว ท่านได้เปลี่ยนตนเองทั้งหมดจากผู้เบียดเบียนรุนแรง ท่านกลับเป็นฝ่ายถูกเบียดเบียนรุนแรงจนถึงวันตาย แต่ท่านไม่เคยย่อท้อเลย เพราะความเชื่อที่ถูกต้องทำให้เข้มแข็งและทนได้ทุกอย่าง

• พ่อเห็นชัดว่า ความเชื่อเทียมเท็จทำให้คนเรามักจะทนไม่ได้ อดรนทนไม่ได้ที่จะเห็นความแท้จริง พ่ายแพ้แม้กระทั่งที่จะยอมรับความจริงเสียด้วยซ้ำไป... รู้ว่า จริง แต่ก็รับไม่ได้อยู่ดี เพราะความหลงผิดแก้ไขยาก

• พี่น้องที่รักครับต่อความยากลำบากของประเทศเรา ความแตกแยกทางความคิด ความเชื่อที่แตกต่างๆดังเช่นปัจจุบัน พ่อภาวนาและวิวอนพระเจ้า และขอภาวนาเพื่อเราทุกคนนะครับ ขอครับ...
1. ขอให้เราเชื่อในความรัก
2. ขอให้เรารักในความจริงเสมอไปนะครับ...
3. ขอให้เปิดหัวใจฟังพระเจ้ามากๆ และฟังกันด้วยความรักจริงๆ
4. ขอให้เราภาวนามากๆ นะครับ
5. ขอให้เราอย่าได้ใช้ความรุนแรงต่อกันทั้งในคำพูด กิจการ หรือการกระทำใดๆเลยนะครับ
6. ขอให้เรากล้าเห็นใจ และให้อภัยกันและกัน ความคิดความชอบต่างกันไปไม่แปลก แต่ขอให้เราอย่าได้เกลียดชังหรืออาฆาตต่อกันเลย
7. ขอให้เรากล้ารับการเบียดเบียนบ้างก็ได้ (ถ้าจำเป็น) เพราะเราเชื่อว่า ความรักในความจริง ความจริงทำให้เราเป็นอิสระ (ยน 8:32)
8. ขอให้เรา “สงบนิ่ง อ่อนโยน และปฏิรูปความอ่อนโยน” อย่าได้ให้มีความรุนแรงในความคิดจิตใจของเราเลยนะครับ

• พี่น้องที่รักครับ อ่านพระวาจาของพระเจ้าด้วยนะครับ... ความจริงไม่เคยสร้างความเสียหายแก่ใครเลยครับ....พระเจ้าอวยพรครับ ขอให้เราคริสตชนภาวนาเพื่อความสุขของพี่น้องชาวไทยและประเทศไทยของเรานะครับ... ดูเราไม่มีทางออกที่ง่ายเลย แต่พ่อคิดว่า พระเจ้าทรงสรรพานุภาพ พระองค์สามารถมากกว่าที่เราจะเข้าใจได้จริงๆ ขอพระองค์ทรงเมตตาพี่น้องชาวไทยทุกคนด้วยเทอญ ขอพระองค์ทรงประทานพระพรและความสุขแก่บ้านเมือง ทางออกแก่ทางตันแก่บ้านเมืองของเราด้วยเทอญ... อาแมน อัลเลลูยา

• ที่สำคัญพี่น้องที่รัก พ่อเชิญเราภาวนาเพื่อ ขอพระเจ้าโปรดให้จิตใจของคริสตชนยืนหยัดในความรัก และอย่าได้ตกเป็นทาสหรือเหยื่อของอารมณ์ความเกลียดเลย เพื่อเราจะเป็นเกลือดองแผ่นดิน และเป็นแสงสว่างส่องโลก เพื่อคนทั้งหลายเห็นกิจการดีของเรา จะได้สรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ (เทียบ มธ 5:13-16)

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย