Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2016
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต 

กดว 21:4-9
4ชาวอิสราเอลออกเดินทางจากภูเขาโฮร์มุ่งสู่ทะเลต้นกก เพื่อเลี่ยงแผ่นดินเอโดม แต่ขณะที่อยู่ตามทางประชากรเริ่มหมดความอดทน 5จึงพากันบ่นว่าพระเจ้าและโมเสสว่า “ทำไมท่านจึงพาพวกเราออกมาจากประเทศอียิปต์ให้มาตายในถิ่นทุรกันดารนี้เล่า ที่นี่ไม่มีทั้งน้ำและอาหาร พวกเราเบื่ออาหารจืดชืดนี้เต็มทีแล้ว”


6พระยาห์เวห์ทรงส่งงูพิษ มากัดประชาชน ทำให้ชาวอิสราเอลตายเป็นจำนวนมาก 7คนทั้งปวงจึงไปหาโมเสสขอร้องว่า “พวกเราทำบาปเพราะบ่นว่าพระยาห์เวห์และบ่นว่าท่าน ขอท่านได้ทูลพระยาห์เวห์ให้ทรงขจัดงูพิษเหล่านี้ออกไปเสียเถิด” โมเสสจึงอ้อนวอนพระเจ้าเพื่อประชากร 8แล้วพระยาห์เวห์ตรัสแก่โมเสสว่า “จงทำงูโลหะติดไว้บนเสา ผู้ที่ถูกงูกัดและมองดูงูโลหะนั้น จะรอดชีวิต” 9โมเสสจึงทำงูทองสัมฤทธิ์ขึ้นติดไว้ที่เสา ผู้ที่ถูกงูกัด และมองดูงูทองสัมฤทธิ์นั้นก็รอดชีวิต

อรรถาธิบายและไตร่ตรอง
• เพื่อเข้าใจพระคัมภีร์วันนี้ที่เราได้อ่าน เรื่องราวการถูกงูกัด และการต้องมองดูงูโลหะหรือสัมฤทธิ์ขนเสาหลักที่ตั้งขึ้น ... ก่อนอื่นครับ พ่ออยากเล่าประสบการณ์สั้นๆ ก่อนที่เราจะอ่านกันก่อน พ่ออยากจะเล่าถึงประสบการณ์การพบคำถามที่เคยท้าทายความคิด และถ้าทายการไตร่ตรองของเรานิดหน่อย...

• พ่อเคยมีประสบการณ์จริงๆ กับคำถามของคนหนึ่งในขณะที่พ่อบรรยายพระคัมภีร์ให้คนจำนวนมากที่ภาคใต้ ที่บ้านชุมพาบาล หลายปีมาแล้ว พ่อจำได้ว่า ชายคนหนึ่งยืนขึ้นถามพ่อด้วยความสงสัย และด้วยความตั้งใจที่จะต้องการคำตอบ...คำถามคือ

o เขาถามพ่อว่า.... “คุณพ่อครับ ทำไมคริสตชนคาทอลิกเคารพแต่ศพคนตายบนไม้กางเขน ทำไมเรากราบไว้นมัสการศพคนตาย คือ พระศพพระเยซูเจ้าบนกางเขนทั้งๆที่พระองค์กลับคืนชีพแล้ว...” พ่อตอบทันทีอย่างรอบคอบและระมัดระวังว่า
o “เข้าใจผิดครับลูก.... เราคริสตชนไม่เคยนมัสการความตายเลย
o เราคริสตชนไม่เคยบูชาความตาย...
o เราไม่ได้นมัสการพระศพในฐานะที่เป็นพระศพ
o แต่รู้ไหมว่าเมื่อเรามองดูพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน เมื่อเราได้มองดูพระศพของพระองค์บนกางเขนนั้นเราคิดถึงอะไร... เราคิดถึงอะไร
o อันที่จริงเราระลึกถึง “ความรัก” ต่างหากครับ ไม่ใช่ความตายที่เราศรัทธาและบูชา แต่อันที่จริงเราระลึกถึงความจริงที่ว่า “ทรงรักเราถึงเพียงนี้” (Sic nos amantem)
o ดังนั้น บนไม้กางเขนพระศพที่เรามองดู เราพิศเพ่งอยู่นั้น คือ เราพิศเพ่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าผู้ทรงรักเราถึงเพียงนี้จริงๆ

• พี่น้องที่รัก ให้เรากลับมาที่หนังสือกันดารวิถี...

• การที่โมเสสได้ยกงูโลหะขึ้นบนเสาในถิ่นกันดาร เมื่อประชาชนได้ทำบาปผิดต่อพระยาห์เวห์ และถูกงูกัดและต้องตาย การมองดูงูโลหะนั้นมีความหมายอย่างไร...
o แน่นอนครับงูโลหะนั้นไม่ใช่รูปเคารพ ไม่ใช่การบูชารูปงูทองสัมฤทธิ์ เหมือนๆกับเรื่องที่พ่อเล่าครับ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่การบูชาพระศพที่แขวนบนกางเขน เพราะอันที่จริง พระองค์ได้กลับคืนพระชนม์แล้ว และเรามองดูไม้กางเขนนั้น เราได้แต่คิดถึงความรัก... เราได้ตระหนักถึงความรักของพระองค์ เราได้สำนึกถึงบาปของเรา
o แต่งูโลหะนั้นใช้แทนงูที่มากัดพวกเขาเพราะพวกเขาได้ทำบาป
o และการตั้งรูปงูและการมองดูงูนั้นเพื่ออะไรจริงๆ ทำไมต้องตั้งรูปงูโลหะนั้นด้วย... คำตอบคือ
o ก็เพื่อจะได้สำนึกถึงบาปที่ตนได้กระทำ พวกเขาได้กระทำอะไรลงไป
o ดูผลของบาปสิ ดูรูปงูสิ และคิดถึงงูที่มากัดสิและสำนึกเสียว่าได้ทำอะไร
o ในกรณีของพันธสัญญาใหม่ สำหรับพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนก็เป็นเช่นนี้
o อันที่จริง การมองดูพระเยซูเจ้าบนกางเขนก็ทำให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้กระทำ คือพระองค์ยอมตายเพื่อไถ่บาป
o ความตายของพระองค์เพราะทรงรักเรา รักเราแม้เราได้กระทำบาป
o ผลของบาปคือความตาย และพระองค์ทรงยอมรับผลของบาปนั้น เพื่อเป็นเครื่องหมายว่าทรงรักเราถึงเพียงนี้จริงๆ

• พี่น้องที่รัก เราอยู่ในเทศกาลมหาพรต และเรากำลังก้าวไปสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์วันที่เรา มองดูพระเยซูเจ้าบนกางเขน ฟังพระวาจาอย่างพิเศษ “เรื่องเล่าพระทรมาน” ที่อ่านอย่างสง่าในพิธีกรรม...

• พ่อยอมรับว่า พิธีกรรมของเรา มหาพรตยามนี้ของเรา กำลังได้นำเราคริสตชนไปสู่การมองดูพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน เราคริสตชนเทิดทูนกางเขนจริงๆ เราเทิดทูนความตายของพระองค์บนไม้กางเขน อันที่จริงเราไม่ได้เทิดทูนความตายในฐานะที่เป็นการเสียชีวิตหรือถูกประหารชีวิต
o แต่...เราคริสตชนเราเทิดทูนที่สุด เราเทิดทูนความรักของพระเยซูเจ้าตลอดไป...

• พี่น้องที่รักครับ อ่านเรื่องราวของหนังสือกันดารวิถีวันนี้... เราจึงไม่ต้องแปลกใจ ถ้าเราจะนำเรื่องราวของกันดารวิถีนี้มาสู่ความจริงแห่งการมองดูพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน..

• แทนที่จะแปลกใจ เรากลับต้องปลื้มใจที่เราเทิดทูนความรักของพระองค์ที่ทรงรักเราถึงเพียงนี้ รักเราถึงกับยอมสละทุกอย่างด้วยความสุภาพถ่อมพระองค์

• ยอมลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์รับทรมานและสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปของเรา เพื่อให้เราได้คืนดีกับพระเจ้าพระบิดา ให้เราได้สามารถรับความรดพ้นอาศัยพระทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระองค์...

• พ่อเชิญชวนสุดกำลังเลยนะครับ ให้เราในมหาพรตปีนี้ และสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในปีนี้ ให้เราได้พิศเพ่งไตร่ตรองและเทิดทูนความตายของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน “เพราะทรงรักเรา” เทิดทูนพระองค์เหนือชีวิตจิตใจ เทิดทูนสูงสุดคือเทิดทูนพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน นั่นคือเทิดทูนความรักของพระองค์สูงสุดในชีวิตของเราครับ...

• วันนี้พ่อขอจบลงด้วย ข้อความจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี

• ที่พ่อนำบทเพลงมาในวันนี้ พ่อขอนำส่วนต้นของบทจดหมายนี้บทที่ 2 มาสรุปให้อ่านเพื่อส่งท้ายครับ เพื่อเราจะได้มีเอกภาพกันที่กางเขน เอกภาพที่ไหนหรือ พ่อหมายถึงเอกภาพที่ได้พิศเพิ่งมองดูพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขน (เปรียบกับการมองดูรูปงูโลหะที่อยู่บนเสาหลักที่โมเสสได้ตั้งไว้ คือ การมองดูความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ทรงรักเรา...)

• เราได้เห็นพระเยซูเจ้าในความสุภาพถ่อมตนของพระองค์ ที่ยอมถ่อมองค์มารับความตายบนไม้กางเขน...นั่นเอง... เปาโลเขียนไว้ชัดเจนว่า
o “ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากการเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้า ถ้าท่านได้รับกำลังใจจากความรัก ถ้าท่านเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้า ถ้าท่านเห็นอกเห็นใจสงสารกัน ท่านจงทำให้ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมโดย…..
1. การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2. มีความรักแบบเดียวกัน
3. มีความรู้สึกนึกคิดอย่างเดียวกัน
4. อย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีกันหรือเพื่อโอ้อวด
5. แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน
6. อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว
7. จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย
8. จงมีความรู้สึกนึกคิดเช่นเดียวกับที่พระคริสตเยซูทรงมีเถิด” (ฟป 2:1-5)

• พี่น้องที่รักครับ ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอย่าลืมว่า เราไม่ได้เทิดทูนความตาย เราไม่ได้กราบไว้งูทองสัมฤทธิ์ แต่เราคริสตชนต้อง
o สำนึก
o ตระหนักถึงบาปและการละเมิดที่ได้กระทำ
o เราปรารถนาจะคืนดีและกลับมาหาพระองค์
o เพราะเหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ทรงรักเราถึงเพียงนี้ พ่อคิดว่า นี่คือมหาพรตแท้จริงสำหรับเรา

• ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะครับ... ให้เรามองดูพระองค์บนกางเขน และสำนึกถึงความรักของพระองค์ และที่สำคัญ สำนึกถึงบาปที่เราอาจจะอ่อนแอ ความผิดทั้งหลาย แต่พระเจ้าทรงรักเราเหลือเกิน เกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้จริงๆนะครับ... มหาพรตคือเวลาแห่งความอัดแน่นของการพิศเพ่งความรักของพระเจ้าครับ... ขอพระเจ้าช่วยให้เราได้เห็นความรักของพระองค์มากที่สุดจริงๆ นะครับ อ่านพระคัมภีร์ด้วยนะครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย