"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

bible diary 2022วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2022
สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

บทอ่านจากหนังสือประกาศกอิสยาห์  (อสย. 29:17-24)         

องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนี้

“ในไม่ช้า เลบานอนจะเปลี่ยนเป็นสวนผลไม้
และสวนผลไม้จะกลายเป็นป่าไม่ใช่หรือ

วันนั้น คนหูหนวกจะได้ยินถ้อยคำของหนังสือ
ตาของคนตาบอดจะหายมืดมัวกลับแลเห็นได้

คนถ่อมตนจะยินดียิ่งขึ้นอีกในองค์พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ยากจนจะชื่นชมในพระผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งอิสราเอล
เพราะจะไม่มีทรราชอีก

คนชอบเยาะเย้ยจะสูญหายไป
คนทั้งหลายที่หาโอกาสทำความชั่วจะถูกกำจัด

คือผู้พูดใส่ความคนอื่น
ผู้วางบ่วงไว้ดักผู้พิพากษาที่ประตูเมือง

และปั้นเรื่องขึ้นทำลายผู้ชอบธรรม
ดังนั้น องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงไถ่อับราฮัม

ตรัสกับเชื้อสายของยาโคบดังนี้
“ตั้งแต่นี้ไป ยาโคบจะไม่ต้องอับอายอีก

ใบหน้าของเขาจะไม่ซีดลงอีกต่อไป
เพราะเมื่อเขาเห็นลูกหลานของตน

ซึ่งเป็นผลงานจากมือของเรากลับมาอยู่กับเขาอีก
เขาจะยอมรับว่านามของเราศักดิ์สิทธิ์

เขาทั้งหลายจะยอมรับว่าพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ของยาโคบ
ทรงความศักดิ์สิทธิ์ และจะยำเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอล

จิตใจที่หลงผิดจะได้รับความเข้าใจ
และผู้ที่เคยบ่นจะยอมรับคำสั่งสอน”

 

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ. 9:27-31)

         เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จออกจากที่นั่น คนตาบอดสองคนตามพระองค์ไป ร้องตะโกนว่า “โอรสของกษัตริย์ดาวิดโปรดเมตตาเราเถิด” เมื่อเสด็จมาถึงบ้าน คนตาบอดเข้ามาเฝ้าพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสถามว่า “ท่านเชื่อว่าเราทำเช่นนั้นได้หรือ” เขาทั้งสองตอบว่า “เชื่อ พระเจ้าข้า”

         พระองค์จึงทรงสัมผัสตาของเขา ตรัสว่า “จงเป็นไปตามที่ท่านเชื่อเถิด” แล้วตาของเขาทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็น พระเยซูเจ้าทรงกำชับเขาอย่างเข้มงวดว่า “ระวัง อย่าบอกให้ใครรู้เรื่องนี้” แต่เมื่อทั้งสองคนออกไป ก็ประกาศเรื่องของพระองค์ทั่วแคว้นนั้น

 

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก