Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 1 กันยายน  2017
สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน 1ธส 4:1-8 / มธ 25:1-13
       “ดังนั้น จงเฝ้าระวังไว้เถิด เพราะท่านไม่รู้กำหนดวันและเวลา” (ข้อ13) โดยใช้รูปแบบของการแต่งงาน พระเยซูเจ้าจึงได้ตรัสแก่บรรดาผู้ที่ติดตามพระองค์ เกี่ยวกับความจำเป็น ของการเตรียมตัว เพื่อรอรับเสด็จการเสด็จมา ครั้งสุดท้ายของพระองค์ ในสมัยพระเยซูเจ้านั้น เจ้าบ่าวจะไปยังบ้านของเจ้าสาวเพื่อที่จะนำเจ้าสาว มาบ้านตัวเอง เพื่อจะจัดงานมงคลสมรสที่บ้าน เพื่อนเจ้าสาวหวังว่าตัวเองจะพบเจ้าบ่าว

ขณะที่พวกเขาเข้าไปใกล้บ้านของเจ้าสาว เพื่อนเจ้าสาวที่โง่ ไม่ได้หวังว่าจะเจ้าบ่าวจะมาในเวลากลางคืน แต่เพื่อนเจ้าสาวที่ฉลาด เชื่อว่าเจ้าบ่าวจะมาเวลาใดก็ได้ เพื่อนเจ้าสาวที่โง่รู้สึกประหลาดใจ และไม่สามารถที่จะหาน้ำมัน สำหรับตะเกียง ในเวลาที่เริ่มต้นการเลี้ยงงานมงคลสมรส ประตูห้องมงคลสมรสได้ถูกปิดลง และพวกเขาไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปข้างในได้ (ข้อ11-12) จุดประสงค์ของเรื่องอุปมานี้ต้องการจะพูดเกี่ยวกับการตื่นเฝ้า พระเยซูเจ้าได้ทรงเตือนบรรดาประชาชน ให้พวกตื่นอยู่เสมอ เพื่อตื่นเฝ้า การที่จะได้น้ำมันแห่งความศักดิ์สิทธิ์นั้น จึงเป็นความรับผิดชอบของแต่ละคน จึงไม่มีใครสามารถที่จะขอยืมสมบัติฝ่ายจิตใจที่เป็นของคนอื่น พระเยซูเจ้าได้ตรัสว่า พระองค์จะต้อนรับคนใช้ที่ซื่อสัตย์ แต่สำหรับคนที่ไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้ จนถึงวาระสุดท้าย ก็จะถูกคัดออกจากงานมงคลสมรส ในพระราชัยของพระเป็นเจ้า

        การเชื้อเชิญเพื่อเข้าสู่ความรอดนั้น ได้เปิดสำหรับทุกคน แต่สำหรับคนที่ยินดีรับ ก็จะต้องเป็นทุกข์ถึงบาป และทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ที่จะอนุญาตให้เขาเข้าสู่พระราชัยสวรรค์ อย่างที่นักบุญเปาโลเคยสอนว่า “หรือว่าท่านไม่คำนึงถึงความดี ความอดกลั้น และความพากเพียรอันล้นเหลือของพระเจ้า?”...ฉันเป็นคนฉลาดหรือคนโง่ ในการรับใช้พระเป็นเจ้า?...”ข้าแต่พระเยซูเจ้า โปรดประทานพระหรรษทานให้ลูก เพื่อลูกจะได้เตรียมตัว ที่จะพบพระองค์ ซึ่งจะเสด็จมาในพระเกียรติมงคล”…เป็นสิ่งน่าละอายหรือไม่? ที่พวกนกตื่นแต่เช้าก่อนท่าน…หัวใจที่ตื่นรับดอกไม้แต่เช้า จะถูกหนามทิ่มแทงก่อนเพื่อน...การตื่นอยู่เสมอ คือ การทำให้ตัวเองมีชีวิตชีวา.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย