Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2016
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

เราอ่านพระคัมภีร์ตลอดเทศกาลมหาพรตสัปดาห์ที่หนึ่งมาจนถึงวันนี้ วันเสาร์ของสัปดาห์ที่หนึ่งแล้ว เราได้อ่านประกาศกมาหลายเรื่องราว วันนี้ เราพลิกกลับมาอ่านหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติ เนื้อหาสำคัญนั้น คือ อิสราเอลเป็นประชากรของพระเจ้า ประชากรของพระเจ้าจะเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ พ่อคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราได้อ่านพระคัมภีร์วันนี้อย่างดีๆ เมื่อมั่นใจว่า เราเป็นประชากรของพระเจ้า และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา... วันนี้เราอ่านพระคัมภีร์กันก่อนเลยครับ

ฉธบ 26:16-19….

16ในวันนี้พระยาห์เวห์ พระเจ้าของท่าน ทรงบัญชาให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเคร่งครัดสุดจิตใจและสุดวิญญาณ
17ในวันนี้ ท่านได้ยินพระยาห์เวห์ทรงประกาศว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ถ้าท่านดำเนินตามหนทางของพระองค์ ปฏิบัติตามข้อกำหนด บทบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ทั้งเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 18ในวันนี้ พระยาห์เวห์ทรงบัญชาให้ท่านประกาศว่า ท่านจะเป็นประชากรของพระองค์ เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์ดังที่ตรัสไว้ และท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ทุกประการ 19พระองค์จะทรงบันดาลให้ท่านมีศักดิ์ศรี มีชื่อเสียงและมีเกียรติยศเหนือชนชาติอื่น ๆ ทั้งปวงที่ทรงสร้างขึ้นมา และท่านจะเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ดังที่ทรงสัญญาไว้
---------------------------

 

อรรถาธิบายและการไตร่ตรอง

• ถ้าพ่อจะอธิบายพระคัมภีร์วันนี้ พ่อคงต้องเริ่มแบบออกนอกเรื่องหน่อยครับ เพราะเราเคยได้ยินคำที่กล่าวว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร?” นานมาแล้วที่พ่อได้ยินประโยคเหล่านี้มาโดยตลอด...

• มีการคิดและโต้เถียงกันยาวนาน...ว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” ประการนี้พ่อได้ยินเสมอมาตั้งแต่เป็นเด็ก ขณะที่ได้รับการฝึกอบรมในบ้านเณรเล็กนั่นหมายความว่าเป็นคติพจน์หรือแนวคิดยาวนานมาเสมอว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” เรื่องนี้เป็นความจริงแค่ไหน ว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน... ก็เป็นความคิดหนึ่งที่น่าสนใจ...

• แต่ขณะเดียวกันพ่อมักได้ยินคำแย้งเชิงประชดประชันกันว่า ค่าขอคนไม่ได้อยู่ที่ผลของงาน แต่ทว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร” ซึ่งประการนี้พ่อก็เห็นว่ามีความเป็นจริงอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อย้อนมองดูระบบสังคม การเมืองและการดำเนินชีวิตของประเทศชาติบ้านเมืองของเรา ก็ดูว่าจะจริงนะที่ว่าค่าของคนอยู่ที่คนของใครนี้.. น่าจะจริง น่าจะจริงนะครับ... พ่อเห็นจากการเมือง บรรดานักการเมือง บรรดาคนที่อยู่ในอำนา บรรดาคนที่มีอำนาจใหญ่โต พ่อรู้สึกว่าคนรอบตัวรอบข้างก็ดูใหญ่คับถนนคับทางเดินกันไปตามๆกัน เออ ดูก็เป็นแบบนั้นจริงๆเหมือนกัน...

• หลังจากมองดูและประเมินนานๆเข้าพ่อคิดว่า การมีค่าของคนอยู่ที่คนของใครก็มีความจริงอยู่ แต่ไม่อยากใช้คำว่า “ค่าของคน” แต่อยากใช้คำว่า “คุณภาพ” ของคนอยู่ที่คนของใคร... พ่อชักจะเห็นด้วยกับประเด็นนี้มากขึ้น การที่ดูแต่ผลของงานอาจจะดีในระดับหนึ่งแต่จะเอาผลงานมาวัดคุณค่าของคนคงไม่เป็นการเพียงพอเหมือนกัน

• ดังนั้น พ่อจึงตัดสินใจมาไตร่ตรองความจริงที่ว่า “ค่าของคนหรือคุณภาพของคนอยู่ที่คนของใคร” ตรงนี้ต้องอ่านดีๆนะครับ

• พ่อเชื่อจริงๆว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร” ในใจความที่ว่า “คนของใคร” คือ “ใคร” คนนั้น ที่ทำให้คนมีค่า ใครคนนั้นๆเป็นใครกันนั่นคือประเด็นสำคัญ.... พ่อเห็นว่า
o ถ้าใครคนนั้นคือคนที่ไม่สู้ดี เป็นคนเจ้าอำนาจบารมี หรือบ้าอำนาจหรือใช้อำนาจผิด เป็นคนพาล หรือเป็นคนไร้คุณธรรม แต่มีอำนาจได้อำนาจในการปกครองคน...
o ถ้าใครคนนั้นๆ เป็นคนไม่ดีมากๆ ประเภทที่เราเคยได้ยินกันว่า ปล่อยให้คนที่ไม่ดีไม่ดีมากๆ ครองบ้านครองเมืองหรือเป็นผู้ปกครองละก็... ประชาชนคนอื่นๆในปกครองก็คงแย่กันหมด ประชาชนทั้งหลายจะกลายเป็นคนไม่มีคุณภาพ หรือคนที่มีคุณภาพก็อาจอยู่อย่างไม่มีความหมายและถูกลดคุณค่าลง
o สรุปว่า ถ้าผู้ปกครองไม่ดี คนในปกครองหรือคนของเขาก็พลอยไม่มีคุณค่าจริงๆ ไปด้วย...
o เรื่องนี้พ่อคิดว่า คงไม่ต้องให้ตัวอย่างด้านลบมากๆ เพราะเชื่อว่า ถ้าเราพิจารณาดีๆ การปกครองบ้านเมืองของเรา บรรดาผู้บริหารปกครองบ้านเมืองของเรา ณ ปัจจุบัน ก็ชี้ให้เห็นหลายสิ่งหลายอย่างได้มาก มากจนประเทศของก็ใกล้ล้มละลายและเสื่อมถอยไปทุกที นักการเมืองของเราจำนวนไม่น้อยหรือมากมายก็ไม่รู้ ก็ทำให้เราเห็นได้จากสิ่งที่พ่อกำลังกล่าวถึงอยู่นี้ อย่าให้พ่อต้องระบายหรือระเบิดความจริงที่เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วจนประเทศของเราบอบช้ำ ประชาชนผู้ยากไร้ของเราถึงขนาดต้องฆ่าตัวตาย และปัญหาหนี้สินและความยากจนเกิดทั่วหน้าเพราะนโยบายเพ้อฝัน และการคอรัปชั่นที่แรงและหนักหนากว่าทุกยุคทุกสมัย อย่าให้พ่อต้องระบายออกมามากกว่านี้เลย อายกับประเทศของเราจริงๆ พ่อปล่อยให้พี่น้องพิจารณากันเองดีกว่า....

• พี่น้องที่รัก เราหันมามองด้านที่ดีๆ ด้านที่ดีมากๆ กันดีกว่า ความจริงที่ทำให้พ่อเห็นด้วยและเชื่อว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร”

• ในกรณีของเราคริสตชนนี้เป็นความจริงที่สุด
o เพราะว่าถ้าเราเป็นคนของพระคริสตเจ้า คนของพระเจ้า เป็นบุตรของพระเจ้า
o พ่อเห็นว่าเรามีค่าที่สุด และต้องมีค่าที่สุด
o ต้องเจริญชีวิตอย่างมีค่าที่สุดจริงไหมครับ

• พ่อเห็นว่าพระวาจาวันนี้เป็นคำตอบครับ.. ถ้าเราอ่านดีๆ เราจะเห็นว่า ชีวิตของเราถ้าเป็นของพระเจ้า เราต้องไม่ธรรมดาจริงๆ

• เหตุผลที่สำคัญที่สุด คือ พระเจ้าทรงเป็นองค์ความดี พระเจ้าทรงเป็นองค์ความศักดิ์สิทธิ์ พระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้าทรงเป็นความยุติธรรมและความสัตย์จริง

• พี่น้องที่รักครับ ถ้าพระเจ้าสูงสุด ทรงเป็นองค์ความดีขนาดนี้... และอันที่จริง ดีที่สุดแล้วสูงสุดแล้ว ดังนั้น เราจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า เราที่เป็นประชากรของพระเจ้าต้องมีค่าที่สุดในความดีดังเช่นพระองค์...นั่นก็ต้องถือว่าเป็นคุณค่าสุดๆแล้ว....

• เราดูบทอ่านวันนี้อีกหน่อยสิครับ.... จากเฉลยธรรมบัญญัติที่เราอ่านแล้ว พ่อจะตัดเป็นประเด็นๆมาให้อ่านครับ....พระเจ้าตรัสผ่านทางโมเสสถึงประชากรของพระองค์ว่า
o พระยาห์เวห์... ทรงบัญชาให้ท่านปฏิบัติตามข้อกำหนด และกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเคร่งครัดสุดจิตใจและสุดวิญญาณ
1. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่าน ถ้าท่านดำเนินตามหนทางของพระองค์ ปฏิบัติตามข้อกำหนด บทบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ทั้งเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์
2. ท่านจะเป็นประชากรของพระองค์ เป็นกรรมสิทธิ์พิเศษของพระองค์ดังที่ตรัสไว้และท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของพระองค์ทุกประการ
o พระองค์จะทรงบันดาลให้ท่านมีศักดิ์ศรี มีชื่อเสียงและมีเกียรติยศเหนือชนชาติอื่น ๆ ทั้งปวงที่ทรงสร้างขึ้นมา
o และท่านจะเป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ดังที่ทรงสัญญาไว้
พี่น้องที่รก พ่อเห็นคำตอบครับ ถ้าเราแต่ละคนเป็นคนของพระเจ้าเป็นประชากรของพระเจ้า เป็นลูกของพระเจ้า และถ้าพระองค์คือใครคนนั้นที่ทรงเป็นพระเจ้าของเรา เป็นพระบิดาของเราจริงๆ และเรายอมให้พระองค์ทรงเป็นเจ้า เป็นพระเจ้าเจ้าของชีวิตของเราจริงๆ ถ้าเป็นเช่นนั้นผลตามมาคือ

• เราก็ต้องดำเนินชีวิตดีเหมือนพระเจ้าเสมอใช่ไหมครับ

• ก็คนของใครก็ต้องให้เหมือนคนนั้นครับ ถ้าคนของใคร ใครคนนั้นที่ไม่ดีก็คงไม่ต้องกล่าวซ้ำเพราะกล่าวแล้วข้างต้น...

• แต่สำหรับเรา “พระเจ้า” องค์ความดีที่สุดแล้วครับ ถ้าเรามั่นใจและมอบตนพึ่งพระองค์ ยอมรับและรักที่จะเป็นประชากรของพระองค์ และอันที่จริงพระองค์ทรงเลือกสรรเราโดยทงศีลล้างบาปเพื่อให้เราได้เป็นประชากรของพระองค์ เป็นคริสตชน เป็นนักบวช เป็นพระสงฆ์ของพระองค์ ดังนั้นไม่มีทางอื่นจะดีไปกว่านี้ที่ว่า

• เราควรจะต้องใช้อิสรภาพเต็มที่เพื่อดำเนินชีวิตเหมือนพระองค์ ดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระองค์ ที่เป็นบัญญัติแห่งความดีและความรักทุกประการ

• ดังนั้น คนของพระเจ้าคือเราทุกคน เราคริสตชนจะทำตัวไม่มีค่าไม่ได้เลยนะครับ เพราะโดยทางศีลล้างบาปเราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วนี่นา เราเป็นของพระเจ้าแล้วนี่นา จึงไม่พึงต้องสงสัยอะไรอีก เราต้องมีค่ามากมายมหาศาลแล้วครับ

• แต่ประเด็นสำคัญคือเราต้องดำเนินชีวิตตามบัญญัติของพระองค์ทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “บัญญัติแห่งความรัก เพราะพระเจ้าของเราทรงเป็นความรัก” ทั้งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราเป็นประชากรของพระองค์... บัญญัติแห่งความรักนี้เองที่จะทำให้เรามีคุณค่าแน่นอน เพราะว่า “พระเจ้าเป็นความรัก ผู้ที่อยู่ในความรักก็อยู่ในพระเจ้าครับ”

            พี่น้องที่รัก พ่อร้จากพระคัมภีร์วันนี้และพ่อเองเชื่อมั่นว่า เป็นความจริงครับที่ว่า “ค่าของคนอยู่ที่คนของใคร” มั่นใจว่าเรามีค่ามากครับ มากที่สุดเพราะว่าเราคริสตชนทุกคน พ่อเองและพี่น้องทุกท่านที่มีศรัทธาในพระเจ้า เราได้เป็นคนของพระเจ้า เราเป็นบุตรของพระเจ้า ไม่ต้องสงสัยครับ แต่สำคัญที่สุดคือชีวิตของเรา เราต้องเป็นพยายามถือบัญญัติของพระเจ้า พระเจ้าองค์ความรัก เราต้องพยายามเจริญชีวิตเป็นคนดีที่สุดเสมอ รักที่สุดต่อพระเจ้าและทุกคน น่ารักที่สุด เพราะเราเป็นคนของพระเจ้า เราจึงมีค่าที่สุด ทุกชีวิตมีค่าที่สุดเพราะเป็นบุตรของพระเจ้า จงยอมรับความจริงประการนี้ได้เลย ว่าเราเป็นคนของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็นองค์ความดีแท้จริงนิรันดร ดังนั้น เราและเพื่อนพี่น้องทุกคนทุกชีวิตมีคุณค่าแน่นอนเพราะเรามาจากพระเจ้าครับ เราเป็นคนของพระเจ้า และพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของเรา เป็นเช่นนี้สบายใจได้เลย มีความสุขใจได้เลยครับ พระเจ้าอวยพรทุกท่านครับ

 

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย