หนังสือ "เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" ฉบับรวมเล่มหนังสือ "เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" ฉบับรวมเล่ม
       หนังสือ "เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" เล่มนี้ เป็นการนำบทความเกี่ยวกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม  ที่เคยลงในวารสาร"แสงธรรมปริทัศน์" ตั้งแต่ฉบับแรก ๆ  และเคยรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่มมาแล้ว มารวมพิมพ์อีกเป็นเล่มเดียวกัน พร้อมกับแก้ไขข้อความบ้างเล็กน้อยให้เข้ากับหนังสือพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกที่เพิ่งแปลเสร็จและพิมพ์จำหน่าย (คำนำของผู้เขียน)

เขียนโดย คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส
ราคาเล่มละ   220   บาท   ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน"
2/4 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร.0-2429-0124-33 แฟกซ์ 0-2429-0120
E-Mail : phuwaan@yahoo.com