"เราประกาศให้ท่านรู้ถึงสิ่งที่เราได้เห็น" (1ยน. 1:3)

ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ที่นาตรัง (2)ประชุมผู้ประสานงานพระคัมภีร์ที่นาตรัง (2)
        เย็นวันจันทร์ เวลา 18.00 น. มีมิสซา พระสังฆราชโจเซฟ โว ดุก มินห์ เป็นประธาน หลังมิสซามีซิสเตอร์รำต้อนรับ 6 ชุด และรับประทานอาหาร
        เวลา 20.00 น. คุณพ่อแจน สเตฟานอฟ เลขาธิการ CBF พูดถึงประวัติและวัตถุประสงค์ของ CBF มีสมาชิก 102 ประเทศ สมาชิกสมทบ 242 ประกอบด้วย 7 เขต คือ ลาตินอเมริกา เอเชีย ยุโรป อาฟริกา โอเชเนีย อเมริกาเหนือ และเอเชียไมเนอร์

        วันที่ 23-26 เมษายน ค.ศ. 2019 จะมี Biblical Pastoral Congress วันที่ 16 เมษายน ค.ศ. 2019 – 30 กันยายน ค.ศ. 2020 จะเป็นปีแห่งพระวาจา โอกาสครบ 50 ปี ของ Dei Verbum

 วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม

หลังจากมีการอัญเชิญพระคัมภีร์แล้ว พระคาร์ดินัลอันโตนีโอ หลุยส์ ตาเกล พูดถึง การเปลี่ยนแปลงครอบครัวอาศัยพลังพระวาจาสู่สันติภาพของโลก

     FABC จัดประชุมสามัญที่ศรีลังกา (พฤศจิกายน ค.ศ. 2016) ก็หัวข้อครอบครัว ครั้งนี้ขอพูด 2 ประเด็น

1. จริงหรือที่พระวาจามีผลต่อครอบครัว ช่วยให้โลกมีสันติสุข ในโลกมีความจน ความขัดแย้ง การค้ามนุษย์ ภาวะโลกร้อน ฯลฯ มีผลกระทบต่อครอบครัว ทำให้ครอบครัวแยกกัน มีความกลัว ไม่ไว้ใจกัน
- ชาวฟิลิปปินส์ออกจากประเทศ หางานทำ ใครเลี้ยงลูกๆ ของเธอ
- แม่พระที่เชิงกางเขน “แม่นี่ลูกของท่าน” เราต้องช่วยกันดูแลกัน
- โทมัสสงสัยเรื่องพระเยซูเจ้ากลับคืนชีพ แตะแผลของพระเยซู ทุกวันนี้ยังมีแผลอยู่ในสังคม เราต้องสัมผัสไหม เพื่อประกาศความเชื่อในพระเยซู
ในรอยแผลของพระเยซูเจ้า ก็มีครอบครัวได้

2. อะไรเป็นสื่อสารมวลชน ช่วยให้เกิดครอบครัว บางคนบอกว่า สื่อสารมวลชนทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง แต่มันก็ทำให้สนิทกันมากขึ้นได้

เราจะใช้สื่อสารสังคมให้มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างไร โดยอาศัยพระวาจา และศีลมหาสนิท

พระคาร์ดินัลตาเกลเล่าว่าท่านออกรายการ พระวาจา 1 นาที เช้าตรู่วันอังคาร ตำรวจได้ฟังพอดี จึงเขียนจดหมายหาท่าน และหัวข้อสนทนาที่พระคาร์ดินัลให้ มี 2 ข้อ คือ

1.อะไรเป็นสภาพปัญหาในวัฒนธรรมครอบครัว ที่มีผลต่อครอบครัวของเรา

2. เราจะค้นพบพลังของพระวาจาในเหตุการณ์นั้นๆ อย่างไร

................................................
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์
18 กรกฎาคม ค.ศ. 2017

เช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจา

Lectio Divina-Daily 2022

Sinapis เมล็ดพันธุ์แห่งพระวาจา

เช้าวันเสาร์เราคิดถึงพระวาจา

Video อบรมพระคัมภีร์

ความรู้พื้นฐานพระคัมภีร์และหนังสือปฐมกาล

หนังสืออพยพและเลวีนิติ

หนังสือกันดารวิถีและเฉลยธรรมบัญญัติ

หนังสือโยชูวา ผู้วินิจฉัยและนางรูธ

หนังสือซามูแอล ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2

หนังสือพงศาวดาร เอสราและเนหะมีย์

หนังสือโทบิต ยูดิธ เอสเธอร์และมัคคาบี 1 และ 2

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประกาศกและประกาศกอาโมส

หนังสือประกาศกโฮเชยาและมีคาห์

หนังสือประกาศกอิสยาห์

หนังสือประกาศกโยนาห์และประกาศกเศฟันยาห์

หนังสือประกาศกนาฮูมและฮาบากุก

หนังสือประกาศกเยเรมีห์-เพลงคร่ำครวญ-บารุค

หนังสือประกาศกเอเสเคียลและดาเนียล

บทเทศน์บนภูเขา มธ. 5-7

พระวรสารนักบุญมัทธิว 10,13,18

พระวรสารนักบุญมาระโก

หนังสือกิจการอัครสาวก