Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2017
ฉลองแม่พระบังเกิด
บทอ่าน มคา 5:1-4ก หรือ รม 8:28-30 / มธ 1:1-16,18-23 หรือ 1:18-23
        เป็นที่รับรู้กันแล้วว่าการฉลองแม่พระที่สำคัญๆนั้น มีต้นกำเนิดมาจากทางพระศาสนจักรตะวันออก หรือพระศาสนจักรที่พูดภาษากรีก เช่นเดียวกันสำหรับการฉลอง “แม่พระบังเกิด” เป็นพระสันตะปาปาแซร์จิอุสที่ 1 ซึ่งเป็นพระสันตะปาปา ที่มีเชื้อสายทางพระศาสนจักรตะวันออก ได้เป็นผู้ที่นำเข้ามาสู่พระศาสนจักรลาติน หรือพระศาสนจักรตะวันตก หรือพระศาสนจักรโรมัน ในปลายศตวรรษที่เจ็ด


         เดิมทีเดียวการฉลองในวันนี้เป็นวันฉลอง “คล้ายวันเสกวิหารนักบุญอันนาที่กรุงเยรูซาเลม”
      ที่จริงตามคำบอกเล่าที่เราได้สืบทอดต่อกันมาบอกว่า สถานที่นี้เป็นสถานที่พำนักอาศัยของนักบุญยออากิมและนักบุญอันนา ซึ่งมีเชื้อสายจากกษัตริย์ดาวิดท่านทั้งสองเป็นบิดามารดาของพระนางมารีย์

         นักบุญออกัสติน ได้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ระหว่างการบังเกิดของพระแม่ และการไถ่กู้ของพระเยซูเจ้า ท่านได้กล่าว่า “ทั่วโลกยินดี และได้ฉายแสงสุกใส เมื่อพระแม่ได้บังเกิดมา”พระแม่เปรียบเหมือนดอกไม้ในทุ่งนา ซึ่งจะมีดอกซ่อนกลิ่นของหุบเขาบานสะพรั่ง อาศัยการบังเกิดของพระแม่ ธรรมชาติของมนุษย์ ที่รับผลจากบาปกำเนิด ของบิดามารดาเดิมของมนุษยชาติเปลี่ยนแปลงไป” วันที่ 8 กันยายนเป็นวันเกิดของแม่พระ หัวใจของแม่พระเต็มไปด้วย พระหรรษทานของพระเป็นเจ้า โปรดประทานวันแห่งความชื่นชมยินดีให้แก่ลูก ข้าแต่พระแม่มารีอา กุมารีองค์น้อยของนักบุญยออากิมและอันนา พระแม่ยินดีตอบรับกระแสเรียก ผ่านทางอัครเทวดากาเบรียล วันทามารีอามารดาของพระเยซูเจ้า และมารดาของมนุษยชาติ โปรดประทานความเมตตา แก่ลูกทั้งหลาย ข้าแต่พระแม่มารีอา กุมารีองค์น้อย บุตรีของนักบุญยออากิมและอันนา พระแม่ยินดีตอบรับกระแสเรียก ผ่านทางอัครเทวดากาเบรียล วันทามารีอา มารดาของพระเยซูเจ้า และมารดาของมนุษยชาติ โปรดทรงพระเมตตาแก่ลูกทั้งหลาย โปรดนำวิญญาของลูกให้พ้นจากบาป โอ้พรหมจารีแห่งพรหมจารีทั้งหลายโปรดภาวนา เพื่อลูกคนบาปด้วยเทอญ.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย