"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บรรดาศิษย์มารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา”

28.ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกสั่งตัดศีรษะ ( 2)
- ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” ธรรมบัญญัติของโมเสสห้ามการแต่งงานเช่นนี้  “ท่านจะต้องไม่มีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของพี่ชายหรือน้องชายของท่าน เพราะเป็นการลบหลู่ศักดิ์ศรีของพี่ชายหรือน้องชายของท่าน” (ลวต 18:16) และ “ชายใดแต่งงานกับพี่สะใภ้หรือน้องสะใภ้ ทั้งคู่จะมีมลทิน และจะไม่มีบุตร เพราะได้ลบหลู่ศักดิ์ศรีของพี่ชายหรือน้องชายของตน” (ลวต 20:21) 

แม้คำประกาศตักเตือนของนักบุญยอห์นมีเจตนาที่จะสอนจริยธรรม แต่คำประณามนี้อาจก่อให้เกิดปฏิกิริยาในด้านการเมือง ประชาชนจะวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของกษัตริย์เฮโรด อันทีปาส และลดความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระองค์ กษัตริย์เฮโรด ทรงกลัวที่จะสูญเสียความชื่นชอบจึงทรงสั่งให้ประหารชีวิตนักบุญยอห์น เพราะเหตุผลทางการเมืองดังที่ฟลาวีอุส โยเซฟุสไว้บันทึกไว้

- นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสีย นักบุญมาระโกคงจะเขียนเรื่องนางเฮโรเดียสโดยคิดถึงพฤติกรรมของพระนางเยเซเบล ผู้ทรงมีอิทธิพลเหนือกษัตริย์อาหับ พระนางทรงพยายามแสวงทุกวิธีให้กษัตริย์อาหับทรงกล้าทำลายนาโบทที่ทรงเกลียดชัง เพราะไม่ยอมแลกเปลี่ยนหรือขายสวนองุ่นให้แก่พระองค์ (เทียบ 1 พกษ 21) พระนางเยเซเบลยังทรงพยายามฆ่าประกาศกเอลียาห์ ผู้สั่งชาวอิสราเอลให้ฆ่าประกาศกของพระบาอัลที่พระนางทรงกราบไหว้ ประกาศกเอลียาห์เคยท้าทายประกาศกเหล่านั้นให้ถวายบูชาที่ภูเขาคาร์เมลโดยไม่จุดไฟ และพิสูจน์ว่าพระยาห์เวห์พระองค์เดียวเป็นพระเจ้าแท้ เพราะทรงส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชา (เทียบ 1 พกษ 18-19)

- แต่ฆ่าไม่ได้ เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้ แม้กษัตริย์เฮโรด อัลทิปาส ทรงเจริญพระชนม์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปฏิบัติตามกฏเกณฑ์ของศาสนายูดาย  แต่ก็ยังทรงมีความเสื่อมใสศรัทธาทางศาสนาอยู่บ้าง พระองค์จึงทรงเคารพและชื่นชอบนักบุญยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง เพราะทรงทราบว่าเขาดำเนินชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์และมีหลักเกณฑ์ชีวิตที่ซื่อตรง

เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์น ทรงรู้สึกสับสน แต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง การที่กษัตริย์ทรงรู้สึกสับสนเมื่อทรงฟังคำพูอของนักบุญยอห์น หมายความว่านักบุญยอห์นไม่ยอมหยุดที่จะกล่าวหาพระองค์ว่าทรงกระทำผิด นางเฮโรเดียสจะทรงช่วยกษัตริย์ให้พ้นจากความสับสนนี้

- นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ การประหารชีวิตนักบุญยอห์นนับว่าเป็นของขวัญที่นางเฮโรเดียสจัดถวายแด่กัตริย์เฮโรดในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ ช่างเป็นของขวัญที่น่าเศร้าโศกเหลือเกิน  

- บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรด และเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิด เราจะให้” โดยปกติแล้ว เท่าที่เรามีหลักฐาน สมัยโบราณผู้เต้นรำในงานเลี้ยงที่ราชวังมักจะเป็นทาสหรือนางสนม ไม่ใช่ขุนนาง แต่เราไม่รู้ว่าในกรณีพิเศษแม้คุณหญิงหรือขุนนางอาจจะออกมาเต้นรำด้วย เราจึงไม่มีเหตุผลที่จะสรุปได้ว่า เรื่องที่นักบุญมาระโกเล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นจริง  ฟลาวีอุส โยเซฟุสบันทึกว่าบุตรหญิงของนางเฮโรเดียสมีชื่อว่าซาโลเม

- และยังทรงสาบานอีกว่า “ท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” ในคำสาบานนี้ กษัตริย์เฮโรด อันทิปาสใช้สำนวนที่เราพบบ่อย ๆ ในพระพระคัมภีร์ เช่น  กษัตริย์อาหสุเอรัสทรงสัญญาเช่นนี้กับพระนางเอสเธอร์เมื่อทรงเข้าเฝ้าโดยไม่มีรับสั่ง (เทียบ อสธ 5:3; 7:2) และกษัตริย์เยโรโบอัมตรัสเช่นนี้กับคนของพระเจ้าคนหนึ่งจากแผ่นดินยูดาห์ (เทียบ 1 พกษ 13:8) เป็นสำนวนที่ใช้เพื่อแสดงความพร้อมที่จะให้ตามที่ผู้ขอต้องการ ไม่ว่าผู้ให้จะต้องรับภาระหนักให้สักเพียงใด  แต่ไม่มีความหมายตามตัวอักษร ยิ่งกว่านั้น ในกรณีของกษัตริย์เฮโรด อันทิปาส พระองค์ทรงรักษาอำนาจปกครองแทนรัฐบาลโรมเท่านั้น จึงไม่ทรงมีอำนาจแบ่งแผ่นดินที่ทรงปกครองให้แก่ผู้อื่น

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก