Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2020

biblediary2020

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

ไตร่ตรองพระวาจา  โดย..คุณพ่อชวลิต  กิจเจริญวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2017
สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา
นักบุญบลาซีโอ พระสังฆราชและมรณะสักขี
นักบุญอันสการ์ พระสังฆราช
บทอ่าน ฮบ 13: 1 – 8 / มก 6:14-29
      ระหว่างการจัดงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของพระองค์ กษัตริย์เฮรอดได้ทรงพบว่า พระองค์ต้องเผชิญกับปัญหาที่ยิ่งใหญ่ ด้านหนึ่งพระองค์ทรงยอมรับว่า ยอห์น บัปติสต์เป็นผู้ชอบธรรมและผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงทรงชอบฟังท่าน


อีกด้านหนึ่งพระองค์ทรงต้องการที่จะเอาใจนางเฮรอเดียสและแขกที่ได้รับเชิญมาในงาน การขอร้องของนางผ่านทางบุตรสาว ทำให้พระองค์กลายเป็นฆาตกร ระหว่างการทำตามคำสั่งและคำสาบาน กับการตัดศีรษะยอห์น บัปติสต์ พระองค์ทรงเลือกประการหลัง เพราะว่าพระองค์ทรงต้องการที่จะรักษาหน้าของพระองค์เอง มากกว่าการรักษาชีวิตของผู้บริสุทธิ์ เมื่อจะต้องตัดสินใจว่าจะรักษาชีวิตหรือทำลายชีวิตให้รอด พระองค์กลับเอาตัวพระองค์เองเป็นมาตรฐาน ไม่ใช่เอาพระเป็นเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของชีวิตเป็นมาตราฐาน ใครที่ยึดติดโดยให้ตัวเองเป็นศูนย์กลาง จะทำให้พระเป็นเจ้าไม่มีที่ประทับในชีวิตของเขาเมื่อเขาคิดว่าคนที่ทำตัวต่อต้าน เป็นศัตรูกับเขา ชีวิตที่สมดุลนั้นถูกทำลายลงทันที ทั้งในครอบครัวของเรา ทั้งในหมู่คณะ และทั้งในสังคม เขาคนนั้นจะมีความกลัวตลอดชีวิต

“ถ้าความกลัวทำให้คนทำอะไรไม่ได้”
คำพูดนี้สามารถอธิบายได้ดีที่สุดกับกษัตริย์เฮรอด ผู้ทรงใช้อำนาจทางการเมืองที่ผิด ไม่เคยมีสันติสุขในใจ มีแต่หวาดกลัวตลอดเวลา
ความรู้สึกผิด ทำให้พระองค์กลัวทุกสิ่ง สงสัยทุกสิ่ง หวาดระแวงทุกสิ่ง และรู้สึกผิดหวังในทุกสิ่ง
การที่ทรงได้ยินว่าพระเยซูเจ้ากำลังรักษาคนเจ็บ และทรงทำอัศจรรย์ ได้ทำให้กษัตริย์เฮรอดมีความกลัวอีกครั้งหนึ่ง ทรงกลัวว่ายอห์น บัปติสต์จะกลับคืนชีพ หรือพระเยซูเจ้าอาจที่จะเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของพระองค์
พวกคนที่กำลังแบกความรู้สึกผิดไว้ในใจ และกระหายแต่อำนาจ ไม่สามารถที่จะมีจิตใจที่เป็นสุข เพราะพวกเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย…

   ถ้าคุณกระจายความรักไปทุกๆที่ที่คุณไป และให้ผู้ที่มาหาคุณจากไปพร้อมความสุขมากขึ้น...

    วิธีที่ดีที่สุดที่จะพบตัวตนที่แท้จริงคือการสูญเสียตัวเองให้กับการรับใช้ผู้อื่น…

    ที่ใดมีรักที่นั่นมีชีวิต... แต่เฮรอดไม่เคยพบสิ่งดีดีในชีวิต
นอกจากความหลอกลวงอย่างเดียว

ค้นหาข้อความภาษาไทย

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย