"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

การประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ (3)การประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ (3)
          ประเทศเวียดนาม มีประชากร 91 ล้านคน เป็นคาทอลิกประมาณ 6 ล้านคน แบ่งเป็น 26 สังฆมณฑล มี 3 อัครสังฆมณฑล คือ ฮานอย (10) โฮจิมินห์ (10) และ เว้ (6) นาตรัง ภาษาเวียดนามออกเสียง ญาจัง อยู่ในเขตอัครสังฆมณฑลเว้
วันนี้เป็นวันที่ 3 แล้วที่เราทั้ง 5 คนมาที่ญาจัง ติดทะเลเลยครับ ทัศนียภาพสวย อากาศดี ไม่มีฝน

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

การท้าทายที่ครอบครัวคริสตชนในเมียนมาร์ได้เผชิญ โดย คุณพ่อมอรีส นุย ไว

เมียนมาร์มี 135 เผ่า แต่ที่หลักๆ คือ คะฉิ่น คะยา ปกาเกอะญอ ชิ่น บามาร์ ม้ง รักขิ่น และฉาน ประชากร 51,419,420 มีคาทอลิก 675,745 คน (ร้อยละ 5 ของประชากรทั้งหมด) มี 16 สังฆมณฑล พระสังฆราช 17 องค์

เมียนมาร์มีสงครามกลางเมืองตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ประชาชนต้องละบ้าน ทรัพย์สมบัติ ไปหางานทำที่ประเทศจีน ไทย มาเลเซีย

การท้าทายคือ ยาเสพติด มีเสรีภาพในการย้ายที่อยู่ การประชุมเพื่อสันติภาพ ระหว่างวันที่ 24-29 พฤษภาคม ค.ศ. 2017 มี 1,400 คน ร่วมประชุม การแต่งงานกับคนต่างความเชื่อ

การเปลี่ยนแปลงผ่านทางบ้านเมือง ค.ศ. 2011 มีข้อตกลง 4 ประการ

1. การแต่งงานกับคนต่างความเชื่อ ต้องให้รัฐบาลพิจารณา เช่น ชาวพุทธกับศาสนาอื่น
2. กฎหมายการเปลี่ยนศาสนา ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐบาล
3. กฎหมายการแต่งงาน จำกัดสิทธิประชาชนไม่ให้อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน
4. กฎหมายควบคุมประชากร รัฐบาลมีอำนาจควบคุมการเกิด
ครอบครัวคริสตชนจึงต้องมีการอบรมความเชื่อ และคำสอนยิ่งขึ้น การอบรมก่อนแต่งงาน จัดสัมมนาด้านพระคัมภีร์สำหรับเยาวชน เพื่อต่อสู้กับการท้าทายเหล่านี้

หลังจากฟังวิทยากรแล้ว มีเวลา 30 นาที ให้แสดงความเห็น

บ่ายวันพุธ พระสังฆราชปาบโล ดาวิด สังฆราชแห่งกาลูกัน แบ่งปันเรื่อง ครอบครัวเข้มแข็งอาศัยพระวาจาและศีลมหาสนิท

ซิสเตอร์เอมม่า แบ่งปันเรื่อง ครองครัวคาทอลิกในอินโดนีเซีย
พ่อแบ่งปันเรื่อง ครอบครัวคาทอลิกในประเทศไทย

ในประเทศไทยปีละ 2 ครั้ง เรามีการประชุมกับพระสังฆราชและพระสงฆ์เมียนมาร์ ที่มาช่วยดูแลชาวเมียนมาร์ในค่ายผู้อพยพ สังฆมณฑลราชบุรีช่วยกันดูและคนงานของเขาที่มาทำงานร่วม 400 คน เรามี JRS ของคณะเยสุอิตด้วย

................................................
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
20 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก