"จงยึดพระวาจาแห่งชีวิตมั่นไว้" (ฟป. 2:16)

"พระคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ใดสำหรับข้าพเจ้า" อธิบายพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมาระโก โดย บาทหลวงฟรังซิส ไก้ส์
“บรรดาศิษย์มารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา”

28.ยอห์นผู้ทำพิธีล้างถูกสั่งตัดศีรษะ ( มก 6:17-29)
           
6 17กษัตริย์เฮโรดองค์นี้เคยทรงสั่งให้จับกุมยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสี 18ยอห์นเคยทูลกษัตริย์เฮโรดว่า “ไม่ถูกต้องที่พระองค์ทรงรับภรรยาของน้องชายมาเป็นมเหสี” 19นางเฮโรเดียสจึงโกรธแค้นและปรารถนาจะฆ่ายอห์นเสีย แต่ฆ่าไม่ได้ 20เพราะกษัตริย์เฮโรดยังทรงเกรงยอห์นอยู่ ทรงทราบว่ายอห์นเป็นคนชอบธรรมและศักดิ์สิทธิ์ จึงทรงป้องกันไว้ เมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงฟังคำพูดของยอห์น ทรงรู้สึกสับสน แต่ก็ทรงยินดีที่จะฟัง


    21นางเฮโรเดียสได้โอกาสเมื่อกษัตริย์เฮโรดทรงจัดให้มีงานเลี้ยงขุนนางกับนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญในแคว้นกาลิลีในวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ 22บุตรหญิงของนางเฮโรเดียสออกมาเต้นรำเป็นที่พอพระทัยของกษัตริย์เฮโรด และเป็นที่พอใจของผู้รับเชิญ กษัตริย์จึงตรัสกับหญิงคนนั้นว่า “ท่านอยากได้อะไรก็ขอมาเถิด เราจะให้” 23และยังทรงสาบานอีกว่า “ท่านขออะไรเราก็จะให้ แม้จะเป็นครึ่งหนึ่งของอาณาจักรของเราก็ตาม” 24หญิงสาวจึงออกไปถามมารดาว่า “ลูกจะขออะไรดี” มารดาตอบว่า “จงขอศีรษะของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง” 25หญิงสาวจึงรีบกลับมาทูลกษัตริย์ทันทีว่า “หม่อมฉันขอศีรษะของยอห์นผู้ทำพิธีล้างใส่ถาดมาให้เดี๋ยวนี้”                    26กษัตริย์ทรงเป็นทุกข์อย่างยิ่ง แต่เพราะได้ทรงสาบานไว้ และเพราะทรงเห็นแก่ผู้รับเชิญ ไม่ทรงปรารถนาจะขัดใจหญิงสาว 27จึงทรงสั่งเพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นมาทันที                    28เพชฌฆาตไปตัดศีรษะของยอห์นในคุก ใส่ถาดนำมาให้หญิงสาว หญิงสาวจึงนำไปให้มารดา    29เมื่อบรรดาศิษย์ของยอห์นรู้เรื่อง จึงมารับศพของยอห์น นำไปฝังไว้ในคูหา

a) อธิบายความหมาย
          นักบุญมาระโกได้เล่าแล้วว่า กษัตริย์เฮโรด อันทีปาส โอรสของกษัตริย์เฮโรด มหาราชและเจ้าเมืองปกครองแคว้นกาลิลี ทรงพระดำริว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นยอห์นผู้ทำพิธีล้างที่กลับคืนชีพ บัดนี้ เขาจึงอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ทำให้กษัตริย์เฮโรดทรงพระบัญชาให้ตัดศีรษะของนักบุญยอห์น  เหตุการณ์นี้มีบันทึกไว้เช่นกันในหนังสือของฟลาวีอุส โยเซฟุส (Flavius Josephus, ค.ศ.37-100) นักประวัติศาสตร์โรมันเชื้อสายยิว เขาเล่าว่านักบุญยอห์นถูกตัดศีรษะในป้อมปราการมาแครัส (Machaerus) ทางทิศตะวันออกของทะเลตาย ปัจจุบันดินแดนนี้อยู่ในประเทศจอร์แดนและถูกประหารชีวิตเพราะเหตุผลทางการเมือง กษัตริย์เฮโรด อันทีปาสทรงกลัวว่า ประชาชนจะนิยมชมชอบนักบุญยอห์นมากจนตั้งตนเป็นกบฏต่อพระองค์

- กษัตริย์เฮโรดองค์นี้เคยทรงสั่งให้จับกุมยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเรื่องของนางเฮโรเดียส สำหรับนักบุญมาระโกเหตุผลที่กษัตริย์เฮโรด อันทีปาส ทรงสั่งให้จับกุมยอห์นไม่ใช่เหตุผลทางการเมือง แต่เพราะความโกรธแค้นมากที่สงบลงไม่ได้ของนางเฮโรเดียสต่อนักบุญยอห์น   

- ภรรยาของฟีลิปพระอนุชา ซึ่งกษัตริย์เฮโรดทรงรับมาเป็นมเหสี ประวัติของนางเฮโรเดียส สลับซับซ้อนเช่นเดียวกับสมาชิกทุกคนในราชวงศ์กษัตริย์เฮโรดมหาราช นางเป็นธิดาของอริสโตบุลัส พระโอรสของกษัตริย์เฮโรดมหาราชจากนางมาเรียมเนที่ 1 มเหสีคนที่ 2

    ต่อมาในปีที่ 7 ก่อนคริสตศักราช กษัตริย์เฮโรด มหาราชทรงรับทราบว่า อริสโตบุลัสคิดวางแผนเป็นกบฏต่อพระองค์ จึงทรงสั่งประหารชีวิต และทรงจัดการให้เฮโรด ฟีลิป พระโอรสจากนางมาเรียมเนที่ 2 มเหสีคนที่ 3 ทรงอภิเษกสมรสกับนางเฮโรเดียส พระนัดดาที่เพิ่งกำพร้าบิดา เฮโรด ฟีลิปพระองค์นี้ทรงดำเนินชีวิตหรูหราอยู่ที่กรุงโรม  
    เมื่อกษัตริย์เฮโรดมหาราชสิ้นพระชนม์ในปีที่ 4 ก่อนคริสตศักราช เฮโรด อันทีปาส พระโอรสก็เสด็จไปกรุงโรม เพื่ออ้างสิทธิเป็นกษัตริย์สืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดา แต่จักรพรรดิออกัสตัส ซีซาร์ทรงแบ่งสมบัติให้กับพระโอรสทั้งสามพระองค์คือ ให้อาร์เคลาอัส พระโอรสจากพระนางมัลธาเช มเหสีคนที่ 4 ทรงปกครองแคว้นยูเดีย สะมาเรียและอิดูเมอา เฮโรด อันทิปาสพระโอรสจากมเหสีพระองค์เดียวกัน ทรงเป็นเจ้าปกครองแคว้นกาลิลีและแคว้นเปอเรีย และฟีลิป พระโอรสจากนางคลีโอพัตราแห่งกรุงเยรูซาเล็ม มเหสีคนที่ 5 ทรงปกครองแคว้นอิทูเรีย บาทาเนีย ตราโคนิติส ฯลฯ
    ขณะที่กษัตริย์เฮโรด อันทีปาสพำนักอยู่ที่กรุงโรม คงจะทรงหลงรักนางเฮโรเดียสซึ่งเป็นพระกนิษฐภคินีและพระนัดดา อย่างไรก็ตาม เมื่อเสด็จกลับที่แคว้นกาลิลีก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระธิดาของกษัตริย์อาเรทัสที่ 4 แห่งนาบาเทียน  
    บทความที่แปลนี้เรียกเฮโรด ฟีลิปว่าเป็นพระอนุชาของกษัตริย์เฮโรด อันทีปาส เพราะในต้นฉบับภาษากรีกคำว่า adelphos หมายถึง brother โดยไม่กำหนดว่าเป็นพี่หรือน้อง และผู้แปลคงตัดสินใจว่าเป็นน้องชายโดยไม่ได้ค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โดยแท้จริงแล้ว นักประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบัน ยอมรับว่า เฮโรด ฟีลิปเป็นพระเชษฐาของกษัตริย์เฮโรด
    ต่อมา เมื่อกษัตริย์เฮโรด อันทีปาสเสด็จไปกรุงโรมอีกครั้งหนึ่งและทรงพำนักอยู่ที่บ้านของเฮโรด ฟีลิปพระเชษฐา ก็ทรงเชิญชวนนางเฮโรเดียสให้ตามพระองค์ไปที่แคว้นกาลิลีพร้อมกับบุตรหญิงของนางและ นางทรงปฏิบัติตาม กษัตริย์เฮโรด อันทีปาสจึงทรงหย่าร้างจากมเหสี ซึ่งเป็นพระธิดาของกษัตริย์อาเรทัสที่ 4 และทรงรับนางเฮโรเดียสมาเป็นมเหสีแทน

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

สมัครเรียนพระคัมภีร์ไปรษณีย์

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก