"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)


เซซาเรีย ฟิลิปปี
         เป็นที่สวยเขียวชะอุ่มที่สุดของปาเลสไตน์ อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของไหล่เขาเฮอร์โมน และสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1150 ฟุต มีสายธาร นาห์ร บานียัส ไหลมาจากถ้ำหน้าผา ที่เป็นแหล่งน้ำสายหนึ่งของแม่น้ำยอร์แดน เป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการปกป้องที่ราบข้างล่าง อดีตคงเป็นเมืองใหญ่ ปัจจุบันเป็นเมืองเล็กเรียกว่า บันยัส             จากสิ่งปรักหักพังคาดว่าเซซาเรียฟิลิปปีในอดีตคงเป็นศูนย์กลางศาสนา มีการนับถือเทพเจ้าบาอัล เทพเจ้าแห่งโชคลาภ  ณ ที่นี้ในยุคพระสัญญาเดิม สมัยกรีกมีการนับถือเทพเจ้า "ปาน" นอกนั้นยังพบรูปปั้นนางไม้เรียงรายในถ้ำ ช่วงกษัตริย์เฮโรดมหาราชท่านได้สร้างวิหารหินอ่อนขาว ใกล้ๆ กันเพื่อให้เกียรติแก่จักรพรรดิ์ออกัสตัส

              ปี 198 กคศ อันทิโอคัส มหาราชรบชนะอียิปต์และได้ครอบครองปาเลสไตน์ ในปี 20 กคศ จักรพรรดิ์ออกัสตัสของจักรวรรดิโรมัน ได้มอบอาณาเขตนี้แก่เฮโรดมหาราช เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ในปี 4 กคศ กษัตริย์ฟิลิปเข้าครอบครองต่อจนสิ้นชีวิตในปี 34 กคศ ในช่วงเวลาของพระองค์ท่านได้ทรงบูรณะเมืองใหม่อย่างสวยงาม พร้อมตั้งชื่อเซซาเรียฟิลิปปี เพื่อเป็นเกียรติแก่จักรพรรดิ์ทิเบเรียส ซีซาร์และพระองค์ท่านเอง

                จวบจนถึงกษัตริย์เฮโรดอกริพปาที่สอง พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็น เนโรนีอัส เพื่อเป็นเกียรติแก่กษัตริย์เนโร และใช้เรียกตราบที่พระองค์ท่านยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ระหว่างสงครามยิว-โรมัน จอมพลเวสปาเซียนหยุดพักทัพที่นี่ ติตัส จอมพลคนต่อมาได้จัดมหกรรมการดวลดาบที่เมืองนี้ มีนักโทษยิวจำนวนมากได้สังเวยชีวิต เมื่อปราบชาวยิวราบคาบแล้วชาวโรมันได้เปลีียนชื่อเมืองเป็นพานิอัส

              ในพระสัญญาใหม่ ที่ตรงนี้มีความหมายสำคัญ ท่ามกลางบรรยากาศของเทพเจ้าต่างๆ พระเยซูเจ้าทรงถามพวกสาวกว่าพระองค์เป็นใคร เปโตรได้ตอบอย่างอาจหาญว่าพระองค์คือพระคริสต์ (ผู้ได้รับเจิม มก 8:27-33) บางท่านคิดว่าการจำแลงพระกายของพระเยซูเจ้าเกิดชึ้นที่นี่เช่นกัน

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021
ประชุมกรรมการอำนวยการสมาคมพระคริสตธรรมไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2021 วันพุธที่ 8 กันยายน 2021 เวลา 13.00-15.00...
อบรมพระคัมภีร์ หัวข้อ “หนังสือปฐมกาล”
เชิญรับการอบรมพระคัมภีร์ “หนังสือปฐมกาล” สอนโดย คพ. ผศ. วสันต์ (คณะสติกมาติน) วันเสาร์ที่ 7, 14, 21, 28 สิงหาคม 2021 เวลา 9.00-12.00 น. โดยใช้โปรแกรม/แอพพลิเคชั่น Zoom ลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3BEtdHV จัดโดยแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
“CBF คืออะไรสำหรับฉัน” โดย พระคุณเจ้า ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
{mp4}bs-veera-cbf-video{/mp4} จดหมาย CBF ส่งคลิปวีดีโอ ++++++++++ สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF) ในช่วงเตรียมการประชุมสามัญของ CBF ครั้งที่ 10 ในเดือนเมษายน 2022 ที่กรุง Mar del Plata ประเทศอาร์เจนตินา แม้จะมีการแพร่ระบาดของโควิด - 19...

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2021

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก