Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2017
สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก 27:1-5,15-29 / มธ 9:14-17
     บทอ่านจากหนังสือปฐมกาลบทที่ 27 ในวันนี้ เป็นบทที่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี และมักจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางเรื่องหนึ่ง ในพันธสัญญาเดิม ดูเหมือนว่าโครงสร้างของเรื่องนี้ได้จัดไว้อย่างแยบยล โดยให้ตัวละครมีบทบาทที่แตกต่างกันไป และมีเนื้อหาที่แสดงถึงความโลภ การเล่นพรรคเล่นพวก ความอิจฉาริษยา การหลอกลวง และแม้แต่ความรู้สึกที่ขมขื่น จนทำให้คนที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์รวมทั้งนักบุญออกัสติน ซึ่งต้องการรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของพระคัมภีร์ แต่ก็ควรจะรักษาอย่างมีเหตุมีผลด้วย

ข้อสรุปของท่านก็คือ มันไม่ใช่เป็นการโกหกหรือคดโกง แต่มันเป็นเรื่องของ “รหัสธรรม” และในปัจจุบันนี้ เราอาจจะบอกว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้น เป็นเรื่องการโกหกและคดโกง เพื่อจะได้ประโยชน์จากเล่ห์เหลี่ยมที่ทำขึ้น ดูเหมือนว่านางเรเบกกา จะเป็นผู้ที่ยุยงส่งเสริมแผนการทั้งหมด แต่ถ้าเราจะค้นหาเกี่ยวกับจุดประสงค์ที่นางทำ นางก็คงจะอธิบายว่า ทำไมนางจึงทำอย่างนั้น และทำไมนางจึงคิดว่าการทำอย่างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว นางรู้แล้วว่าอนาคตของครอบครัวนั้น คงจะต้องอยู่ในมือของยากอบ ที่มีนิสัยที่น่ารักและสันติ มากกว่าอยู่ในมือของเอซาวซึ่งมีลักษณะเป็นคนดุร้าย และเคยแลกสิทธิของการเป็นลูกหัวปี กับยากอบ เมื่อตอนที่เขาแลกสิทธิกับถั่วต้ม เพราะความหิว และการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังทำให้บทบาทของยากอบเด่นขึ้น ในการที่จะทำให้แผนการไถ่กู้ดำเนินต่อไป พร้อมกับคำอวยพรของบิดา มิฉะนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้น  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของ “รหัสธรรม”อย่างที่นักบุญออกัสตินเคยกล่าวไว้

 “ขอให้วันของท่านมีจำนวนมากขึ้น และให้ความทุกข์ของท่านน้อยลง ขอให้พระพรของพระเป็นเจ้านั้นลงมาอยู่กับท่าน ขอให้สันติสุขจงอยู่ในตัวท่าน ขอให้หัวใจของท่านแข็งแรง และขอให้ท่านพบแต่สิ่งที่ดีๆขณะที่ท่านเดินทางไปในที่ต่างๆ” (สุภาษิตของชาวไอริช)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย