Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2017
สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน รม 1:1-7 / ลก 11:29-32
         “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย อยากเห็นเครื่องหมาย แต่จะไม่มีเครื่องหมายใดได้เห็น นอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาห์เท่านั้น” (ลก11:29) เมื่อประชาชนต้องการเครื่องหมายสำคัญจากพระเยซูเจ้า เพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทำนั้น เป็นอัศจรรย์แท้ พระองค์ได้ตำหนิพวกเขา ที่ขาดความเชื่อ พระองค์ยังได้ประกาศว่าเครื่องหมายอันเดียวที่จะให้กับพวกเขา คือ เครื่องหมายของความตายและการกลับคืนชีพ ของประกาศกโยนาห์จากท้องปลาวาฬ (ยนา 2 ) เมื่อโยนาห์ได้ถูกส่งไปเพื่อประกาศข่าวแก่ชาวเมืองนินะเวห์ ในอัสซีเรีย ซึ่งเป็นศัตรูของประชากรอิสราเอล ท่านรู้สึกประหลาดใจเมื่อคนเหล่านั้นได้กลับใจและได้มาหาพระเป็นเจ้า (ยนา 3:1-10)

พระเยซูเจ้าก็ คือ ประกาศกที่ใหญ่กว่าโยนาห์ บรรดาคนต่างศาสนาต่างยอมข่าวดีของพระองค์ มากกว่าประชากรของพระองค์เอง พระเยซูเจ้าได้ให้ข้อสังเกตว่าพระราชินีแห่งเชบา ได้เสด็จมาจากเมืองไกล เพื่อที่จะได้เรียนรู้ถึงปรีชาญาณของกษัตริย์โซโลมอน (1พกษ 10:1-10) ตรงกันข้าม พระเยซูเจ้า คือ ปรีชาญาณของพระเป็นเจ้า ซึ่งได้ถูกส่งมา แต่ถูกปฏิเสธ แม้ว่าพระองค์จะมาจากพระเป็นเจ้า เพื่อที่จะให้พระพรแห่งความรอดแก่พวกเขาก็ตาม...ท่านเป็นเหมือนโยนาห์หรือไม่ ที่ลังเลใจที่จะนำข่าวของพระเป็นเจ้า ไปประกาศให้แก่คนอื่น?...ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาป และรับฟังพระวาจาของพระองค์ด้วยความเอาใจใส่

          วันนี้ เราระลึกถึงนักบุญมาร์การิตา ซึ่งได้หายจากโรคเป็นอัมพาต หลังจากที่ท่านได้เห็นแม่พระประจักษ์มา ท่านพร้อมเสมอที่จะมอบชีวิตให้แก่พระเป็นเจ้า หลังจากที่ท่านได้เห็นภาพนิมิตของพระเยซูเจ้า ผู้ทรงถูกสวมมงกุฏหนามแล้ว ท่านได้สมัครเข้าเป็นนักบวชในคณะแม่พระเสด็จเยี่ยมเยียนในปี 1671 ท่านได้รับการเผยแสดงจากพระเยซูเจ้าในปี 1675 ที่ได้มอบคำสัญญา 12 ข้อแก่ท่าน และแก่ผู้ที่มีความศรัทธาต่อพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ต่อมาคำสัญญานี้ได้เป็นที่แพร่หลายไปทั่วโลก หนึ่งในคำสัญญา 12 ข้อนั้น พระฤทัยได้สัญญาว่าพระองค์จะประทานสันติภาพแก่ครอบครัวของคนที่มีความศรัทธา.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย