Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 14:5-18 / ยน 14:21-23
        ในหนังสือกิจการอัครสาวกในวันนี้ มีเรื่องราวของชายคนหนึ่ง ซึ่งเดินไม่ได้ จนกระทั่งเขาได้พบกับเปาโล เขาอาศัยอยู่ในเมืองลิสตราในประเทศตุรกี
เป็นสถานที่ เปาโลได้รักษาคนง่อยแต่กำเนิด เขาฟังเปาโลพูด ขณะที่จ้องมองดูเขา และเมื่อเห็นเขามีความเชื่อ จึงได้พูดว่า “จงลุกขึ้นยืนตรงเถิด”


เขาก็กระโดดขึ้น เดินไป การบำบัดรักษาโรคครั้งนี้เกิดขึ้น ในบ้านเกิดเมืองนอนของทิโมธี ทั้งเปาโลและบารบัสได้อยู่ในเมืองลิสตรา เพราะว่าท่านทั้งสองต้องหลบหนีการเบียดเบียนจากเมืองอีกโคนียุม จากสิ่งแวดล้อมทีดูเหมือนเป็นโชคร้าย กลับกลายเป็นพระพรพิเศษสำหรับคนเป็นง่อยคนนั้น
เราจะเห็นคำพูดที่น่าอัศจรรย์ใจตรงนี้ เมื่อเปาโลให้เห็นความเชื่อของเขา เราสามารถจะมองเห็นความเชื่อได้อย่างไร?
ความเชื่ออาจจะเปล่งประกายออกมาจากหัวใจ และปรากฏบนใบหน้า ความเชื่อทำให้เขาสามารถยืนขึ้น เป็นเหมือนก้าวแรกที่เขาเดิน ความเชื่อของเราก็คือรากฐานของชีวิต เพราะมันช่วยให้เรายืนขึ้นและเดินไปได้ ความเชื่อที่ลึกซึ้งในความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า คือ ก้าวแรกที่ทำให้เราได้ก้าวเดินสูงขึ้น
ในเมืองอีโคนิยุม เราจะเห็นปฏิกิริยาของคน 2 กลุ่มต่อเปาโลและบารบัส

กลุ่มที่ 1 เป็นคนต่างศาสนาและชาวยิวกับพวกหัวหน้า พยายามจะทำร้ายและจะเอาหินขว้างเปาโลกับบารบัส พวกเขาได้ปฏิเสธเรื่องการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ตามที่เปาโลและบารบัสได้ประกาศยืนยัน

กลุ่มที่ 2 ก็คือพวกประชาชน ซึ่งมองเห็นเปาโลได้ทำอัศจรรย์รักษาคนเป็นง่อยแต่กำเนิด พวกเขาจึงคิดว่าทั้งเปาโลและบารบัสเป็นพระที่ลงมาจากสวรรค์ แต่ปฏิกิริยาของพวกเขาเป็นความเชื่อที่ผิดๆ เพราะความเชื่อที่แท้จริง จะต้องเป็นความเชื่อที่ถูกต้อง คือไม่เกินเลยกว่าความเชื่อที่พระเยซูเจ้าสั่งสอน...
คนที่วางใจในตัวเองจะพินาศไป คนที่วางใจในพระเป็นเจ้าจะสามารถทำได้ทุกสิ่ง(น.อัลฟอนโซ เดอ ลีกวอรี)...

ท่านไม่สามารถที่จะทำความพอใจให้แก่โลกและพระเป็นเจ้าในเวลาเดียวกัน เพราะว่าทั้งสองฝ่ายตรงกันข้ามในเรื่องความ คิดความปรารถนา และกิจการ(.น.ยวง วีอันเนย์)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย