Get Adobe Flash player

50 YEARS CBF

ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน

  • ข้อคิดจากพระวาจาประจำวัน
    19 สิงหาคม 2019 วันจันทร์ สัปดาห์20 เทศกาลธรรมดา เทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ แห่งชัยชนะและอำนาจ(พระบาอัล) เทพเจ้าแห่งความความงามและกิเลสตัณหา(พระอัชทาโรช)รวมทั้งการติดใจในทรัพย์สมบัติเงินทองทำให้เราวนเวียนอยู่กับชีวิตที่จะจบสิ้นไปพร้อมกับโลกนี้ ยิ่งบูชาเทพเจ้าเหล่านี้ยิ่งทำให้เราเป็นทาส...

Pope to Bible Congress participants

บทรำพึงพระวาจาประจำวัน

Bible Diary 2019

biblediary2019

Bible Application

Application พระคัมภีร์คาทอกลิกฉบับสมบูรณ์
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword สำหรับ IPHONE และ IPAD :::
::: วิธีติดตั้งโมดูล Pocket Sword แบบออฟไลน์ :::
Application พระคัมภีร์คาทอลิกค้นหา "พระคัมภีร์คาทอลิก"
ได้ทั้ง Appstore และ Playstore

พระคัมภีร์คาทอลิก(E-Book)

E-book มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น กิจการฯ

สมณลิขิตVerbum Domini

สมณลิขิตเตือน Verbum Domini ของสมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ที่ 1

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

บทอ่านและบทมิสซาประจำวัน

"ชวนคิด ชวนรำพึง" โดย บาทหลวงเชษฐา  ไชยเดช
เขาเรียกคุณว่าอะไร…
         ศาสตราจารย์บิล บราวด์ แห่งวิทยาลัยไบรอัน เล่าเรื่องมิชชันนารีที่ไปประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสตเจ้าให้กับชนเผ่าอินเดียนแดงว่า ในตอนแรกเมื่อมิชชันนารีพบกับชนเผ่าอินเดียนแดง พวกเขาต้อนรับมิชชันนารีอย่างไม่ค่อยเต็มใจนัก พร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยในใจว่ามิชชันนารีจะมาทำอะไรกับพวกเขา พวกเขาเรียกมิชชันนารีว่า “พวกคนขาว”
        เมื่อได้ติดต่อสัมพันธ์กัน พวกเขารู้จักมิชชันนารีดีขึ้น พวกเขาให้ชื่อใหม่แก่มิชชันนารีว่า “พวกคนขาวที่น่าเคารพ” หลังจากนั้น เมื่อพวกเขามองเห็นถึงคุณงามความดีของมิชชันนารี และเจตนาดีของพวกท่านที่จะช่วยพวกเขาให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น พวกเขาเรียกมิชชันนารีว่า “อินเดียนขาว” ซึ่งชี้ให้เห็นว่าพวกเขายอมรับมิชชันนารีให้เป็นพวกเดียวกับพวกเขา

        เวลาผ่านไป วันหนึ่งมีชาวอินเดียนแดงคนหนึ่งประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บที่เท้า มิชชันนารีนำชายคนนั้นไปที่บ้านของท่าน ล้างเท้าของเขา ใส่ยาที่แผล พันแผลให้เขา และดูแลเขาด้วยความเอาใจใส่ เมื่อชาวอินเดียนแดงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ พวกเขาทึ่งในความดีงาม และการบริการรับใช้ด้วยความรักของมิชชันนารี ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพวกเขาเรียกมิชชันนารีว่า “คนของพระเจ้า”

ชวนรำพึง
        คนอื่นเขาเรียกฉันว่าอะไร???
        แน่นอนเขาเรียกฉันว่า “คริสตชน” คนของพระเยซูคริสตเจ้า “ลูกของพระเจ้าพระบิดา”
        พระเจ้าข้า... ขอให้ชีวิตของลูกเป็นการบ่งบอกแก่ผู้อื่นว่า พระองค์นั้นสุดแสนดี และการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างและคำสอนของพระเยซูเจ้า มันทำให้ลูกและเพื่อนมนุษย์ของลูกมีความสุข