Get Adobe Flash player

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย  ยุ่นประยงค์
4.กับพระองค์ ข้าพเจ้าโจมตีกองทหารได้
กับพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าปีนข้ามกำแพงได้ 
(สดุดี 18:29)
                หัวข้อบ่งว่าเป็นเพลงสดุดีของดาวิดในยามที่ท่านหนีจากเงื้อมมือของซาอูลและศัตรูของท่าน เราทราบดีว่า ดาวิดต้องฝันฝ่าอุปสรรคมากมายขนาดไหนก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์ และหลังจากการเป็นกษัตริย์ ก็ยังว้าวุ่นกับกบฏจากคนของพระองค์ จากศัตรูต่างชาติ ท่านทรงชนะได้ทั้งหมดเพราะพระเป็นเจ้าทรงช่วยท่าน อยู่เคียงข้างท่าน ไม่เคยเลยที่ท่านคิดว่าความสำเร็จและชัยชนะเหนือศัตรูเป็นเพราะความสามารถ ปรีชาฉลาดของท่าน  การโอ้อวดหยิ่งผยองไม่มีในตัวท่าน เพลงสดุดีนี้ตามลำดับเรื่องใน 2 ซมอ 22.1 เป็นช่วงวัยชราของดาวิด แผ่นดินสงบราบรื่น แต่ท่านก็สุภาพถ่อนตน สดด 18.29 ช่วยเชื่อมโยงไปยังคำพูดของทูตสวรรค์ที่กล่าวกับพระนางมารีว่า “เพราะไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” (ลก 1.37)

“กับพระองค์ข้าพเจ้าโจมตีกองทหารได้” คงหมายถึงกการทะลวงเข้าห้ำหั่นปีกซ้ายขวาของทัพศัตรูและได้ชัยชนะมาเพราะมีพระเป็นเจ้าอยู่เคียงข้าง
“กับพระเจ้าข้าพเจ้าข้ามกำแพงได้” คงหมายถึงการทำศึกยึดป้อมปราการของศัตรูโดยการปีนขึ้นไป เช่นการยึดกรุงเยรูซาเล็มจากชาวเยบุส (2 ซมอ ถ.6-8)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย