Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน บสร 17:19-27 / มก 10:17 - 27
     เราแต่ละคนพยายาม ที่จะปรับปรุงชีวิตของเราด้วยความจริงใจ

พวกเรากำลังได้รับความหวังจากหนังสือบุตรสิรา


ในวันนี้ สำหรับคนที่ปรารถนาจะปรับปรุงตัวอง หนังสือบุตรสิราได้พูดว่า
พระเป็นเจ้าทรงจัดเตรียมวิถีทางให้กับเรา พยายามที่จะให้กำลังใจผู้ที่กำลังเสียความหวัง
คำพูดนี้เป็นคำพูดที่บำรุงจิตใจเป็นต้น ระหว่างเทศกาลมหาพรตของปีนี้
 คนที่เจริญชีวิตที่ดี ไม่ใช่คนที่อยู่นิ่งเฉย ไม่ต้องทำอะไร เพราะยังมีการท้าทายที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น
การท้าทายที่ปรากฏในข้อความ ของพระวรสารนักบุญมาร์โก เกี่ยวกับชายผู้หนึ่ง มีกระตือรือร้นอยากที่จะรับใช้พระเยซูเจ้า
 ดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งมาหาพระองค์ แม้ว่าเขาจะเจริญชีวิตด้วยความซื่อสัตย์ต่อพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า
แต่พระองค์ได้บอกให้เขามิให้ยึดติดกับทรัพย์สมบัติฝ่ายวัตถุ “ท่านยังขาดอีกสิ่งหนึ่งคือจงไปขายทุกสิ่งที่มีแต่จ่ายเงินที่ได้ให้แก่คนยากจนและท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงตามเรามาเถิด”และถ้าเขาสามารถที่จะสละการยึดติด กับสมบัติฝ่ายโลกนี้
 ดังนั้นเขาก็จะเป็นผู้ที่มีความครบครันแบบคริสตชน
แต่เขาได้พบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลำบากมาก เหมือนกับเราทุกคน ที่เป็นทั้งคนบาปและนักบุญ ต่างก็มีข้อบังคับที่จะยืนหยัดในการที่จะค้นหาความความครบครัน

ไม่มีใครเลยยกเว้นแต่พระแม่มารีอา ที่สามารถได้รับความครบครันในชีวิตนี้
ไม่ว่าเราจะมีความครบครันในระดับไหน
เราก็ยังต้องมีความพยายามมากขึ้น
การขวนขวายตลอดเวลา ที่จะเป็นคนที่ครบครันขึ้นกว่าเดิม

ข้อคิด
1)ในปัจจุบันนี้ มีสื่อมวลชนมากมายพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าชีวิตของคนร่ำรวยและคนมีชื่อเสียงนั้น คือชีวิตที่ควรเลียนแบบ
2) แต่เมื่อเรามองอีกครั้งหนึ่ง เราจะเห็นว่าชีวิตของคนร่ำรวยและของคนที่มีชื่อเสียงนั้น เป็นชีวิตที่ปะปนด้วยความโดดเดี่ยวที่น่ากลัวและผิวเผิน
3) การมีความสุขที่แท้จริงอย่างพระเยซูเจ้าตรัสนั้น ยังเป็นความจริงในสมัยของพระองค์ และในสมัยของเรา ที่ไม่ใช่อยู่ที่เงิน แต่อยู่ในความรักความรักต่อพระเป็นเจ้าและความรักต่อเพื่อนมนุษย์

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย