"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

หนังสือ "เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" ฉบับรวมเล่มหนังสือ "เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" ฉบับรวมเล่ม
       หนังสือ "เชิญมาอ่านพระคัมภีร์กันเถอะ" เล่มนี้ เป็นการนำบทความเกี่ยวกับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม  ที่เคยลงในวารสาร"แสงธรรมปริทัศน์" ตั้งแต่ฉบับแรก ๆ  และเคยรวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือ 2 เล่มมาแล้ว มารวมพิมพ์อีกเป็นเล่มเดียวกัน พร้อมกับแก้ไขข้อความบ้างเล็กน้อยให้เข้ากับหนังสือพระคัมภีร์ฉบับคาทอลิกที่เพิ่งแปลเสร็จและพิมพ์จำหน่าย (คำนำของผู้เขียน)

เขียนโดย คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส
ราคาเล่มละ   220   บาท   ท่านที่สนใจติดต่อได้ที่ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล "บ้านผู้หว่าน"
2/4 หมู่ 6 ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร.0-2429-0124-33 แฟกซ์ 0-2429-0120
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก