ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 12:24-13:5 / ยน 12:44-50
         หลายครั้งเรามักได้ยินเสียงบ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในพระศาสนจักร แน่นอนหลายศตวรรษที่ผ่านมา เป็นการพิสูจน์ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนมาก และสิ่งที่น่าประหลาดใจ ที่การปฏิบัติบางอย่างยังคงเดิมตลอดเวลา 2000 ปีของพระศาสนจักร ให้เราสังเกตดูในบทอ่านที่หนึ่งจากหนังสือกิจการอัครสาวกในวันนี้ สมาชิกของพระศาสนจักรได้ได้เจริญอย่างไร? และมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับสมัยเราอย่างไร?

ท่านได้พบปะกันเป็นประจำภายใต้บรรยากาศของมิสซา พวกท่านได้จำศีลอดอาหาร เพื่อแน่ใจว่า พวกท่านได้ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์อย่างถูกต้อง เหมือนกับที่พวกเราทำก่อนที่จะรับศีลมหาสนิท เพื่อบังคับร่างกาย และเพื่อที่จะยกจิตใจให้สูงขึ้น บรรดาคริสตชนในสมัยแรกได้สวดภาวนาเหมือนอย่างที่เราทำ พวกเรายังเลียนแบบพวกท่าน โดยพยายามจะแสวงหาความสว่างจากพระวาจาของพระเป็นเจ้า มากกว่าการแสวงหาความเข้าใจจากโลก ซึ่งพยายามที่จะชี้นำการเจริญชีวิตของเรา เรายังต้องพยายามศึกษาธรรมประเพณีทุกครั้ง ที่เราพบกันเพื่อถวายบูชามิสซา การจำศีลอดอาหารก่อนรับศีลมหาสนิท หรือการวอนขอพระจิตเจ้าให้นำทางเรา
 
       กิจการอีกอย่างหนึ่งที่บรรดาคริสตชนสมัยแรกได้ให้ตัวอย่างแก่เราคือการประกาศข่าวดี ในบทอ่านที่หนึ่งในวันนี้ เราจะอ่านเรื่องพบเรื่องการประกาศข่าวดีครั้งแรกของเปาโล  นักบุญลูกายามที่จะบอกว่าพระจิตเจ้าได้ตรัสแก่ที่ประชุมระหว่างการประกอบพิธีมิสซา เนื่องจากว่าท่านได้เล่าก่อนหน้านี้ว่า ประกาศกบางท่าน ได้ปรากฏตัวในพระศาสนจักรที่เมืองอันติโอก  นักบุญลูกายังได้เคยกล่าวถึงประกาศกบางท่าน ซึ่งได้ปรากฏตัวในพิธีมิสซา และได้พูดในนามของพระจิตเจ้า...พระเป็นเจ้าเคยขอร้องให้ท่านทำบางสิ่งบางอย่างที่ท่านไม่สามารถทำได้หรือไม่? คำตอบก็คือเคย ถ้าเราทำตามความสามารถของเราอย่างเดียว เราจะเป็นผู้ได้รับเกียรติ แต่ถ้าเราทำตามพลังอำนาจของพระจิตเจ้าในตัวเรา พระเป็นเจ้าจะได้รับเกียรติ พระองค์ทรงต้องการที่จะเผยแสดงตัวของพระองค์แก่โลก ที่กำลังเฝ้ามองดู.