Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

การประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ (4)  การประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ (4)
มิสซาที่อาสนวิหารญาจาง เวียดนาม

.........................................
          การประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เป็นมิสซาขอบพระคุณ นับเป็นวันที่สี่เป็นการจบภาคแรก ที่มีผู้ประชุมของเวียดนามประมาณ 20 คน มาสมทบประชุมกันด้วย

เมื่อมาถึงอาสนวิหารพระคริสตกษัตริย์ คุณพ่อเจ้าอาวาสได้บรรยายสรุปประวัติศาสตร์พระศาสนจักรเวียดนาม แบ่งออกได้ 3 ช่วง

1. ขั้นเริ่มความเชื่อคาทอลิกในเวียดนาม (ค.ศ. 1553-1659) มิสชันนารีชาวยุโรปนำความเชื่อคาทอลิกเข้ามาในศตวรรษที่ 16 มีบันทึกไว้ว่า ค.ศ. 1533 โดยอิกญาซีอุส

- ธรรมทูต โดยความช่วยเหลือของนักวิชาการเวียดนาม ได้ผลิตพยัญชนะเวียดนามแบบโรมัน

- คุณพ่ออเล็กซานเดอร์ เด โรด ผลิตพจนานุกรมเวียดนาม โปรตุเกส และลาติน และหนังสือคำสอน พิมพ์ ค.ศ. 1651 ที่โรม

- ค.ศ. 1573 โปรดศีลล้างบาปให้ชาวเวียดนามคนแรก

- ค.ศ. 1644 บุญราศีอันดรูว์ ฟู เย็น เป็นมรณสักขี

2. ช่วงเบียดเบียน – การจัดการปกครอง (ค.ศ. 1659-1960)

- พระสงฆ์ฝรั่งเศส ฟรังซัว ปัลลือ และปีแอร์ ลังแบรต์ เดลาม๊อต และมีการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชในเวลาต่อมา ดูแลสังฆรักษ์ 2 แห่ง คือ ตังเกี๋ย และโคจินจีน
พระสังฆราชลังแบรต์ พักที่อยุธยา ประเทศไทย ได้มาเวียดนามหลายครั้ง (ช่วง ค.ศ. 1669-1673) และสิ้นชีวิต ค.ศ. 1679

- ค.ศ. 1664 พระสงฆ์ MEP มาแพร่ธรรมที่เวียดนาม

- ค.ศ. 1665 บ้านเณรแห่งแรกในเวียดนาม และ ค.ศ. 1670 จึงมีบวชพระสงฆ์ชาวเวียดนาม

- เมล็ดพันธุ์แห่งพระวรสารมาถึงเวียดนาม พร้อมกับการค้าของชาวยุโรป แรกๆ ก็ได้รับการยอมรับ แต่ต่อมามีความเข้าใจผิดว่า ผู้ที่เป็นคาทอลิกต้องปฏิเสธประเพณีดั้งเดิม และไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน จึงมีการเบียดเบียนศาสนาเกือบ 400 ปี

- คาทอลิกเวียดนามราว 130,000 คน ได้หลั่งเลือดเพื่อปกป้องความเชื่อ แต่ดังคำกล่าวของแตร์ตูเลียนที่ว่า “โลหิตของบรรดามรณสักขีเป็นเมล็ดพันธุ์ของคริสตชน” ชาวเวียดนามหันมาเป็นคาทอลิกเพิ่มขึ้น

3. ตั้งแต่สถาปนาฐานันดรถึงปัจจุบัน

- วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ได้ประกาศกฤษฎีกาตั้งพระศาสนจักรเวียดนาม ประกอบด้วย 3 อัครสังฆมณฑล และ 17 สังฆมณฑล
ปัจจุบันมี 26 สังฆมณฑล

- สภาพระสังฆราชแห่งเวียดนาม ตั้งในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 ระหว่างการประชุมสภาครั้งแรก

- นักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศแต่งตั้งมรณสักขีเวียดนาม 117 องค์ ในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1989 ประกอบด้วย พระสังฆราช 8 องค์ พระสงฆ์ 50 องค์ ครูคำสอน 16 คน สามเณร 1 คน ฆราวาสชาย 41 คน และสตรี 1 คน (ฉลองวันที่ 24 พฤศจิกายน)

และแต่งตั้งบุญราศีอันดรูว์ ฟู เย็น ปฐมมรณสักขีเวียดนาม ค.ศ. 1644 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2000) (พร้อมกับบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ชาวไทย)

พระคาร์ดินัลตาเกลเป็นประธานมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า ได้เทศน์ถึง เราต้องประกาศข่าวดีด้วยความยินดี และเล่าถึงท่านได้พบกับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เหงียน วัน ถ่วน ที่กรุงโรม และรับสามเณรชาวเวียดนามไปเรียนเทววิทยาที่ฟิลิปปินส์

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาร่วมประชุมผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รู้จักชาวเวียดนามมากขึ้น เขามีกระแสเรียกมาก เรามีพันธกิจอภิบาลครอบครัวคาทอลิกโดยอาศัยพระวาจา มุ่งสู่สันติสุขในสังคมยิ่งขึ้น

...........................................
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
20 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย