Get Adobe Flash player

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงพระวาจาประจำวัน โดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2016
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
       

      “พระวิหารสำหรับพระยาห์เวห์ที่เยรูซาเล็ม” คือ สิ่งที่กษัตริย์ดาวิดเคยฝันจะกระทำ คือการสร้างพระวิหารให้กับพระยาห์เวห์ แต่พระเจ้าได้ตรัสผ่านประกาศกนาธันยืนยันว่า พระองค์ทรงเรียกดาวิดมาจากทุ่งหญ้า จากการเลี้ยงสัตว์ และพระองค์สัญญาจะประทับกับดาวิดเสมอไม่ว่าดาวิดจะไปที่ไหน เพราะพระยาห์เหว์ทรงรักดาวิด ดังนั้น การสร้างพระวิหารเพื่อถวายพระยาห์เวห์ เพื่อเป็นที่ตั้งของ “หีบพระบัญญัติ” หรือ “หีบพันธสัญญา” เพื่อเป็นเครื่องหมายว่า “พระยาห์เวห์จะประทับอยู่ท่ามกลางประชากรของพระองค์ตลอดไป และอาศัยการมีพระวิหารนี้ จึงเป็นความสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดที่อิสราเอลอยากมีพระวิหารเพื่อเป็นเครื่องหมายและเป็นเครื่องยืนยันความจริงว่า “พระเจ้าประทับอยู่ท่ามกลางพวกเขา”


ดังนั้น เมื่อดาวิดได้สิ้นชีวิตไปแล้ว กษัตริย์ซาโลมอนผู้เปี่ยมด้วยปรีชาญาณ เก่ง ฉลาด และมีความสัมพันธ์อันดีกับรอบด้านของอาณาจักรของตน จึงได้เป็นผู้ลงมือสร้างพระวิหาร ซึ่งอันที่จริง ซาโลมอนนั้นหนังสือพงศ์กษัตริย์ได้เริ่มเล่าเรื่องราวที่สุดยอด แสนดี มีความหมาย และดูเหมือนเป็น “หัวใจของพันธกิจของซาโลมอนที่หนังสือพงศ์กษัตริย์นำเสนอคือเรื่องการสร้างพระวิหารและการถวายพระวิหาร” เรื่องนี้สุดยอดของเรื่องราวของซาโลมอนแล้วครับ นอกจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องความงดงาม ความหรูหรา การจัดการบ้านเมือง พระราชวัง ระบบจัดการไพร่พลทหารนางในของพระราชวัง ฯลฯ แต่เรื่องสำคัญ พระคัมภีร์คงต้องการให้เห็นว่า ยุคของซาโลมอน คือ “เวลาแห่งสันติ” (Time of Peace)


วันนี้พ่อคงต้องนำพี่น้องให้อ่านเรื่องราวการสร้างพระวิหารก่อนสักหน่อยครับ และอันที่จริงน่าอ่านมากกว่าที่มีในมิสซาประจำวันครับ พ่ออยากตัดบางส่วนมาให้อ่านกันก่อนในบทที่ 6 มาอ่านกันครับ

• 1กษัตริย์ซาโลมอนทรงเริ่มสร้างพระวิหารถวายพระยาห์เวห์ในปีที่สี่ที่ทรงครองราชย์เหนืออิสราเอล ในเดือนศิฟซึ่งเป็นเดือนที่สอง นับเป็นปีที่สี่ร้อยแปดสิบ หลังจากชาวอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์


• 2พระวิหาร ซึ่งกษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างถวายพระยาห์เวห์นั้นยาวสามสิบเมตร กว้างสิบเมตร และสูงสิบห้าเมตร 3มุขหน้าห้องโถงของพระวิหารกว้างสิบเมตรเท่ากับพระวิหาร ลึกห้าเมตรตามยาวของพระวิหาร 4กำแพงพระวิหารมีหน้าต่างเป็นช่องลูกกรง


• 5พระองค์ทรงสร้างอาคารสามชั้นรอบกำแพงพระวิหาร ชิดผนังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 6ชั้น ล่างสุด กว้างสองเมตรครึ่ง ชั้นกลางกว้างสามเมตร และชั้นบนกว้างสามเมตรครึ่ง เพราะกำแพงพระวิหารค่อยๆแคบลงแต่ละชั้นโดยรอบ เพื่อไม้รอดของอาคารด้านข้างนี้จะไม่ฝังเข้าไปในกำแพงพระวิหาร


• 7หินที่ใช้สร้างพระวิหารถูกสกัดมาเรียบร้อยแล้วจากบ่อหิน เพื่อจะได้ไม่มีเสียงค้อน เสียงขวานหรือเสียงเครื่องมือเหล็กอื่นๆดังอึกทึกตลอดเวลาสร้างพระวิหาร


• 8ทางเข้าสู่ชั้นล่างสุดของอาคารด้านข้างอยู่ด้านขวาของพระวิหาร มีบันไดขึ้นไปสู่ชั้นสองและชั้นสาม 9เมื่อทรงสร้างพระวิหารเสร็จแล้ว พระองค์ทรงวางคานและบุเพดาน ด้วยไม้สนสีดาร์


• 10แต่ละชั้นของอาคารรอบกำแพงด้านนอกของพระวิหารสูงสองเมตรครึ่ง และเชื่อมติดกับตัวพระวิหารด้วยรอดไม้สนสีดาร์


• 11พระยาห์เวห์ตรัสแก่กษัตริย์ซาโลมอนว่า 12"ท่านกำลังสร้างพระวิหารนี้สำหรับเรา ถ้าท่านดำเนินชีวิตตามข้อกำหนดของเรา เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของเรา และปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดของเราอย่างเคร่งครัด เราจะทำตามที่เราสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของท่าน 13เราจะพำนักอยู่ในหมู่ชาวอิสราเอล และจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลประชากรของเรา"


• 14กษัตริย์ซาโลมอนทรงสร้างพระวิหารจนสำเร็จ

 

พี่น้องที่รักครับ พ่อพาให้อ่านการสร้างพระวิหารก่อนเพราะจริงๆพระคัมภีร์ยาวกว่านี้ มีรายละเอียดมากกว่านี้ แต่พ่อคิดว่า ความละเอียดลออ ความใส่ใจและความละเอียดละออทั้งหมดนี้มีสาเหตุมาจากความจำเป็นที่พระเจ้าทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ทุกอย่างสำหรับพระองค์จึงต้องสุดๆ ละเอียดที่สุดเพราะใช้สำหรับพระเจ้า เรื่องพระวิหารนี้พ่อจะใส่รูปให้ดูอีกครั้งหนึ่งหรือสามารถติดตามได้จากภาพที่ออกแบบตามคำสั่งในพระคัมภีร์ได้ต่อไปหรืออ่านจากพระคัมภีร์พงศ์กษัตริย์นี้ได้อีกต่อๆไปครับ พี่น้องที่ชอบท่องเว็บไซค์ ให้เขาไปที่นี่เลยครับ จะเห็นรายละเอียด พระวิหารครับ...
(https://www.google.co.th/search… )


• ประเด็นสำคัญ พระพรของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระวิหารสวยงามหรือยิ่งใหญ่ แต่พระวิหารเป็นเครื่องหมายของความจริงจัง เคร่งครัดกับการก่อสร้างตามพระบัญญัติ หรือตามคำสั่งของพระเจ้าครับ... ต้องทำตามที่พระเจ้าสั่งไว้ นั่นเป็นเครื่องหมายที่ประชากรของพระเจ้าต้อง ซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติ และซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจริงๆเท่านั้น และพระเจ้าจะอวยพร เราจะเห็นเงื่อนไข


• “ถ้าท่าน” และ “เราจะ” พระเจ้าจะพำนักในพระวิหาร ประทับท่ามกลางประชากร ไม่ใช่เพราะพระวิหาร แต่เพราะความซื่อสัตย์ของประชากรของพระองค์ต่อพระบัญชาของพระองค์... พระเจ้าตรัสกับซาโลมอน “"ท่านกำลังสร้างพระวิหารนี้สำหรับเรา
o ถ้าท่านดำเนินชีวิตตามข้อกำหนดของเรา
o เชื่อฟังกฎเกณฑ์ของเรา
o และปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหมดของเราอย่างเคร่งครัด
1. เราจะทำตามที่เราสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของท่าน
2. เราจะพำนักอยู่ในหมู่ชาวอิสราเอล
3. และจะไม่ทอดทิ้งอิสราเอลประชากรของเรา"”

 

พี่น้องที่รัก คำสอนสำคัญมาก คือชีวิตจะมีพระเจ้าประทับอยู่ไม่ใช่พระวิหารที่ใหญ่โต ไม่ใช่การก่อสร้างพระวิหารที่สุดแสนละเอียดลออบรรจงหรือหรูหรามากมาย หลายครั้ง เราคิดว่า สิ่งภายนอก ความหรูหราของวัด เครื่องแต่งกายในพิธีกรรม ลีลาท่าทางสวยงามทั้งหลายจะทำให้พิธีกรรมดูศักดิ์สิทธิ์ แต่อันทีจริง จุดเริ่มต้นคือความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและการถือบัญญัติของพระองค์ เป็นคริสตชนที่ดีที่สุดต่างๆหากมิใช่หรือ... น่าคิดนะครับ


ต่อไปนี้เรามาอ่านพระวาจาประจำวันนี้กันครับ เมื่อซาโลมอนสร้างพระวิหารเสร็จ พระวิหารนี้เพื่อประทับ “หีบพันธสัญญา” ไม่มีอะไรในหีบนอกจากธรรมบัญญัติหรือพระบัญญัติสิบประการ นี่อย่างไรคือคำตอบที่ว่า หัวใจคือความซื่อสัตย์และการถือบัญญัติของพระเจ้านะครับ เรื่องราวคือเวลาที่พวกเขาอัญเชิญหีบพระบัญญัติมาประทับในพระวิหารที่สร้างเสร็จครับ... เรามาอ่านกันครับ..

----------------------------------


1พกษ 8:1-7,9-13….
• 1บรรดาผู้อาวุโส หัวหน้าเผ่าและผู้นำครอบครัวสำคัญๆของชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอน ที่กรุงเยรูซาเล็มตามรับสั่ง เพื่ออัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ขึ้นมาจากศิโยน นครของกษัตริย์ดาวิด


• 2ชายชาวอิสราเอลทุกคนมาชุมนุมเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอนในงานฉลองเดือนเอธานิม คือเดือนเจ็ด


• 3เมื่อผู้อาวุโสทุกคนของอิสราเอลมาถึง บรรดาสมณะก็ยกหีบขึ้น 4อัญเชิญหีบของพระยาห์เวห์และกระโจมนัดพบ พร้อมกับเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดซึ่งอยู่ในกระโจม ชาวเลวีช่วยบรรดาสมณะในงานนี้


• 5กษัตริย์ซาโลมอนพร้อมกับชาวอิสราเอลทั้งมวลที่มาชุมนุมกับพระองค์ ต่อหน้าหีบพันธสัญญา ทรงถวายแกะและโคจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนเป็นเครื่องบูชา


• 6บรรดาสมณะอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ไปประดิษฐานไว้ใต้ปีกของเครูบในที่เฉพาะ คือพระวิหารชั้นในสุดที่เรียกว่า "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด"


• 7เครูบกางปีกเหนือที่ตั้งของหีบ คลุมหีบและคานหามจากเบื้องบน


• 8คานหามเหล่านี้ยาวมากจนมองเห็นปลายคานได้จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ตรงหน้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด แต่มองไม่เห็นจากที่อื่น สิ่งเหล่านี้ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ (วันที่เขียนพระคัมภีร์ตอนนี้ แต่บัดนี้ไม่มีแล้ว พ่ออธิบาย)


• 9ในหีบพันธสัญญามีเพียงศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสวางไว้ตั้งแต่เมื่ออยู่ที่ภูเขาโฮเรบ คือแผ่นศิลาจารึกพันธสัญญา ซึ่งพระยาห์เวห์ทรงกระทำกับชาวอิสราเอล เมื่อเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์


• 10เมื่อสมณะออกจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีเมฆ เต็มพระวิหารของพระยาห์เวห์ 11จนบรรดาสมณะประกอบพิธีกรรมต่อไปไม่ได้เนื่องจากเมฆ เพราะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระยาห์เวห์อยู่เต็มพระวิหาร
12แล้วกษัตริย์ซาโลมอนทูลพระยาห์เวห์ว่า "ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์พอพระทัยประทับในเมฆมืดทึบ 13ข้าพเจ้าสร้างพระวิหารสง่างามถวายพระองค์ เป็นที่พำนักถาวรสำหรับพระองค์"

-------------------------------


อรรถาธิบายบางประการ

• ยังคงยืนยันว่าพระวิหารที่แสนงดงามยิ่งใหญ่ในวิธีการสร้าง เพื่อเป็นศูนย์กลางของประชากร แต่ศูนย์กลางของพระวิหาร ยังคงเป็น “หีบพระบัญญัติ” ยอมรับได้เลยว่า มีอะไรสำคัญไปกว่า “การเชื่อฟังพระเจ้า” การเชื่อฟังนี้คือฟังและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้านั่นเอง “บัญญัติแห่งความรัก เมตตา และโปรดปราน” นี่คือหัวใจของของศาสนา ไม่มีสิ่งอื่นสำคัญไปกว่านี้จริงๆ


• ภาพความงดงามของของชาวอิสราเอลทั้งหลายรวมใจกันทั้งหมด “บรรดาผู้อาวุโส หัวหน้าเผ่าและผู้นำครอบครัวสำคัญๆของชาวอิสราเอลมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอน” เป็นงานหน้าที่ของทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่พร้อมกับกษัตริย์ซาโลมอน เราเห็นภาพคำสอนสำคัญว่า คนสำคัญทางบ้านเมือง ศาสนา กษัตริย์ ต้องเป็นคนมีศาสนาจริงๆ มีพระเจ้าจริงๆ ให้ความสำคัญกับพระบัญญัติจริงๆ หลีกหนีไม่ได้...
o เป็นหน้าที่ของกษัตริย์และบรรดาผู้ปกครองต้อง “ซื่อสัตย์เป็นพวกแรก” พ่อคิดจริงๆ นะ เป็นคำสอนสำหรับพ่อเอง การถือศาสนาเป็นเพียงพิธีการพิธีกรรม แสดงความเป็นผู้นำ หรือเป็นศรัทธาจริงๆที่จะซื่อสัตย์จริงๆ ต่อพระเจ้า บ้านเมืองของเรา
o สมาชิกของพระศาสนจักร ผู้ใหญ่ผู้ปกครองโดยเฉพาะ จะต้องเป็นพวกแรกมิใช่หรือที่จะซื่อสัตย์ มีศีลธรรมจรรยาและศาสนาจริงๆ ประเทศของเรา ชาติของเรา เป็นเช่นนี้หรือไม่ พ่อเองเป็นเช่นนี้หรือไม่ พวกเราคริสตชน บรรดาพระสงฆ์นักบวช ผู้นำ ผู้ใหญ่ของวัด เป็นเช่นนี้หรือไม่
o บ่อยครั้งคนใหญ่โตในศาสนา การเมือง สังคม บ่อยครั้ง เราก็ดูมีศาสนา แต่ในชีวิตจริงๆโกงมาก เอาเปรียบมาก พังกันหมด กลายเป็นพวก “มือถือสากปากถือศีล” ก็พังกันหมดพอดี เรียกว่า “เจ๊งมาตั้งแต่บนสุดยันล่างสุด” หรือเรียกว่า “คอรัปชั่นโกงกินกันมาตั้งแต่ข้างบนสุดของบ้านเมือง หรือศาสนาก็ตาม” ผลคือพัง
o ภาพที่เราเห็นในพระคัมภีร์วันนี้เพื่อสอนว่า เรื่องศาสนา เรื่องพระบัญญัติ เป็นเรื่องของทุกคนตั้งแต่ผู้ปกครองทั้งหมดลงมา นั่นจึงจะมีกษัตริย์เช่นซาโลมอน “ซาโลมอน” แปลว่า “ สันติสุข”

 

• การอัญเชิญหีบพันธสัญญามาจากนครของดาวิด คือ นครศิโยน ภูเขาศิโยน คือภูเขาที่ต่อจากเยรูซาเล็ม ติดๆกัน เดินเป็นขบวนถึงกันได้ “หีบนี้” เคยอยู่กับดาวิด บัดนี้มาอยู่กับซาโลมอน เครื่องหมายคือ พระเจ้าประทับกับดาวิดเสมอ บัดนี้พระองค์เสด็จมาประทับกับซาโลมอนเป็นบิดาของซาโลมอนและเป็นพระเจ้าของประชากรของพระองค์


• “ชายชาวอิสราเอลทุกคน” เป็นเครื่องหมายถึง “ชาวอิสราเอลทุกคน” ต้องพร้อมกันทั้งหมดเพื่อตอบรับพระบัญญัติของพระเจ้า


• เวลาที่กำหนด คือ เดือนที่เจ็ด เลขเจ็ดมีความหมายมากสำหรับวันของพระเจ้า เวลาของพระเจ้า


• จากกระโจม สู่ พระวิหาร จากความเรียบง่ายและการประทับอยู่กับประชากรเสมอมา ตั้งแต่ยุคของโมเสส ยุคแห่งการเดินในถิ่นทุรกันดาร “กระโจมคือที่ประทับ” บัดนี้ “พระวิหาร” ซึ่งหมายถึงความถาวรทางวัตถุ แต่เราทราบดีว่าพระวิหารนี้ในที่สุดก็ไม่ได้ถาวรตลอดไปแต่ต้องถูกทำลายโดยอำนาจของบาบิโลนอีกไม่กี่ร้อยปี
o เรื่องนี้ทำให้พ่อได้คิดและไตร่ตรองมากๆทีเดียวที่ว่าชีวิตศาสนาของเราต้องไม่ยึดติดกับ “สิ่งสร้าง” แต่พระบัญญัติของพระเจ้า คือ สิ่งที่เราต้องยึด...
o พ่อเขียนแบบนี้ เราต้องยอมรับความจริง เราปีประสบการณ์กับสิ่งสร้างและความเสียหายามธรรมชาติของสิ่งสร้าง เราเคยมีประสบการณ์จากวันที่รูปปั้นนักบุญอันนารูปปั้นขนาดใหญ่ที่วัดท่าจีนของเราล้มพังลงมาเพราะอุบัติเหตุที่เรือขนาดใหญ่เข้ามาชน เรียกว่า ทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากกับสัตบุรุษ และเสียใจกันมากๆ หรือขวัญเสียอาจถึงคิดมากๆกันไปมาก... แต่เราก็รู้ว่า วัตถุสิ่งสร้างเป็นเพียงเครื่องหมายและอาจถูกอุบัติเหตุทำลายในรูปแบบต่างๆได้ง่ายดาย
o คำสอน คือ เราต้องไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกมาก เพราะเป็นเพียงเครื่องหมายและเครื่องมือให้ใจของเราคิดถึงพระเจ้าเป็นสำคัญ พระวิหารของซาโลมอนก็เช่นกัน แม้สวยงามที่สุด ยอดเยี่ยมที่สุด แต่จนแล้วจนรอดที่สุดก็ถูกทำลายราบคาบ แม้พระวิหารหลังที่สองที่สร้างขึ้นมาแทนที่ในสมัยเอสรา ถูกทำลายไปเหมือนกัน จนปัจจุบัน ชาวยิวไม่เคยมีพระวิหารอีกเลย... เหลือแต่เพียงเศษซากกำแพงทางทิศตะวันตก “กำแพงร้องไห้” Wailing Wall เท่านั้น... ไม่มีอะไรเหลือจริงๆ ร้องไห้กันจนทุกวันนี้เพราะไม่มีพระวิหารที่คิดว่าแสนงดงาม แต่ไม่ได้รู้เลยว่า พระวิหารคือพระเยซู และเราทุกคนคือพระวิหารของพระเจ้า
o เรื่องนี้สอนเราคริสตชนมากๆนะครับ เราไม่ควรยึดติดกับสิ่งสร้างภายนอก แต่จิตใจที่รัก พักดีต่อพระวิหารของพระเจ้า คือ “การประทับของพระองค์ในชีวิตของเรา” คือสิ่งที่สำคัญที่สุด การเชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้านะครับ...

 

• “เมื่อผู้อาวุโสทุกคนของอิสราเอลมาถึง บรรดาสมณะก็ยกหีบขึ้น อัญเชิญหีบของพระยาห์เวห์และกระโจมนัดพบ พร้อมกับเครื่องใช้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดซึ่งอยู่ในกระโจม ชาวเลวีช่วยบรรดาสมณะในงานนี้”
o ชาวเลวีต้องเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด... สมณะต้องเกี่ยวข้องกับการนี้จริงๆ
o พ่อได้คำสอนสอนตัวพ่อเอง สอนบรรดาสมณะทั้งหลาย บรรพชิตทั้งหลายของพระเจ้า เราต้องเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับพระวิหาร พ่อหมายความว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ “พระบัญญัติ” คือ เราต้องมีบัญญัติแห่งความรักของพระเจ้าอย่างใกล้ชิดที่สุด ไม่รักไม่ได้ และปฏิเสธที่จะรักไม่ได้ และถ้าเป็นความเกลียดชังยิ่งไม่ควรเลยนะครับ....
o อันนี้พ่อขอให้หมายรวมถึงเราคริสตชนที่รักทุกคนด้วยนะครับ พ่อบอกเสมอว่า เป็นคริสตชนไม่รักไม่ได้ ใจร้ายไม่ได้ เพราะเรามี “บัญญัติแห่งความรัก” สำคัญที่สุดที่พระเยซูเจ้ามอบให้กับเรา เราต้องไม่เป็นคนคลั่งวัด คลั่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และยึดติดกับวัตถุศักดิ์สิทธ์ แต่ศรัทธาเชื่อมั่นคงในพระเจ้าเท่านั้นนะครับ พ่อบอกชัดๆครับว่า “อย่ายึดติดกับวัตถุกันเลยนะครับ”

 

• พ่อเห็นภาพงดงามมาก “เมื่อซาโลมอนยืนนำหน้าอิสราเอลทั้งมวลต่อหน้าหีบพันธสัญญา และถวายบูชา”
o ใช่แล้ว...กษัตริย์ ผู้นำ คือคนแรกๆที่ต้องนำถวายเกียรติแด่พระเจ้า พ่อว่าภาพนี้สวยงามมากๆนะครับ... ทุกคนหันหน้าไปหาพระเจ้า ถวายบูชาแด่พระเจ้า และผู้นำก็อยู่แถวแรกจริงๆในการรับใช้พระเจ้า คำสอนที่งดงามวันนี้จริงๆสำหรับเราผู้นำ พ่อรู้สึกว่าเราได้เป็นผู้นำในการรับใช้พระเจ้าจริงไหม??
o พ่อไม่ได้หมายถึงพิธีกรรม การนมัสการ แต่ชีวิตจริงๆ เราต้องใกล้ชิดพระเจ้ามากกว่าใคร... คิดกันหน่อยสิครับ ถ้าพวกเราผู้นำจิตวิญญาณ ผู้นำและผู้ปกครองทั้งหลายต้องตัดสินใจเป็นคนดีคนแรก เป็นคนมีศาสนาอย่างดีที่สุดเป็นคนแรก มีคุณธรรมมากที่สุดเป็นคนแรกก่อนใครๆ และประพฤติปฏิบัติดีกว่าใครๆ บ้านเมือง ชุมชน ประเทศ คงได้ได้สวยงามที่สุดเช่นมิใช่หรือครับ...
o ในอดีตเวลาเราไปออกเสียงเลือกตั้งทางประชาธิปไตย เพื่อได้ผู้ปกครองที่ดีที่สุด เที่ยงธรรมที่สุด อันที่จริง... เวลาเราไปเลือกตั้ง เราก็มีแต่คนดีๆที่สุด มีศาสนาและคุณธรรมที่สุดให้เราเลือกกันจนเลือกไม่ไหวเลยมิใช่หรือครับ...
o แต่คำถามพ่อถามใจตนเองจริงๆ เวลาพี่น้องไปเลือกตั้ง มีคนดีๆที่สุดในสังคมให้เราได้ลงคะแนนเลือกเป็นผู้แทนของเราหรือไม่หนอ โดยความจริงคนที่จะอาสามาให้เราได้เลือก ต้องเป็นคนหัวขบวนในความดี ความเชื่อ ความสามารถ และเปี่ยมคุณธรรมจริงๆมิใช่หรือครับ... เรื่องนี้ต้องเรียนจากพระคัมภีร์วันนี้จริงๆ

 

• “บรรดาสมณะอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระยาห์เวห์ไปประดิษฐานไว้ใต้ปีกของเครูบในที่เฉพาะ คือพระวิหารชั้นในสุดที่เรียกว่า "สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด"
o ส่วนที่ลึกที่สุดที่เก็บบัญญัติแห่งความรักและความจริง เรียกว่า “หัวใจของพระวิหาร” พ่อคิดว่า หัวใจของเราต้องเก็บบัญญัติของพระเจ้าจริงๆครับ อย่าให้พลาดในหัวใจของเราที่จะขาดพระบัญญัติของพระเจ้านะครับ เครูปทั้งสองคือเครื่องหมายแห่งพระกรุณาของพระเจ้า ปีกที่กางออกคือเครื่องหมายของการปกป้อง รักษาด้วยพระกรุณาและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเสมอไปต่อประชากรของพระองค์
o อันที่จริง เครูปความสูงที่อยู่ภายในพระวิหาร และหีบพระบัญญัตินี้อยู่ภายใต้ปีกเครูปที่กางออกนี้ คือเครื่องหมายปกปักษ์รักษาพระกรุณาของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์ตลอดไป “เครูปกางปีกเหนือที่ตั้งของหีบ คลุมหีบและคานหามจากเบื้องบน”

 

• “คานหามหีบพันธสัญญา” มองเห็นได้แต่ไกล...
o ความหมายของคานหามคือการระลึกที่ประชากรของพระเจ้าต้อง “แบกรับพระบัญญัติ หรือถือพระบัญญัติของพระเจ้าตลอดเวลา” ข้อความนี้ชัดเจน พระคัมภีร์เน้นเรื่องคานหามเพื่อจะย้ำว่า พวกเขาต้องถือบัญญัติของพระเจ้า อย่าได้วางหรือละทิ้งพระบัญญัติของพระเจ้าเด็ดขาดเลยตลอดไป

 

• “แผ่นศิลาจาลึกสองแผ่น”
o ไม่มีอะไรอื่นในหีบพันธสัญญา ชัดเจนมาก ไม่มีอะไรที่ทำให้พระเจ้าประทับกับประชากรของพระองค์ นอกจากอาศัยความซื่อสัตย์มั่นคงต่อพระบัญญัติขอพระเจ้าเท่านั้น
o ถ้าประชากรซื่อสัตย์ พระเจ้าจะประทับและอวยพร แต่ถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ พวกเขาจะไม่ได้รับความรอด
o พี่น้องที่รักเห็นชัดเจนว่า “พระเจ้าประทับอยู่” กับประชากรของพระองค์ โดยทางการถือพระบัญญัติของพระเจ้า ตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่เริ่มเดินกับพระองค์ถิ่นทุรกันดาร...

 

• ดังนั้น เมื่อหีบพระบัญญัติประทับ พระเจ้าก็ประทับ “เมฆ” คือ เครื่องหมายของการประทับอยู่อย่างลึกลับของพระเจ้า ไม่มีใครสามารถแลเห็นพระองค์ เมฆปกคลุมจึงเป็นเครื่องหมายของกระประทับอยู่อย่างศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และพระองค์จะตรัสกับประชากรของพระองค์ผ่านทางพระบัญญัติของพระองค์นี้เอง
o ข้อสังเกต พิธีกรรมของเรามีการถวายกำยาน ควันกำยานรอบพระแท่น ปกคลุมเป็นเครื่องหมายของความศักดิ์สิทธิ์และการประทับอยู่ของพระเจ้าเช่นเดียวกัน...

 

• แม้มีพระวิหารที่ยิ่งใหญ่ แต่พระเจ้าประทับในความลึกลับไม่สามารถแลเห็น ในเมฆที่ปกคลุมเป็นเครื่องหมายของพระองค์ นี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจริงๆ เครื่องหมายถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าจริงๆ

พี่น้องที่รัก พระเจ้าอวยพรนะครับ ขอให้พระเจ้าประทับอยู่กับเราโดยทางบัญญัติของพระองค์นะครับ ทุกอย่างจากพระคัมภีร์วันนี้เป็นคำสอนสุดยอดสำหรับเราทุกคนจริงๆ


• มีพระเจ้าทางพระวาจาเสมอ ทางบัญญัติแห่งความรักเสมอ เพียงพอจริงๆ ครับ


• “ที่ใดมีความรักและความเมตตา พระเจ้าประทับอยู่ที่นั่น”


• ถ้าเราถือบัญญัติแห่งความรักจริงๆ พระเจ้าสถิตกับเราครับ โดยเฉพาะบรรดาผู้นำทั้งหลาย


ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย