Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 17:15-22,8-1 / ยน. 16:12-15
พระเยซูเจ้าได้เสด็จลงมาจากสวรรค์ เพื่อเผยแสดง “นามชื่อ”หรือ “รหัสธรรมของพระบิดาเจ้า”พระองค์ได้อ้อนวอนต่อพระบิดาเจ้า ในงานเลี้ยงอาหารค่ำครั้งสุดท้าย ว่า “นี่คือชีวิตนิรันดร ที่พวกเขาจะรู้จักพรองค์ ซึ่งเป็นพระเจ้าแต่ผู้เดียว ข้าพเจ้าได้เผยแสดง “นามชื่อ” ของพระองค์กับคนของโลกนี้ ที่พระองค์ได้มอบให้แก่ข้าพเจ้า

พระวาจาที่พระองค์ได้มอบให้แก่ข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้มอบให้แก่พวกเขาและพวกเขาได้รับและได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่า ข้าพเจ้ามาจากพระองค์” (ยน 17:3 , 6:8) พระจิตแห่งความจริงจะเสด็จมาภายหลังพระเยซูเจ้า และพระองค์ไม่จำเป็นที่จะแสดงสิ่งใหม่เกี่ยวกับพระบิดาเจ้า เพราะว่าพระองค์ได้เผยแสดงสิ่งเดียวกับที่พระเยซูเจ้า ได้ประกาศแก่บรรดาสานุศิษย์ของพระองค์ แต่เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จมาพร้อมกับ เกียรติมงคลของพระเยซูเจ้า พระองค์จะเป็นผู้นำบรรดาสานุศิษย์ให้พูดความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า พร้อมกับประกาศว่า พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์และเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า

 เปาโลได้ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดี หลังจากที่ท่านได้มาถึงกรุงเอเธนส์ เพื่อประกาศข่าวดี ท่านได้ปีนขึ้นไปบนยอดเนิน ที่ถูกล้อมด้วยกำแพงเมือง ที่นั่นเองมีสักการสถานและอนุสาวรีย์มากมาย ซึ่งชาวเอเธนส์ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีแท่นบูชาแห่งหนึ่งได้ถูกถวายแก่ “พระที่ไม่มีใครรู้จัก”เปาโลจึงได้ถือโอกาสที่จะอธิบายความจริง โดยท่านได้ประการแก่ “อภิรัฐสภา” ซึ่งเป็นสภาที่เก่าแก่ของชาวกรีก ท่านได้ฉวยโอกาสใช้สถานที่นั้น เพื่ออธิบายแลสื่อข่าวสารเกี่ยวกับพระเยซูเจ้า เปาโลยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับชาวเอเธนส์ ซึ่งมีเชื้อสายมาจากชาวยุโรปที่ มีลักษณะแตกต่างจากประชาชน ซึ่งท่านได้เคยรู้จักก่อนหน้านี้

ท่านจึงได้วางแผนอย่างรัดกุม ทางด้านข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ ทางด้านกาพย์กลอน และแหล่งความรู้ต่างๆ เพื่อให้ชาวเอเธนส์ยอมรับพระเยซูเจ้า ท่านกลับรู้สึกท้อแท้ใจ เมื่อท่านได้กล่าวเป็นสุนทรพจน์ที่ดีที่สุด แต่กลับเป็นบทเทศน์ที่แย่ที่สุด ท่านจึงได้รับบทเรียนที่มีค่าที่สุดว่า ท่านจะต้องประกาศเรื่องพระเยซูเจ้า ซึ่งเป็นพระเยซูเจ้าที่ถูกตรึงกางเขนเท่านั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย