วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา
บทอ่านจากหนังสือสุภาษิต (สภษ 3:27-35)
              ลูกเอ๋ย ถ้าลูกมีอำนาจจะทำได้ อย่าปฏิเสธความดีแก่ผู้ที่ต้องการ ถ้าลูกมีสิ่งของที่เพื่อนบ้านขอ อย่าพูดกับเขาว่า “กลับไปก่อนเถิด พรุ่งนี้กลับมาแล้วฉันจะให้” อย่าคิดแผนร้ายต่อเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ลูกและไว้วางใจลูก อย่าทะเลาะวิวาทกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผล ถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายลูก อย่าอิจฉาคนที่ใช้ความรุนแรง

อย่าเลียนแบบความประพฤติของเขาเลย เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรังเกียจคนคดโกง มิตรภาพของพระองค์อยู่กับคนซื่อตรง คำสาปแช่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือบ้านของคนชั่วร้าย พระองค์ทรงอวยพระพรที่อาศัยของผู้ชอบธรรม พระองค์ทรงเย้ยหยันคนที่เย้ยหยันผู้อื่น แต่ทรงพระกรุณาผู้ถ่อมตน ผู้มีปรีชาจะได้เกียรติยศเป็นมรดก คนโง่จะได้รับความอัปยศ

สดด 15:2-3,4-5

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ( ลก 8:16-18 )
           เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่า “ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียง แต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง เพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และเปิดเผย ดังนั้น จงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไร เพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย”