"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ (4)  การประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ (4)
มิสซาที่อาสนวิหารญาจาง เวียดนาม

.........................................
          การประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ วันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ. 2017 เป็นมิสซาขอบพระคุณ นับเป็นวันที่สี่เป็นการจบภาคแรก ที่มีผู้ประชุมของเวียดนามประมาณ 20 คน มาสมทบประชุมกันด้วย

เมื่อมาถึงอาสนวิหารพระคริสตกษัตริย์ คุณพ่อเจ้าอาวาสได้บรรยายสรุปประวัติศาสตร์พระศาสนจักรเวียดนาม แบ่งออกได้ 3 ช่วง

1. ขั้นเริ่มความเชื่อคาทอลิกในเวียดนาม (ค.ศ. 1553-1659) มิสชันนารีชาวยุโรปนำความเชื่อคาทอลิกเข้ามาในศตวรรษที่ 16 มีบันทึกไว้ว่า ค.ศ. 1533 โดยอิกญาซีอุส

- ธรรมทูต โดยความช่วยเหลือของนักวิชาการเวียดนาม ได้ผลิตพยัญชนะเวียดนามแบบโรมัน

- คุณพ่ออเล็กซานเดอร์ เด โรด ผลิตพจนานุกรมเวียดนาม โปรตุเกส และลาติน และหนังสือคำสอน พิมพ์ ค.ศ. 1651 ที่โรม

- ค.ศ. 1573 โปรดศีลล้างบาปให้ชาวเวียดนามคนแรก

- ค.ศ. 1644 บุญราศีอันดรูว์ ฟู เย็น เป็นมรณสักขี

2. ช่วงเบียดเบียน – การจัดการปกครอง (ค.ศ. 1659-1960)

- พระสงฆ์ฝรั่งเศส ฟรังซัว ปัลลือ และปีแอร์ ลังแบรต์ เดลาม๊อต และมีการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชในเวลาต่อมา ดูแลสังฆรักษ์ 2 แห่ง คือ ตังเกี๋ย และโคจินจีน
พระสังฆราชลังแบรต์ พักที่อยุธยา ประเทศไทย ได้มาเวียดนามหลายครั้ง (ช่วง ค.ศ. 1669-1673) และสิ้นชีวิต ค.ศ. 1679

- ค.ศ. 1664 พระสงฆ์ MEP มาแพร่ธรรมที่เวียดนาม

- ค.ศ. 1665 บ้านเณรแห่งแรกในเวียดนาม และ ค.ศ. 1670 จึงมีบวชพระสงฆ์ชาวเวียดนาม

- เมล็ดพันธุ์แห่งพระวรสารมาถึงเวียดนาม พร้อมกับการค้าของชาวยุโรป แรกๆ ก็ได้รับการยอมรับ แต่ต่อมามีความเข้าใจผิดว่า ผู้ที่เป็นคาทอลิกต้องปฏิเสธประเพณีดั้งเดิม และไม่จงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน จึงมีการเบียดเบียนศาสนาเกือบ 400 ปี

- คาทอลิกเวียดนามราว 130,000 คน ได้หลั่งเลือดเพื่อปกป้องความเชื่อ แต่ดังคำกล่าวของแตร์ตูเลียนที่ว่า “โลหิตของบรรดามรณสักขีเป็นเมล็ดพันธุ์ของคริสตชน” ชาวเวียดนามหันมาเป็นคาทอลิกเพิ่มขึ้น

3. ตั้งแต่สถาปนาฐานันดรถึงปัจจุบัน

- วันที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 1960 สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ที่ 23 ได้ประกาศกฤษฎีกาตั้งพระศาสนจักรเวียดนาม ประกอบด้วย 3 อัครสังฆมณฑล และ 17 สังฆมณฑล
ปัจจุบันมี 26 สังฆมณฑล

- สภาพระสังฆราชแห่งเวียดนาม ตั้งในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1980 ระหว่างการประชุมสภาครั้งแรก

- นักบุญพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศแต่งตั้งมรณสักขีเวียดนาม 117 องค์ ในวันที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 1989 ประกอบด้วย พระสังฆราช 8 องค์ พระสงฆ์ 50 องค์ ครูคำสอน 16 คน สามเณร 1 คน ฆราวาสชาย 41 คน และสตรี 1 คน (ฉลองวันที่ 24 พฤศจิกายน)

และแต่งตั้งบุญราศีอันดรูว์ ฟู เย็น ปฐมมรณสักขีเวียดนาม ค.ศ. 1644 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2000) (พร้อมกับบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง ชาวไทย)

พระคาร์ดินัลตาเกลเป็นประธานมิสซาโมทนาคุณพระเจ้า ได้เทศน์ถึง เราต้องประกาศข่าวดีด้วยความยินดี และเล่าถึงท่านได้พบกับพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์เหงียน วัน ถ่วน ที่กรุงโรม และรับสามเณรชาวเวียดนามไปเรียนเทววิทยาที่ฟิลิปปินส์

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เรามาร่วมประชุมผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รู้จักชาวเวียดนามมากขึ้น เขามีกระแสเรียกมาก เรามีพันธกิจอภิบาลครอบครัวคาทอลิกโดยอาศัยพระวาจา มุ่งสู่สันติสุขในสังคมยิ่งขึ้น

...........................................
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
20 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก