"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

กิจกรรมเสวนาหัวข้อ
“ Sexuality & Scripture รับรู้เรื่องเพศในพระคัมภีร์ ”
วันที่ 28 สิงหาคม 2021
บรรยายโดย กิลโยม เลอเปสเกอซ์ ผู้เชี่ยวชาญพระคำภีร์


ขอขอบคุณแผนกเยาวชน สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ
ที่ประสานงานและอนุญาตให้แบ่งปันเพื่อเป็นความรู้ ความเข้าใจและแบ่งปันได้อย่างมีคุณค่าต่อไป
และขอขอบคุณกลุ่มเยาวขน Magis Thailand ของนิสิตนักศึกษาคาทอลิก ผู้จัดการบรรยายในหัวข้อนี้ฯ ทุกท่านด้วย

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก