Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน บสร 6:5-17 / มก 10:1-12
       เหล้าองุ่นต้องการเวลาหมักเพื่อที่จะมีรสชาติดี และความลับของการผลิตเหล้าองุ่น คือ

การสร้างความสมดุลระหว่างความหวานของน้ำตาลและความเปรี้ยวของกรด และความสมดุลนั้นสามารถที่จะเป็นไปได้ ถ้าเหล้าองุ่นยังคงถูกหมักไว้ในถังเดียวกันเป็นเวลาหลายปี
ความหวานของน้ำตาลและความเปรี้ยวของกรด


พยายามที่จะรวมตัวกันเป็นเวลานาน ก่อนที่มันจะแบ่งคุณสมบัติของกันและกัน
สามารถรวมตัวกันด้วยความสมดุล เช่นเดียวกันมิตรภาพทุกอย่าง ไม่ว่าการแต่งงาน มิตรภาพของเพื่อน หรือความผูกพันระหว่างบุคคลและหมู่คณะ
จะมีองค์ประกอบของความหวานเหมือนน้ำตาลและความเปรี้ยวเหมือนกรด ของความดีและความชั่ว ของความยินดีและของความทุกข์
และการที่แต่ละคนมารวมกันเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมา จะต้องมีทั้งการให้และการรับ
อย่างไรก็ตามถ้าคนสองคนยังคงยังยินดีมอบตัวให้แก่กันและกัน พวกเขาก็สามารถจะเติบโตขึ้นด้วยกัน คล้ายกับเหล้าองุ่นเก่า แต่ต้องการเวลา และนั่นคือความจำเป็นที่แต่ละคนจะต้องช่วยกันสร้างมิตรภาพเป็นเวลานาน และสามารถที่จะพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
จากหนังสือของบุตรสิราวันนี้เราได้อ่านเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนทุกรูปแบบ และบอกว่าเราอาจจะมีเพื่อนจำนวนหลายพันคน และในจำนวนนี้
จะมีคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนและเป็นที่วางใจของเรา เรายังได้รับการเตือนอีกว่า ถ้าท่านวางใจใครบางคน ที่ท่านคิดว่าเป็นเพื่อนแท้
และคนคนนั้นได้ละเมิดความไว้วางใจ ที่ท่านมอบให้ ท่านเองจะได้รับการทำร้ายจิตใจอย่างรุนแรง
เราได้เรียนรู้ถึงความคิดของบุตรสิรา เกี่ยวกับเรื่องเพื่อน ซึ่งเคยมีคำพูดว่า “เพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก”

ข้อคิด
บุตรสิรายังพยายามที่จะบรรยายถึงเพื่อนที่ซื่อสัตย์ซึ่งมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1) เพื่อนที่ชื่อสัตว์เป็นที่หลบภัยที่แข็งแกร่ง ใครพบเพื่อนเช่นนี้ เท่ากับพบมหาสมบัติ

2) เพื่อนที่ซื่อสัตย์นั้น หาค่ามิได้ ความดีงามของเขาไม่สามารถตีราคาได้

3) เพื่อนที่ซื่อสัตย์คือยาบำรุงชีวิต ผู้ยำเกรงพระเจ้าจึงจะพบ
ซึ่งหมายความว่าผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้า ย่อมมั่นคงในมิตรภาพ เพราะเขาเป็นอย่างไรมิตรของเขาก็เป็นอย่างนั้น

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย