อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค” (Online)
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 /2563 
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากรอบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค” (Online)
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค” (Online)
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค” (Online)
ครั้งที่ 1 ช่วงที่ 4

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค” (Online)
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 1

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


 อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค” (Online)
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 2

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค” (Online)
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 3

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร


อบรมพระคัมภีร์
“หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค” (Online)
ครั้งที่ 2 ช่วงที่ 4

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2020 /2563
คุณพ่อวสันต์ พิรุฬห์วงศ์ คณะรอยแผลศักดิ์สิทธ์ เป็นวิทยากร