Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน กจ 11:19-26 / ยน 10:22-30
     มีรายงานเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือว่า ทั่วโลกมีคนใช้โทรศัพท์มือถือประมาณสี่พันล้านคน มากกว่าคนสามพันห้าร้อยล้านที่ใช้แปรงสีฟัน เทศโนโลยี่สมัยใหม่ช่วยทำให้การสื่อสารต่อกันง่ายขึ้น ในสมัยคริสตชนแรก บาร์นาบัสต้องเดินทางเป็นระยะทางไกลมาก ในการประกาศข่าวดี เนื่องจากพระศาสนจักรที่เมืองอันติโอกกำลังเจริญรุ่งเรืองอย่างมาก

     ที่บรรดาผู้มีความเชื่อ ได้รับชื่อว่า “คริสตชน” เป็นครั้งแรก แต่ระยะทางที่ไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางบรรดาคริสตชนให้ประกาศข่าวดี และในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมดังกล่าว การประกาศข่าวดีก็ประสบความสำเร็จ บรรดาศิษย์ที่กระจัดกระจายไป เนื่องจากการเบียดเบียนเกิดขึ้นครั้งที่สเทเฟนได้ถูกประหารชีวิต ได้ไปถึงแคว้นฟีนีเซีย เกาะไซปรัส และเมื่องอันติโอก แผนการของพระเป็นเจ้าทำให้การประกาศข่าวดีประสบความสำเร็จ แม้จะมีการเบียดเบียน ด้วยการที่คริสตชนเปิดตัว แทนที่จะปิดตัวเอง ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จในการประกาศข่าวดี


    เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้คนมีวิธีการประกาศข่าวดีแก่คนยุคนี้ เราสามารถส่งพระวาจาให้แก่คนจำนวนมาก เหมือนอย่างวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ได้ใช้ไลน์ส่งบทเทศน์และพระวาจาแก่บรรดานักเรียน และบรรดาศิษย์เก่าทุกวัน และยังมีวิทยาลัยและโรงเรียนจำนวนมาก ได้ดำเนินนโยบายเดียวกัน ตัวท่านเองนอกจากอ่านหนังสือ พิมพ์ข้อความ และส่งพระวาจาไปให้บุคคลเป้าหมายแล้ว ท่านมีความรู้สึกอย่างไร ในการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในการประกาศข่าวดี ?ท่านคิดว่าวิธีนี้ เป็นการประกาศข่าวดี และเป็นการช่วยพระศาสนจักรหรือไม่?

     คนที่อ่านหนังสือมาก ย่อมเข้าใจมาก เขาจะได้รับอย่างเต็มเปี่ยม และยังทำให้คนอื่นสดชื่นขึ้นด้วย (น.อัมโบรส)...ถ้าเราจะเชื่อและเห็นพระเยซูเจ้าปรากฏองค์ในรูปของปังบนพระแท่น เราจึงจะเห็นพระองค์ปรากฏองค์ในคนยากจน (น.เทเรซา แห่งกัลกัตตา)...จงเอาใจใส่ดูแลร่างกายของท่าน เหมือนกับว่าท่านจะมีชีวิตตลอดไป และดูแลเอาใจใส่วิญญาณของท่าน เหมือนกับว่าท่านกำลังจะตาย (น.ออกัสติน)

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย