Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

 ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม
ประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม

         สหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation-CBF) จัดประชุมผู้รับผิดชอบและผู้ทำงานพระคัมภีร์ระดับนานาชาติ ที่กรุงโรม ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2019 หัวข้อ “พระคัมภีร์และชีวิต ; แรงบันดาลใจพระคัมภีร์สำหรับชีวิตอภิบาล และพันธกิจของพระศาสนจักร (VD73) : ประสบการณ์และการท้าทายต่างๆ" (The Bible and Life : Biblical Inspiration of the Entire Pastoral Life and Mission of the Church (VD 73) : Experiences and Challenges โอกาสครบ 50 ปี ของ CBF)

เริ่มงานวันอังคารที่ 23 เมษายน

+ บ่าย 3 โมง มีพิธีเปิด พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนีโอ ตาเกล เป็นประธาน CBF
- พระคาร์ดินัล Kurt Koch ประธาน PCPCU
- คุณพ่อแจน สเตฟานอฟ SVD เลขาธิการ
นอกจากมีบรรยายแล้ว ยังมี Workshops 6 กลุ่ม

+ บ่ายวันพุธ เรื่องพระคัมภีร์กับครอบครัว – เยาวชน พิธีกรรม คำสอน งานเมตตา และเทคโนโลยี

+ บ่ายวันพฤหัส บ่ายมี Workshops 6 กลุ่ม แยกทวีปยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง+อาฟริกาเหนือ อาฟริกา อเมริกา และโอเชียเนีย

+ วันศุกร์ มิสซาที่มหาวิหารนักบุญเปโตร และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

พระคุณเจ้าลือชัย ธาตุวิสัย ครูทัศนีย์ มธุรสสุวรรณ อ.มนต์สิงห์ ไกรสุขสม ครูอรุณประภา สุขสี และพ่อมาร่วมงานนี้

คณะกรรมการ CBF-SEA ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะจัดชุมนุมเรื่องนี้ วันที่ 12-16 มิถุนายน ค.ศ. 2019 ที่เมืองตาไกไต ฟิลิปปินส์ ค่าร่วมประชุมคนละ 200 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยสมัครก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 (cbfseacoor@gmail.com)

เรามั่นใจว่า ผู้ที่เริ่มกิจการดีในท่าน จะต่องานจนสมบูรณ์ จนกระทั่งวันของพระเยซูคริสตเจ้า (ฟป 1:6)


ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย