เอเยเรีย ผู้แสวงบุญ
      
อีกชื่อหนึ่งคือซิลเวีย เป็นชาวกาลิเซียนที่เดินทางไปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ราว คศ 381-384 เธอได้เขียนจดหมายเล่าการเดินทางของเธอให้แก่เพื่อนๆ ทางบ้าน มีการรวบรวมจดหมายเหล่านี้ที่ไม่ใคร่สมบูรณ์เป็นรูปเล่ม คงเป็นวรรณกรรมฉบับแรกของสตรีตะวันตก