Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน บสร 2:1-11 / มก 9:30-37
         มีสุภาพสตรีคนหนึ่งจากประเทศอัฟริกาใต้ ซึ่งเคยมีความรู้สึกว่า เธอได้รับกระแสเรียกให้ดูแลเด็กกำพร้าและเด็กข้างถนน

เธอได้แบ่งปันประสบการณ์ว่า ครั้งแรกเธอได้กระทำกิจการนี้ด้วยความผิดหวังและด้วยความโกรธว่า
ไม่มีใครที่จะดูแลเด็กกำพร้าและเด็กข้างถนนเหล่านี้


จึงได้สละทรัพย์สมบัติที่มี เวลาและแม้แต่บ้าน เพื่อดูแลพวกเขา เธอยังได้แบ่งปันประสบการณ์อีกว่า
แม้เธอจะพยายามทุ่มเทเพื่อให้คนยอมรับและให้รางวัลแก่เธอ แต่เธอก็ไม่เคยมีความสุขเลย  และคิดว่าความโกรธทำให้เธอมีพลัง
แต่เธอรู้สึกว่าเธอกำลังเดินไปอย่างไม่มีจุดหมาย ถ้ายังมีความโกรธในหัวใจ เธอเริ่มเป็นคนที่หมกมุ่นกับตัวเอง ชอบตัดสินคนอื่น
ชอบวิจารณ์ในด้านลบกับทุกคน มีความจองหองและมีความโกรธมากขึ้น เธอเกือบที่จะเลิกกิจการดังกล่าว
ก่อนที่เธอจะคิดได้ว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ใช่อยู่ที่กลายเป็นคนที่ใหญ่ขึ้น หรือการอุทิศตัวทั้งกายและใจ
แต่อยู่ที่การทำตัวเป็นคนใช้ที่มีแต่ความรักเท่านั้น

       ในขณะที่พวกสานุศิษย์ยังขาดความเข้าใจในคำทำนาย เกี่ยวกับมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนชีพของพระองค์
พวกเขากลับถกเถียงกันว่า ใครจะเป็นใหญ่กว่ากัน
 พระเยซูเจ้าจึงทรงตักเตือนพวกเขาด้วยความอดทนว่า
ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้น อยู่ที่การทำตัวเป็นคนสุดท้าย และเป็นคนรับใช้คนอื่น
พระองค์จึงได้นำเด็กคนหนึ่งมายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขา
เพื่อชี้ให้เห็นลักษณะพิเศษของเด็ก คือ ความเรียบง่าย
ความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงนั้นต้องแสดงออก ด้วยการรับใช้คนที่ช่วยตัวเองไม่ได้ หรือคนที่อยู่ที่ชายขอบของสังคม...
สิ่งที่ฉันปรารถนาอย่างแท้จริง คือ ฉันไม่ต้องกลายเป็นคนที่พิเศษและยิ่งใหญ่ ในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า และในสายตาของมนุษย์
แต่อยู่ที่การให้ความรักที่จะรับใช้ในพระนามของพระองค์และการแสดงความรักต่อผู้อื่น…
ความรัก คือเสียง...ที่อยู่ใต้ความเงียบทุกชนิด...
ความหวังที่ไม่มีความกลัว... เป็นพลังที่เข้มแข็ง...
เป็นความจริงที่มาก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นยามเช้า... และก่อนที่ดวงดาวจะลับฟ้าก่อนรุ่งอรุณ.

ค้นหาข้อความภาษาไทย

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6

โครงการ "ผู้หว่าน" รุ่นที่ 6 (การอบรมพระคัมภีร์เพื่อสร้างบุคลากรทำงานด้านพระคัมภีร์)

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย