Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017
ฉลองนักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกร และมรณสักขี
บทอ่าน 2คร 9:6-10 / ยน 12:24-26
          ในสังคมปัจจุบันที่ยุ่งเหยิง เราพยายามที่จะหาวิธีแก้ปัญหา หาวิธีการที่จะประกาศข่าวดีแนวใหม่ บางครั้งเราคิดว่า เราสามารถจะพบวิธีแก้ปัญหานั้น ตามแผนงานต่างๆของเรา ในวิธีการต่างๆของเรา หรือบางครั้งเราอาจจะหมดหวังที่จะพบกาแก้ปัญหาก็ได้


         
          วันนี้พระศาสนจักร ฉลองบุคคลที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่ง คือ นักบุญลอเรนซ์ สังฆานุกรในกรุงโรม ในสมัยจักรพรรดิวาเลเรียน  ซึ่งได้เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเรา ในการที่จะแก้ปัญหาของสังคมในสมัยท่าน ด้วยการดูแลเอาใจใส่คนยากจน ขณะที่ชื่อเสียงของท่าน ได้กระจายไปทั่วโลก แม้ว่า เราจะไม่ได้อยู่ในสมัยเดียวกับท่าน แต่ท่านก็ให้บางสิ่งที่เหมาะสมกับเรา คือความรักต่อคนยากจน ท่านได้ถูกจับ และได้ถูกจักรพรรดิบังคับ ให้นำทรัพย์สมบัติของพระศาสนจักรมาแสดง ท่านจึงได้นำบรรดาสังฆานุกร ที่ทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่กลุ่มคริสตชน พร้อมกับกลุ่มของคนยากจน ที่อยู่ในความดูแลของพระศาสนจักร ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นเดียวของพระศาสนจักร ด้วยลักษณะที่เข้มแข็งและกล้าหาญ ท่านเตือนใจให้โลกรู้ว่า สมบัติของพระศาสนจักรที่มีในทุกยุคสมัยนั้น จะต้องเพื่อรับใช้งานสงเคราะห์คนยากจน
           
       และท่านยังได้เตือนพระศาสนจักว่า วัตถุทั้งหลายจะต้องใช้ด้วยความเอาใจใส่ และโปร่งใส เพราะว่าเราจะหาประโยชน์ จากเงินที่เราช่วยคนยากจนนั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ท่านยังได้เตือนทุกคน ทั้งที่มีความเชื่อหรือไม่มีก็ตามว่า คนร่ำรวยจะต้องช่วยคนยากจน ในพระคัมภีร์ ก็ได้เตือนหลายครั้งว่า ทรัพย์สมบัตินั้นเป็นพระพรของพระเป็นเจ้าส่วนความยากจนนั้น เป็นความรับผิดชอบของคนร่ำรวย

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย