Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2016
สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

             บทเพลงของผู้รับใช้ เพลงที่สาม วันพุธหรือวันที่สามในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ลงตัวมากๆ ครับ เราอ่านพระคัมภีร์นี้กันเลยครับ... เลข 3 คือเลขที่หมายถึงขั้นสูงสุด Superlative วันนี้เรามาถึงวันพุธ หรือวันที่สาม มาอ่านเพลงที่สามในเพลงของผู้รับใช้ เตือนว่า พรุ่งนี้ เริ่มตรีวารปัสกานะครับ...

อสย 50:4-9a…..เพลงบทที่สามของผู้รับใช้พระยาห์เวห์

4พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้น
เหมือนลิ้นของศิษย์ที่พระองค์ทรงสอน
เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพูดจาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อย
ทุกๆเช้า พระองค์ทรงปลุกข้าพเจ้า
ทรงปลุกหูข้าพเจ้าให้ฟังเหมือนศิษย์ที่พระองค์ทรงสอน
5พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดหูให้ข้าพเจ้า
และข้าพเจ้าก็ไม่ต่อต้าน ไม่หันหลังหนีไป
6ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้า
และหันแก้มให้แก่ผู้ที่ดึงเคราข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและถ่มน้ำลายรด
7พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่ต้องละอาย
ข้าพเจ้าทำหน้าของข้าพเจ้าให้ด้านเหมือนหิน
ข้าพเจ้ารู้ว่าข้าพเจ้าจะไม่อับอาย
8พระองค์ผู้ทรงแก้ต่างให้ข้าพเจ้าทรงอยู่ใกล้ข้าพเจ้า ใครจะสู้คดีกับข้าพเจ้า
เราจงยืนขึ้นเผชิญหน้ากันเถิด
ใครจะกล่าวหาข้าพเจ้า ก็จงเข้ามาใกล้ข้าพเจ้าเถิด
9ดูซิ พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้า
ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้าเล่า

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง

• สามวันนี้เราได้ฟังบทเพลงของผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์
1. เพลงที่หนึ่งวันจันทร์
2. เพลงที่สองวันอังคาร
3. เพลงที่สามวันพุธ

• และมีอีกเพลงจากอิสยาห์ คือเพลงของผู้รับใช้เพลงที่สี่ จะอ่านในวันศุกร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ทุกๆปีเหมือนกันตลอดไป

• ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องอ่านทุกปีเลยครับ เพราะว่าเป็นการทบทวนความเป็นจริงหรือชีวิตของพระคริสตเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าที่ครบครันสมบูรณ์ที่สุด ซึ่งแน่นอนความหมายของผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์นั้น จะต้องมาพบกับความสมบูรณ์ในพระเยซูคริสตเจ้า

• พระคริสตเจ้า... “พระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ เพื่อความรอดของมนุษย์ ทรงรับใช้ด้วยความรักจนถึงที่สุด และทรงรับใช้จนถึงความตายเป็นความตายบนไม้กางเขน....”

• พี่น้องที่รัก พ่ออยากให้การฉลองปัสกา ตรีวารปัสกาของเราปีนี้เด่นชัดกว่าทุกปี

• พ่ออยากเห็นภาพวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์เป็นภาพที่งดงามเมื่อเราได้ฟังเรื่องพระทรมาน และภาวนา และที่สุด เราเทิดทูนกางเขนอย่างงดงาม เมื่อพระสงฆ์ประกาศร้องพลางชูแสดงไม้กางเขนนั้นว่า “นี่คือไม้กางเขน ที่พระผู้ไถ่โลก ได้ตรึงแขวนอยู่....”

• แล้วในการประกาศแสดงกางเขนของพระคริสตเจ้าในพิธีกรรมนั้น ... ทั้งสามครั้งเรากราบลงนมัสการพร้อมกัน พระสงฆ์สามครั้งร้อง เราร้องสามครั้งตอบรับ และภาพที่งดงามคือ ทุกคนจะคุกเข่าเข้าไปจูบพระบาท เข้าไปนมัสการกางเขน...

• พ่อไม่อยากให้เป็นเพียงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ แต่อยากเชิญชวนทุกท่านให้ไตร่ตรองถึงพระองค์ “ผู้รับใช้ของพระยาห์เวห์ ตามที่ประกาศกอิสยาห์ได้เขียนเพลงแห่งผู้รับใช้ให้เราได้ฟังในพระคัมภีร์”

• ครับ บทอ่านและบทเทศน์ของพ่อของวันจันทร์ อังคาร และพุธ ในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้
1. พ่อขอเชิญให้เราอ่านพระคัมภีร์ของทั้งสามวันอย่างต่อเนื่องจะได้ไหม
2. พ่อขอให้เราอ่านบทเพลงของผู้รับใช้อย่างดี ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพุธ และวันศุกร์ในพิธีกรรมบถอ่านที่หนึ่งของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ทั้งนี้เพื่อจะได้เห็นภาพของผู้รับใช้ของพระเจ้า และไปจบกับวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมนมัสการกางเขน...
3. พ่ออยากให้เราทาบรอยการเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูลงในชีวิตเรา
4. อยากของร้องอย่างพิเศษให้พวกเรา พระสงฆ์ นักบวช คริสตชนทุกคนได้ทาบรอยแห่งการเป็นผู้รับใช้ รอยแห่งพระแบบฉบับการเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าลงในชีวิตเราจริงๆ นะครับ

• เมื่อพวกเราเข้าไปนมัสการกางเขน กราบไม้กางเขนด้วยศรัทธาต่อพระธรรมล้ำลึกแห่งความรักที่พระเจ้าทรงรักเราถึงเพียงนี้ การนมัสการในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ปีนี้พ่อเชื่อว่าจะต้องไม่ธรรมดาอย่างที่เคยๆ แต่ทว่า
o เพราะเราได้เตรียมและพร้อมจะเป็นผู้รับใช้เหมือนกับพระองค์ ในการรับใช้เพื่อนพี่น้อง การรัก เอาใจใส่ และ
o เพราะเราพร้อมจะดูแล รับใช้ ช่วยเหลือ และยอมมอบน้ำใจของตน สละใจตนเพื่อรักและรับใช้กันให้มากขึ้น
o พ่ออยากเห็นสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนแปลงชีวิตคริสตชนจริงๆ ให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกปี
o พ่อคิดว่าปีนี้เรามาอ่านเพลงของผู้รับใช้อย่างดีๆ อ่านและฟังหลายๆรอบ
o และเตรียมตัวให้ “ได้สัมผัสกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงรักเราถึงเพียงนี้” (Sic Nos Amantem ทรงรักเราถึงเพียงนี” คือ
o ขอให้เราได้ “จุ่มตัวของเราจุ่มจิตวิญญาณของเรา” หรือ “ประทับใจและหยั่งรากลึกในเพลงของผู้รับใช้” โดยให้เพลงของผู้รับใช้ซึ่งหมายถึงพระเยซูเจ้านั้น เป็นจริงในชีวิตเรา...ให้เป็นจริงในกิจการ ในคำพูด และชีวิตที่แสนดีของเรา

                  พี่น้องที่รักครับ โลกปัจจุบันต้องการผู้รับใช้ทุกด้านอย่างยิ่งครับ และจะเป็นใครถ้าไม่ใช่พวกเราที่ศรัทธาในพระเยซูผู้รับใช้ต้นแบบที่ยอมรับใช้เราจนถึงความตายด้วยความรักของพระองค์ โลกและสังคมปัจจุบันต้องผู้รับใช้หลายรูปแบบครับ แล้วถ้าไม่ใช่พวกเราแล้วจะเป็นใครที่เป็นผู้รับใช้เช่นนี้....
1. ผู้รับใช้ความจริง
2. ผู้รับใช้ความยุติธรรม
3. ผู้รับใช้ความรัก
4. ผู้รับใช้ความหวัง
5. ผู้รับใช้แสงสว่าง ไม่ใช่รับใช้ความมืดที่ดูว่าสว่างเสียเหลือเกิน
6. ผู้รับใช้คนที่ถูกกระทำหรือเป็นเหยื่อของสังคม
7. ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ ไม่โกง ไม่คอรัปชัน หรือโกงกินบ้านเมือง ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่ความดีส่วนรวมจริงๆ (Common Good)
8. ผู้รับใช้ความดี และปกป้องคนจน คนด้อยโอกาส คนเสียโอกาส และน่าจะต้องรับใช้เพื่อขจัดคนที่ฉวยโอกาสและคอรัปชันด้วย และในข้อนี้ พระสันตะปาปาฟรังซิสเรียกร้องเราอย่างมากในปีนี้ไป ในการให้ความสำคัญกับคนยากจนเป็นพิเศษ... ดู Evangelii Gaudium “ความยินดีแห่งพระวรสาร”
o “การเลือกอยู่ข้างคนจนเป็นอันดับแรก”
o เรื่องนี้ต้องเป็นเทววิทยาชีวิตของพระศาสนจักรมากกว่าเป็นเพียงความคิดด้านสังคม (นั่นหมายถึงต้องเป็นชีวิตจิตใจของพระศาสนจักรเลย เป็นจริงๆ)
o พระสันตะปาปาจึงต้องการ “พระศาสนจักรที่ยากจน และเพื่อคนจากจน” เพราะคนจนและความยากจนมีบทสอนเรามากเหลือเกิน (EG 198)
o ปัญหาความยากจนหยั่งรากลึก ดังนั้นไม่ใช่เพียงแต่จะแก้หรือพบทางออกได้ง่ายๆ และเรารู้และยอมรับว่าไม่มีสูตรสำเร็จที่จะใช้เพื่อปัญหาระดับโลกในเรื่องความยากจน (EG 202)
o พระสันตะปาปาฟรังซิสเน้นสอนว่า พระองค์เองต้องการพระศาสนจักรที่บอบช้ำ บาดเจ็บ และมอมแมมจริงๆ เพราะพระศาสนจักรคือเราทุกคนได้กล้าก้าวออกไปสู่ผู้คนบนถนน มากกว่าพระศาสนจักรที่ใส่ใจแต่การเป็นของตนเอง สลวนกับเรื่องการเป็นศูนย์กลางเท่านั้น และที่สุดก็จบเห่ลงเพราะการถูกตอกตรึงติดอยู่กับระบบเครือข่ายของความหลงใหลได้ปลื้มอยู่กับความถูกต้อง ความถูกขั้นตอน และการดำเนินงานบริหารจัดการเท่านั้น

• พี่น้องที่รัก พ่อขอให้เราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าด้วยกัน รับใช้พระวาจา ประกาศพระวาจา และประกาศความจริง และดำเนินชีวิตพิชิตความเท็จและเสริมสร้างความจริงเสมอไป...

• โลกเราอ่อนแอมากเพราะขาดความจริง ขาดผู้รับใช้ความรักและความดี โลกและสังคมเป็นช่องทางของคนมีอำนาจ คนร่ำรวย คนมีตำแหน่งหน้าที่ที่เอารัดเอาเปรียบ ทำอะไรผิดก็หนีความผิดได้ เงินซื้อกฎหมายได้ โชคคีที่ประเทศของเรายังมีคนดีอีกแน่นอน มีศาลสถิตยุติธรรมประเภทจะมาทำเงินหล่นเป็นล้านไว้ในศาลก็ไม่มีความหมาย ขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีอำนาจความยุติธรรม และต้องมุ่งทำให้อำนาจความยุติธรรมนี้บริสุทธ์ไร้คนมลทินอยู่เสมอ เพื่อพิทักษ์ตัดสินอย่างยุติธรรมและงดงามเสมอ

• เจ้าพวกพระเท็จเทียม หรือพวกผีน่ารักที่หลอกลวงให้ลุ่มหลงคือกระแสโลกกระแสรวยที่หลอกหลอนในศาสนาให้ดอกไม้ธรรมดาดาวเรืองที่โรยตามเวลาแห่งชีวิตและความงามที่เป็นธรรมชาติ ลวงหลอกให้เป็นดาวรวยโลกสวยฉวยใส่ไปบูชาจนว่าคนขายดอกดาวเรืองเท่านั้นที่ได้รวย... แย่จังกับความหลวงและสร้างเรื่องเปลื่องศรัทธา ทำให้คนมากมายโลภมาก และมานั่งกราบไว้บูชาศาสนาก็เพราะโลภเข้าไปอีก...ไปกันใหญ่... สังคมคิดว่าการมีความสุขคือการได้มีข้าวของเครื่องใช้และวัตถุมากมายที่ยึดติด และปรนเปรอตนเองให้พอใจอยู่กับสิ่งเหล่านั้น แต่อันที่จริง มนุษย์กลับตกเป็นทาสโดยไม่รู้ตัวเลย
o เราเคยอยู่โดยไม่มีเครื่องมือสื่อสารใดๆ แต่ปัจจุบัน เราขาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ เรายอมทุ่มหามาให้ได้ ดูและ รัก หวงแหน บ่อยครั้งรักมือถือ รถยนต์ กระเป๋า ของใช้ ยิ่งกว่าครอบครัว และเพื่อนมนุษย์...

• ความเท็จเทียมดูน่ารักและชวนให้อยากได้เสมอครับ...
o ดังนั้น ปัสกาปีนี้พ่อเรียกร้องให้เราได้เป็นผู้รับใช้ตามแบบพระเยซูด้วยกันนะครับ คือ รับใช้พระเจ้าเที่ยงแท้ รับใช้ความจริงจนเป็นหลักประกันของความหวัง...
o และให้เราได้กล้าละทิ้งความเท็จเทียมจากชีวิตเรา ละเลิกสิ่งเทียมพระเจ้าออกไปจากชีวิตเรา เพราะสิ่งเทียมพระมันเหมือนสิ่งเทียมอาวุธ มันเหมือนมาก เหมือนมากจนแยกยากจริงๆ
o ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ สุขสันต์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตครับ...

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย