Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์  2017
สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา
บทอ่าน ปฐก 6:5 -8,7:1-5,10 / มก 8:4-21
พระเยซูเจ้าทรงถามสานุศิษย์ของพระองค์ด้วยคำถามมากมาย

คำถามเหล่านี้ต้องการที่จะเตือนพวกเขาถึงการที่พระองค์ได้ทวีขนมปังเลี้ยงคนจำนวนมาก 2 ครั้งด้วยกัน


พระองค์ได้ทรงถามว่า “พวกท่านยังไม่เข้าใจดอกหรือ?”  เพราะพวกสานุศิษย์ของพระองค์เป็นกังวลว่า พวกเขาจะไม่มีขนมปังรับประทาน
พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่า พระองค์ได้เคยทวีขนมปังเลี้ยงประชาชนอย่างไร พวกเขาเองก็ไม่ควรกังวลใจเรื่องอาหารที่จะใช้ดำรงชีวิต
พวกเขาควรวางใจ ในสิ่งที่พระองค์ได้เคยเอาใจใส่ประชาชน ไม่เหมือนกับเชื้อแป้งของฟาริสีและเฮร๊อด ที่หมายถึงความจองหองในฐานะเป็นผู้นำ
ซึ่งไม่เคยตอบสนองความต้องการของประชาชนเลย ไม่ยอมรับพระเยซูเจ้าในฐานะเป็นนายชุมพาบาลที่ดี ตรงกันข้าม พระเยซูเจ้าทรงรู้ถึงความต้องการของประชาชน และได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้สำหรับพวกเขา เพื่อจะเข้าใจพระเยซูเจ้า เราต้องยอมรับพระองค์ ในฐานะเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้า
ที่ทรงเลี้ยงดูเราทั้งฝ่ายกายและฝ่ายวิญญาณ ท่านจะวิตกกังวลทำไม ท่านจงแสวงหาพระราชัยของพระเป็นเจ้าและความเที่ยงธรรมของพระองค์ก่อน และทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกมอบให้แก่ท่านภายหลัง (มธ 6:27-33)

         วันวาเลนไทน์เป็นวันที่ระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์ (Saint Valentine) ผู้รับโทษประหารในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 270  
เพราะท่านได้แอบจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักที่เป็นคริสตชนคู่หนึ่ง ซึ่งผิดกฏหมาย กษัตริย์ได้สั่งให้ประหารชีวิตท่านด้วยการตัดศรีษะ
คนทั่วไปจึงถือว่าวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็น วันแห่งความรัก ซึ่งมิได้จำกัดความรักเฉพาะชายหนุ่มและหญิงสาว แต่
เป็นวันที่ทุกคนสามารถมอบความรักให้แก่กันและกัน
เช่น สามีภรรยา ลูก ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง คนใกล้ชิด และ พ่อแม่ที่รักเรามากที่สุด
ความรักของท่านไม่มีวันหมดอายุ ไม่มีเงื่อนไข เพราะต่อให้เราไม่ดีอย่างไร
พ่อแม่ก็ยังรักและพร้อมจะเสียสละเพื่อเราเสมอ

ดังนั้นในวันวาเลนไทน์ จึงอยากให้ทุกคนทำดีต่อคุณพ่อคุณแม่ให้มากๆ ครับ
และอย่าลืมความรักต่อพระเยซูเจ้า ที่ทรงเสียสละชีวิตเพื่อเรา เพราะทรงรักเรามากที่สุดนั่นเอง

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย