Get Adobe Flash player

วิดีโอ การอบรมพระคัมภีร์

Bible Diary 2021

bible diary 2021

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
วิกฤตหรือโอกาส
          ชายหนุ่มสองคนขโมยแกะและถูกจับได้ เป็นธรรมเนียมของเมืองนั้นที่จะประทับตราความผิดที่หน้าผากของขโมย เจ้าหน้าที่ประทับอักษร ST ซึ่งเป็นคำย่อของ “sheep thief” (โจรขโมยแกะ) ที่หน้าผากของชายหนุ่มทั้งสอง
          ชายหนุ่มคนแรกรู้สึกอับอายต่อตราประทับที่ได้รับ เขาไม่กล้าออกไปไหน ไม่กล้าพบปะกับผู้คน ได้แต่ครุ่นคิดถึงความอับอายที่เขาได้รับ ในที่สุดเขาก็ตรอมใจตายและชื่อของเขาก็ค่อยๆ ถูกผู้คนลืมเลือนไปในที่สุด

          ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งกลับคิดว่า “ฉันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตที่เลวร้ายของฉันได้ แต่ฉันสามารถทำชีวิตปัจจุบันของฉันให้ดีได้ และชีวิตปัจจุบันนี้แหละจะเป็นตัวตัดสินอนาคตของฉัน” เขาจึงพยายามทำความดีกับทุกคน มีความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ และช่วยเหลือทุกคนเท่าที่เขาทำได้ หลายสิบปีผ่านไป เขากลายเป็นชายชราที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านในหมู่บ้านของเขา ชื่อเสียงแห่งความดีงามของเขาถูกเลื่องลือไปยังหมู่บ้านข้างเคียง วันหนึ่งชาวบ้านที่หมู่บ้านใกล้เคียงมาขอพบเขาด้วยความชื่นชม แต่ก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าตัวอักษร ST ที่หน้าผากของชายชรามีความหมายว่าอะไร เขาไม่กล้าถามชายชรา จึงไปถามเด็กหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้าน เด็กหนุ่มตอบว่า “คุณลุงมีตราประทับนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่ม คุณพ่อของผมเคยบอกผมเหมือนกัน แต่ผมลืมความหมายของมันไปแล้ว ผมคิดว่าคำว่า ST ที่หน้าผากของคุณลุง คงเป็นคำย่อของคำว่า “Saint” (นักบุญ) เพราะคุณลุงแกเป็นคนดีจริงๆ”

 
ข้อคิด 
        พระเจ้าตรัสว่า “หญิงคนหนึ่งจะลืมบุตรที่ยังกินนม และจะไม่สงสารบุตรที่เกิดจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้หญิงเหล่านี้จะลืมได้ เราจะไม่มีวันลืมเจ้าเลย” (อสย 49:15)
        จงให้ความรักของพระเจ้า เป็นพลังในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาชีวิตของคุณ

ค้นหาข้อความภาษาไทย

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

สกู๊ป-พระวาจาบันดาลชีวิต

บทภาวนาปีพระวาจา

บทภาวนาปีพระวาจา

Catholic Biblical Federation

E-Book เชิญฟังพระวาจา

E-Book หนังสือ เชิญฟังพระวาจา โดย คุณพ่อทัศไนย์  คมกฤส

สื่อ-หนังสือ-เครื่องมือ

Download Banner

Download ไฟล์ Banner ข้อความ " พระวาจาทรงชีวิต"

บทความ ข้อคิด ข้อเขียน

บทเทศวันอาทิตย์ โดย ฯพณฯ ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์
วิดีโอบทเทศวันอาทิตย์โดย พระสังฆราชยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย"ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครอธิบาย" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวง ฟรังซิส ไกส์
"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย คุณพ่อเชษฐา  ไชยเดช
รำพึงประจำวัน โดย ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์
รำพึงพระวาจาประจำวันโดยคุณพ่อสมเกียรติ  ตรีนิกร
ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน โดย..คุณพ่อฉลองรัฐ สังขรัตน์บทความบำรุงศรัทธา
พจนานุกรมพระคัมภีร์ โดยภราดา อำนวย ยุ่นประยงค์

เชิญมาอ่านพระคัมภีร์ฯ

 

ศิลปะเพื่อพระเจ้า

ศิลปะเพื่อพระเจ้า โดย สรินทร เมธีวัชรานนท์

DOWNLOAD เอกสาร

แผนอภิบาล ค.ศ.2010-2015 พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
บทภาวนาของคริสตชน ฉบับปรับปรุง ค.ศ.2012

แนะนำเว็บเกี่ยวกับพระคัมภีร์

South-East Asia Bible Link
Catholic biblical Federation

Friends of the Catholic Biblical Federation biblia_clerus
แผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
แผนกคริสตศาสนธรรมอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯวิถีชุมชนวัด BEC สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย