Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
ระลึกถึงนะบุญโปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณะสักขี
บทอ่าน บสร 5:1- 8 / มก 9:41-50
สังคมที่เราอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ภายใต้การคุกคามของความเสื่อม ไม่ใช่เพราะทัศนคติของการทำลายล้างของบางคนอย่างเดียว


แต่เพราะคนส่วนใหญ่ทำตัวเป็นเพียงผู้มองดูความเลวร้ายรอบรอบตัว คริสตชนทุกคนถูกเรียกร้อง ให้เป็นเกลือของสังคม
เพื่อจะได้รักษาสังคม
ให้พ้นจากความเสื่อมของศีลธรรม การทำลายล้าง การใช้ความรุนแรง และความเลวร้ายต่างๆ และทุกคนจะรู้สึกเป็นสุข
เมื่อพวกเขาไม่ได้เป็นต้นเหตุ ที่ทำให้สังคมที่มีคุณค่าลดลง โดยพวกเขายังเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ชอบธรรม แต่สายตาซึ่งมองเห็นความอยุติธรรมและความทุกข์ยาก มือซึ่งถอยจากการช่วยเหลือผู้ขัดสน หัวใจที่ไม่แสดงความเห็นใจผู้ที่ทรมานอย่างไม่มีสิ้นสุด
ขาซึ่งไม่เคยเดินไปเพื่อเป็นเพื่อนกับคนโดดเดี่ยว
 ล้วนแต่ทำให้เกิดความเลวร้ายของสังคมเพิ่มขึ้น เพราะคนดีไม่ยอมเข้าไปช่วยเหลือสังคม

 พระวาจาของพระเยซูเจ้าในวันนี้ ยังต้องการให้คริสตชนทุกคน ทำตัวเหมือนเกลือ
ซึ่งเป็นเครื่องปรุงที่ขาดมิได้ในการปรุงอาหาร เพราะว่าเกลือช่วยเพิ่มรสชาติ และถนอมอาหารไม่ให้บูดเน่า
ยังมีการเปรียบเทียบอีก 2 ประการ  
1) คือ การตัดมือตัดเท้าทิ้ง ถ้ามันเป็นเหตุทำให้บุคคลใดตกในบาป

2) บุคคลใดก็ตาม ที่ทำตัวเป็นที่สะดุด ต่อคนมีความเชื่อ เป็นต้นเด็กๆ จะต้องใช้หินโม่ผูกคอ และถูกโยนลงในทะเล
เพราะอวัยวะที่สำคัญของร่างกายและตัวบุคคลนั้นเอง จะต้องทำทุกอย่าง เพื่อความดีสูงสุดชีวิตในพระราชัยสวรรค์ของพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้าทรงให้ความสำคัญเรื่องพระราชาสวรรค์เป็นอันดับแรก อะไรก็ตามที่ขัดขวางไม่ให้เราเข้าสู่พระราชาสวรรค์ เราจะต้องโยนทิ้งอย่างถอนรากถอนโคน
ด้วยวิธีนี้เองเราก็จะเป็นอิสระจากความเลวร้ายของโลกนี้ และสามารถที่จะมีสันติสุขในใจ ซึ่งโลกไม่สามารถมอบให้ การแสดงความเมตตาและการให้อภัยนั้น ช่วยส่งเสริมพระราชัยของพระเป็นเจ้าบนโลกนี้….พลังและอำนาจของประเทศ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของบุรุษแลสตรีที่ดีในประเทศนั้นๆ...

คนดีเปรียบเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้า เปรียบเหมือนดาวเคราะห์ของกาลเวลา ในสถานที่พวกเขามีชีวิต และส่องแสงอยู่ตลอดเวลา.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย