Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 8:5-8,14-17 / 1ปต 3:15-18 / ยน 14:15-21
      ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งเคยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้เตือนผู้เล่นอยู่เสมอว่า ให้พวกเขาพัฒนาความรักต่อการเล่นกีฬา พวกเขาต้องเล่นกีฬาด้วยความตั้งใจและด้วยการทุ่มเทตัวเอง สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ พวกเขาต้องเชื่อฟังคำสั่งของข้าพเจ้า เราสามารถชนะในฐานะเป็นทีมและทีมจะต้องปฏิบัติตัวเหมือนร่างกายและจิตใจ ที่หลอมเป็นหนึ่งเดียวกัน

ผู้ฝึกสอนคนนี้สามารถชนะการแข่งขันมากมาย จนทำให้ทีมอื่นๆอิจฉาความสำเร็จของเขา แต่ก็ได้วิจารณ์ว่าเ ขาฝึกระเบียบวินัยผู้เล่นมากเกินไปซึ่งเขาก็ได้ตอบว่า ข้าพเจ้าเคร่งครัด และไม่มีใครชอบมันเลย แต่ถ้าไม่มีระเบียบ และไม่มีวินัย ที่พวกเขาจะต้องเชื่อถือ ก็จะมีแต่ความวุ่นวาย และกำลังใจเพียงครึ่งเดียว ดังนั้นข้าพเจ้าได้บอกกับผู้เล่นว่า จงมีวินัยกับตัวพวกท่านเอง และข้าพเจ้าไม่จำเป็นที่จะต้องมีวินัยบังคับพวกท่านอีกต่อไป” สิ่งที่ผู้ฝึกสอนพูดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่ หรือเป็นความลับแต่อย่างใด เพราะพ่อแม่ก็เคยพูดกับลูกลูกบ่อยๆว่า มันเป็นสามัญสำนึกที่จะสามารถใช้กับทุกเรื่องในชีวิต รวมถึงเรื่องชีวิตฝ่ายจิตด้วย
         
 เพื่อที่จะเข้าใจแผนการของพระเป็นเจ้าหรือเรื่องชีวิตฝ่ายจิต เราต้องเข้าใจว่าความนบนอบ ไม่ใช่สติปัญญาคิดอย่างเดียว เพราะถ้าเราคิดมากไป ก็ทำให้เราสับสน และไม่กล้าตัดสินใจ มีประสบการณ์ในชีวิต ที่ดูเหมือนว่าไม่มีเหตุมีผล และไม่มีความหมาย แต่เรายินดีต้องทำตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า  และวางใจในน้ำพระทัยดีของพระองค์ การทำตามพระประสงค์ของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อความดีของเรา

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าความนบนอบฝังตัวอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลา เราไม่ชอบถูกบังคับให้ทำสิ่งที่เราไม่ต้องการทำ เราไม่ต้องการได้รับการปฏิบัติเหมือนกับหุ่นยนต์หรือเหมือนกับทาส แต่ความนบนอบในเรื่องของชีวิตฝ่ายจิต เป็นเรื่องที่แตกต่างกัน  ในการเลือกที่จะนบนอบ เราปล่อยให้พระเป็นเจ้าดำเนินตามแผนการของพระองค์ และนำเราในการดำเนินชีวิต เรายินดีมอบตัวเรากับพระองค์ ทั้งความปรารถนา แผนการ ความอ่อนแอ และแม้แต่ความล้มเหลวในชีวิต.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย