"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2022
สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

บทอ่านจากหนังสือสุภาษิต (สภษ 3:27-35)           

ถ้าลูกมีอำนาจจะทำได้
อย่าปฏิเสธความดีแก่ผู้ที่ต้องการ
ถ้าลูกมีสิ่งของที่เพื่อนบ้านขอ
อย่าพูดกับเขาว่า “กลับไปก่อนเถิด พรุ่งนี้กลับมาแล้วฉันจะให้”
อย่าคิดแผนร้ายต่อเพื่อนบ้าน
ที่อยู่ใกล้ลูกและไว้วางใจลูก
อย่าทะเลาะวิวาทกับผู้ใดอย่างไร้เหตุผล
ถ้าเขาไม่ได้ทำร้ายลูก
อย่าอิจฉาคนที่ใช้ความรุนแรง
อย่าเลียนแบบความประพฤติของเขาเลย
เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรังเกียจคนคดโกง
มิตรภาพของพระองค์อยู่กับคนซื่อตรง
คำสาปแช่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เหนือบ้านของคนชั่วร้าย
พระองค์ทรงอวยพระพรที่อาศัยของผู้ชอบธรรม
พระองค์ทรงเย้ยหยันคนที่เย้ยหยันผู้อื่น
แต่ทรงพระกรุณาผู้ถ่อมตน
ผู้มีปรีชาจะได้เกียรติยศเป็นมรดก
คนโง่จะได้รับความอัปยศ

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก 8:16-18)

           เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสแก่ประชาชนว่า “ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาถังครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียง แต่เขาย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียง เพื่อคนที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ ไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนอยู่จะไม่ปรากฏชัดแจ้ง ไม่มีความลับใดจะไม่มีใครรู้และเปิดเผย ดังนั้น จงระวังว่าท่านฟังพระวาจาอย่างไร เพราะผู้ที่มีมากจะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีจะถูกริบไปด้วย”

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก