Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน อพย 1:8-14,22 / มธ 10:34-11:1
              วันนี้เราเริ่มต้นบทอ่านจากหนังสืออพยพ ที่เป็นการต่อเนื่อง จากหนังสือปฐมกาลของสัปดาห์ที่แล้ว ระยะที่เวลาผ่านพ้นไปประมาณเกือบ 200 หลังความตายของยอแซฟและพี่ๆ ฟาโรห์องค์ใหม่ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประชากรอิสราเอลในอียิปต์ เพราะฉะนั้นพระองค์จึงกดขี่ประชากรอิสราเอลเป็นเหมือนทาส

และเริ่มประหารชีวิตลูกชายของประชากรอิสราเอง เพราะกลัวว่าพวกเขาจะไม่จงรักภักดีอย่างที่เคยเป็นมาในอดีต พระเจ้าฟาโรห์ทรงรับสั่งแก่ประชาชนทั้งปวงว่า “ลูกชาวฮีบรูที่เกิดมาเป็นชายทุกคน ท่านจงเอาไปทิ้งเสียในแม่น้ำไนล์ แต่ลูกที่เป็นหญิงทุกคนให้รอดชีวิตอยู่ได้”
            
            พระวรสารของนักบุญมัทธิว ดูเหมือนว่าจะเข้าใจลำบาก เพราะพระเยซูเจ้าได้ตรัสกับบรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ว่า พระองค์ไม่ได้เสด็จมา เพื่อนำสันติภาพ แต่นำดาบมาให้ เราได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ขมขื่นว่า พระวาจานี้ถูกต้อง เพราะยังมีสถานที่มากมายในโลกนี้ ที่มีการรบราฆ่าฟันและการนองเลือด เพราะเรื่องศาสนา และเพราะเรื่องความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับพระศาสนจักร แม้แต่ในประเทศที่เป็นคาทอลิก แต่พระเจ้าบอกกับเราว่า เราจะต้องต้อนรับประชาชนทุกคน โดยไม่ต้องมองดูความเชื่อที่แตกต่าง เพราะว่าถ้าเราต้อนรับคนที่ศักดิ์สิทธิ์ และช่วยเหลือคนที่มาหาเรา “และใครๆที่เอาน้ำเย็นสักแก้วหนึ่ง ให้คนเล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งได้ดื่ม เพราะเขาเป็นศิษย์ของเรา เราขอบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า คนนั้นจะไม่เสียบำเหน็จรางวัลเลย”และเราก็จะสามารถนำสันติภาพมาสู่โลกนี้ พระศาสนจักร และพระวารสารของพระองค์ก็จะแพร่หลายไปทั่วโลก
 
            นักบุญคริสโตสโซมได้กล่าวว่า “เราได้ถูกเรียกร้องให้มีศัตรูเพียงคนเดียว คือปีศาจ เราจะไม่เป็นมิตรกับปีศาจ แต่สำหรับคนที่เป็นพี่น้องแล้ว เราจะไม่ถือว่าเป็นศัตรูในหัวใจของเรา”...นักบุญบาซิลได้ กล่าวว่า “ถ้าข้าพเจ้าไม่สามารถ ที่จะรักคนอื่น และมีสันติสุขกับคนอื่นแล้ว ข้าพเจ้าก็ไม่สมควรที่จะเป็นคนใช้ที่เหมาะสมของพระคริสตเจ้า.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย